Diskusné fórum

Join the forum, it's quick and easy

Diskusné fórum
Diskusné fórum
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.

Goto down
Tomas123456
Posts : 160
Join date : 02.03.2021
Zobrazit informácie o autorovi

Evolúcia, pravda alebo mýtus ? Empty Evolúcia, pravda alebo mýtus ?

29/3/2021, 23:49
Evolúcia, pravda alebo mýtus ? Evol%C3%BAcia

[size=17][size=19]Pozrime sa na argumenty evolucionistov a kreacionistov[/size][/size]
                                ARGUMENTY EVOLUCIONISTOV :
Evolúcia, pravda alebo mýtus ? Dna

1 : Človek má s opicami zhodu DNA na 98%. To je dôkazom toho, že človek pochádza z opice.
Poznámka : 98% bolo číslo na základe prvých genetických výsledkov. Neskoršie genetické výsledky však poukázali na 96% zhodu.
https://www.breakthroughs.com/foundations-science/how-genetically-related-are-we-bananas
96% zhoda DNA s opicami nie je nevyvratiteľným dôkazom evolúcie. Riešenie sa môže skrývať v tom, že Boh stvoril stvorenia, ktoré sa navzájom na seba viac či menej podobajú a preto je aj ich genetická DNA viac či menej zhodná.
Predstavte si nožík a vidličku. V ničom sa medzi sebou nelíšia, iba vo vonkajšom tvare. Ich "DNA" je skoro na 100% zhodná. Predsa to však neznamená, že sa nožík vyvinul z vidličky.
Navyše, keď už sme pri tej podobnosti "DNA" tak s banánom máme zhodnú DNA na viac než 60%. Znamená to teda, že banán je náš vzdialení predok ? Isteže nie !
Alebo s vínou muškou máme zhodnú DNA na 60%. Znamená to teda, že vínna muška je náš vzdialený predok ? Isteže nie !

https://www.breakthroughs.com/foundations-science/how-genetically-related-are-we-bananas
Evolúcia, pravda alebo mýtus ? Scientist

2 : Dnes všetci vedci súhlasia s evolúciou. Prečo žiaden vedec neverí v stvorenie ?
Poznámka : Nedávno vyšiel dokument v ktorom okolo 500 vedcov vyjadrilo svoje pochybnosti o pravosti evolúcie.
https://evolutionnews.org/2006/02/over_500_scientists_proclaim_t/

Niektorí ako biochemik Michael Behe o tom napísali i knihu :


Evolúcia, pravda alebo mýtus ? Kniha
OTÁZKY : Prečo tých vedcov nie je viac ?
ODPOVEĎ : Pretože ak by nejaký vedec dnes spochybnil evolučnú teóriu dočkal by sa u svojich kolegov a vedeckej obce len výsmechu a to nie je to po čom mnohí vedci túžia.
Predstavte si, že ste v triede a učiteľ vykladá novú látku. Vy ste však presvedčený, že učiteľ nemá pravdu, no kebyže sa prihlásite a nahlas to poviete, spolužiaci by vás vysmiali a učiteľ taktiež, a u učiteľa by ste poklesli na ten najnižší ranking. Drtivá väčšina ľudí preto zostane ticho, neháda sa a nevyjadrí svoj názor.
Rovnako je to aj u vedcov. Navyše ak by nejaký vedec začal spochybňovat evolúciu, vedecká obec by takéhoto vedca vysmiala, a už by ho viacej nepovolávala na vedecké projekty a stopla by mu dotácie. Drtivé % vedcov si nechce zničiť svoju kariéru.
A napokon, mnohí vedci určite aj sú úprimne presvedčení, že to čomu verí je pravda, no nezmenia svoj názor preto, lebo jednoducho nehľadajú protiargumenty. Budhistický mních je celý život kŕmeni iba budhistickým učením a preto v neho uverí a nikdy ho nezmení. Pokiaľ sa teda nejaký vedec na škole stretáva iba s argumentami podporujúcu evolúciu je samozrejmé že v nu automaticky uverí a človek, ktorý v niečo automaticky uverí už ďalej to v čo uveril nespochybňuje a nehľadá protiargumenty, a to obzvlášť keď vidí, že všetky školy učia to samé a nikto z jeho kolegov to nespochybňuje.
Evolúcia, pravda alebo mýtus ? Puzzle

3 : Celé ľudské telo sa skladá z miliárd buniek. Tieto bunky sa dajú navzájom zlúčiť a vytvoriť tkanivá, orgány, organizmus. Celá genetika už popísala spôsob ako sa z jedinej bunky stala zložitejšia bunka, ktorá sa následne delila a vytvárala tkanivá a ľudské orgány. Človek teda vznikol postupným skladaním týchto buniek podobne ako tvorba puzzle či stavanie lega, ktoré sa skladá zo stoviek malých častí, ktoré ak sa navzájom poskladajú vytvoria jednotnú stavbu.
Poznámka : Že sa niečo MOHLO vytvoriť pomalým skladaním ešte neznamená, že k pomalému skladaniu aj došlo. Aj lego sa skladá zo stoviek častí, pričom lego môže byť postavené buď za jednu hodinu, alebo hoci aj za miliardu rokov. Záleží na tom ako rýchlo sa rozhodne staviteľ stavať.

Aj taká lyžička je vzniknutá zo železa a železo je zas vzniknuté zo "skladačiek" ako sú atómy a molekuly, a atómy a molekuly sa zas skladajú z kvarkov, atd.... To však neznamená že lyžička sa vo fabrike vytvárala evolučne a po dobu miliónov rokov.....
Evolúcia, pravda alebo mýtus ? Organy

4 : Ľudská DNA obsahuje až 90% junk DNA, a teda až 98% nepotrebného "odpadu", ktorý nemá žiadnu funkciu. Len 2% DNA vykonáva určitú funkciu. Ľudské telo obsahuje viacero "zakrpatených" orgánov, ktoré nemajú žiadnu potrebnú funkciu a teda predstavujú v tele len zbytočné haraburdie. Medzi takéto orgány patrí napríklad slepé črevo, kostrč, mandle....... Aby toho nebolo málo, vo svete existujú aj vírusy, infekcie, parazity, choroby, ktoré nie sú na nič platné, len čo robia škodu. Ak takto tvorila evolúcia, dáva to logiku, no nedáva to logiku ak takto mal tvoriť Stvoriteľ.
https://en.wikipedia.org/wiki/Non-coding_DNA
https://science.hnonline.sk/biologia-a-chemia/1825669-desat-zbytocnych-organov-ludskeho-tela-viete-ktore-to-su
Poznámka : Keď žil človek v rajskej záhrade, neexistovala odpadová DNA, ani zakrpatené orgány, ani choroby, ale človek mal dokonalé telo a žil v dokonalom svete tak ako nám o tom píše biblia. Po prvotnom Adamovom hriechu však prišiel na človeka hriech, a z jeho dokonalého tela sa stalo telo nedokonalé, s nedokonalou DNA, zakrpatenými orgánmi, parazitmi, vírusmi a chorobami.

Podčiarknuté, odpadová DNA mala v minulosti svoju funkciu, ako i zakrpatené orgány. Vplyvom prvotného Adamovho hriechu však človek  o tieto funkcie prišiel.
Evolúcia, pravda alebo mýtus ? Old%20earth
5 : Zem má 6 miliárd rokov. Takýto starý vek Zeme je dôkazom toho, že človek nevznikol behom pár dní, ale behom miliardy rokov.
Poznámka : Aj keby bola pravda, že Zem je stará 6 miliárd rokov nepotvrdzuje to evolúciu. Dáva to iba priestor, že evolúcia mohla vzniknúť, ale nie záruku, že aj miliardy rokov prebiehala.
OTÁZKA : Z biblie sa spočítaním rodokmeňov od prvého človeka Adama až po Ježiša, sa dá vypočítať, že Zem je stará okolo 6000 rokov. Takéto niečo si však odporuje s tým, že Zem je stará 6 miliardu rokov !
ODPOVEĎ : Z biblie sa nedá vypočítať presný vek Zeme, pretože dá sa vypočítať len to, koľko rokov ubehlo od Adamovho prvého hriechu a jeho vyhostenia z raja. Lenže biblia nič nepíše o tom, ako dlho sa Adam nachádzal v raji. Teoreticky sa teda Adam mohol nachádzať v raji 6 miliárd rokov a až po týchto 6 miliardách rokov prvý krát zhrešil. V takomto prípade by mala Zem 6 miliárd a 6 tisíc rokov !
Boh teda stvoril v rajskej záhrade už stvorené druhy, a či sa tieto stvorené druhy nachádzali v rajskej záhrade 1 rok, alebo 6 miliárd rokov to už nevieme zhodnotiť. A teda podčiarknuté, stvorené druhy sa mohli nachádzať v rajskej záhrade aj miliardy rokov bez toho aby sa neustále evolučne vyvíjali a menili z jedného druhu na druhý.
Evolúcia, pravda alebo mýtus ? Izotopy

OTÁZKA : Aká stará je Zem ?
ODPOVEĎ : Je to veľmi ťažko určiť. Najprv si niečo povedzme o tom akými metódami sa meria vek Zeme :
Vek Zeme sa meria meraním radioaktívnych izotopov v horninách a časom ich rozpadov. Medzi tieto izotopy patrí uhlík - c14, draslík, argón, uránium, olovo. Každý z nich má však iný polčas rozpadu ( doba dokým poklesne počet izotopov na polovičku z daného množstva). Izotopy, ktoré majú krátky polčas rozpadu ako je uhlík c14 sa používajú na datovanie do minulosti 60 tisíc rokov. Izotopy, ktoré majú oveľa dlhší polčas rozpadu ako je draslík, argón, uránium, olovo sa používajú na datovanie do minulosti miliónov až miliardy rokov.
OTÁZKA : Prečo sa na základe krátkeho polčasu rozpadu izotopov uhlíka zabraňuje merať vek horniny do obdobia spred miliardy rokov ?
ODPOVEĎ : Pretože izotopy uhlíka sa veľmi rýchlo rozpadajú a pokiaľ počet izotopov uhlíka dosiahne v hornine kriticky malú hodnotu, nevieme súčasnými prístrojmi zmerať množstvo uhlíka v danej hornine.
OTÁZKA : Uveďte nejaký príklad ako sa meria vek horniny na základe metódy polčasu rozpadu izotopov.
ODPOVEĎ : Ukážme si datovanie veku na základe polčasu rozpadu uhlíka c14 :
Vedec nájde horninu o ktorej si myslí, že má vek do 60 tisíc rokov. Použije preto meranie skrze uhlíkovú metódu. Vedec počíta so štandardným modelom, a teda že množstvo počiatočného uhlíka v horninách v minulosti bol zhruba rovnaký ako je tomu v súčastnosti. V súčastnosti sa nachádza v hornine v počiatočnom stave jej vzniku nech 100 tisíc izotopov uhlíka c14. Polčas rozpadu uhlíka je 5000 rokov.
Vedec zmeria množstvo izotopov uhlíka a zistí že v hornine sa nachádza len 12500 izotopov uhlíka. a teraz poďme počítať :
Na začiatku bolo v hornine 100 tisíc izotopov uhlíka. Po 5000 rokoch sa tento stav znížil o jej polovicu, teda na 50 tisíc izotopov uhlíka. O ďaľších 5000 rokov sa jej počet znížil znovu o polovicu, teda na 25 tisíc izotopov uhlíka. O 5000 rokov znovu to isté na 12500 izotopov uhlíka. Vek horniny je preto 5000+5000+5000 = 15000 rokov
OTÁZKA : Sú dnešné datovania hornín podľa hore uvedenej metódy presné a spoľahlivé ?
ODPOVEĎ : Nie, pretože vedci rátajú so štandardným modelom a totiž, že množstvo počiatočného izotopu uhlíka v horninách ako je tomu dnes bolo rovnaké i v minulosti. Lenže vieme, že niektoré faktory môžu extrémne umelo zvýšiť množstvo izotopu, medzi ne patrí napríklad radiácia. V mieste kde vybuchla atómova bomba nachádzame oveľa vyššie množstvo izotopov než na mieste kde atómova bomba nevybuchla.
Vo vesmíre existuje niečo ako pulsary, čo sú neutrónove rotujúce hviezdy pravidelne vystreľujúce obrovské množstvo radioaktívnych gama paprskov. Ak by v minulosti tieto radioaktívne paprsky zasiahli Zem, množstvo izotopov na Zemi by sa vo všetkých typoch hornín (pretože tieto gama paprsky by prešli celým vnútrom Zeme) zvýšilo exponencionálne.
Takéto horniny by potom na základe štúdia polčasu ich rozpadu boli oveľa staršie než v skutočnosti sú !
https://sk.wikipedia.org/wiki/Uhl%C3%ADkov%C3%A1_met%C3%B3da_C14
https://sk.wikipedia.org/wiki/Vek_Zeme

https://en.wikipedia.org/wiki/Pulsar
Evolúcia, pravda alebo mýtus ? Opice

6 : Objavili sme už kostry Australopitheka, Homo habilisa, Homo Erectusa, Neandrtálca a dnešného človeka, ktoré poukazujú na to, že človek sa vyvinul z opice. Na týchto kostrách vidíme ako sa kostry opice postupne zväčšovali vrátane lebky až k dnešnému človeku.
Poznámka : Je tu viacero problémov :
1 : Archeológovia nenašli len tieto kosti, oni našli aj desiatky iných kostí..... tieto kosti im však nepasovali do evolučného vývinu z opice na človeka a tak ich nazvali "slepými vetvami evolúcie". Vedci teda našli vyše 100 kostí, pričom do skladačky im pasovali len niektoré kosti. Preto to spravili nasledovne - kosti ktoré im nepasovali zmietli zo stolu, a tie kosti ktoré im do skladačky pasovali z toho spravili vývojovú evolučnú vetvu.
Takýto vedecký postup však nie je správny, pretože takýmto spôsobom sa dá "dokázať" naozaj všeličo a to v každom jednom odvetví..... Ukážme si to na príklade biblie :
Biblia hovorí asi v 50 veršoch, že nie všetci skončia v nebi, ale iba niektorí. V jednom verši sa však píše " Boh chce aby všetci ľudia boli spasení" 2Tim 2:4. Ak by sme odignorovali zvyšných 50 veršov pretože nám do skladačky nevyhovujú, a vypichli si len tento verš, mohli by sme z biblie dokázať, že všetci ľudia budú spasení, čo je však z CELKOVÉHO kontextu biblie nezmysel.


2 : Z tých kostí čo sa našli a vedci zaradili do svojej "skladačky" sa našlo len zopár fosílii, ktoré by sa všetky zmestili na jeden biliardový stôl.
Evolúcia, pravda alebo mýtus ? Tabulkaa

A aj z tých zopár fosílii čo sa našlo sa našlo ide len o fragmenty a nie celé kostry. Tak napríklad z najlepšieho nájdeneho fosílneho záznamu z Australopitheka Lucy sa našlo len toľkoto :

Evolúcia, pravda alebo mýtus ? Opica

Napočítame tu len okolo 30 kostí, hoci počet všetkých kostí opice tvorí až 207. Táto fosília teda tvorí len 14% z celkovej fosílie a to podotýkam ide o najlepšiu zachovanú fosíliu Australopitheka !
3 : Aj keby sme našli celé fosílie od Australopitheka až po Homo Sapiens a zoradili ich od najmenšieho po najväčší, dokazuje to že tu prebiehala evolúcia ? Očividne nie. Pozrite dole uvedený obrázok :
Evolúcia, pravda alebo mýtus ? Psy

Prebiehala tu evolúcia ? 

4 : A nakoniec, všetky tie fosílie od Australopitheka, Homo habilisa a Homo Erectusa nepredstavujú dajakú poloopicu na ceste k človeku, ale výlučne opicu ! Dokazovanie toho by ale bolo zdĺhavé, no vedec Hans Zilmer v tejto svojej knihe to podrobne dokazuje
Evolúcia, pravda alebo mýtus ? Knihaa

[size=17]Link na stiahnutie : https://www.esoterikweb.cz/download/Zillmer-hans-joachim-evoluce-podvod-stoleti.pdf str 45-85
[/size]
[size=17]Evolúcia, pravda alebo mýtus ? Mikroevol%C3%BAcia
[/size]
7 :  Dnes pozorujeme mikroevolúciu v priamom prenose :

a : Zvieratá sa na zimu zasrstia
b : Ľudom ktorí sa často potápajú bez okuliar sa oko lepšie prispôsobilo na pobyt vo vode než tým čo sa nepotápali.
c : Z očitých pozorovaní vidíme že niektoré zvieratá menia počas svoju farbu či veľkosť. Tak napríklad kone spred 150 rokmi boli rozmerovo menšie než dnešné kone.
d : Z Galapágskych piniek zas vidíme, že pinkám čo pravidelne dobali zobákom do Zeme sa vyvinul väčší a silnejší zobák než tým čo toto nepraktizovali.

Poznámka : Mikroevolúcia nepredstavuje dôkaz, že dôjde i k makroevolúcii a teda k premene z jedného druhu na druhý. To môžme vidieť i na porovnávaní skamenelín žralokov. Títo žraloci sa v priebehu údajných miliónov rokov síce menili na mikroevolučnej fáze, zmenila sa ich veľkosť, veľkosť ich chrupu, množstvo ich zubov, atd.... ale nezmenili sa v jeden druh na iný. 
Evolúcia, pravda alebo mýtus ? Megalodon

Takýchto príkladov je z geologického záznamu množstvo. Napríklad aj u spomínaného krokodíla, ktorý sa v porovnaní so svojim predchodcom zmenil len veľkosťou a zubmi - mikroevolučne 

Evolúcia, pravda alebo mýtus ? Krokod%C3%ADll

Evolúcia, pravda alebo mýtus ? Kone

https://en.wikipedia.org/wiki/Deinosuchus
https://phys.org/news/2019-09-prehistoric-crocodile-fossil-mexico.html

Niektoré zvieratá sa nezmenili ani po desiatkach miliónov rokov : 

                                                  

                                    Mucha v jantári : 
Evolúcia, pravda alebo mýtus ? Mucha%20v%20jant%C3%A1ri


https://vosveteit.sk/vedci-objavili-41-milionov-rokov-stary-jantar-v-ktorom-boli-uvaznene-dve-pariace-sa-muchy/

https://vosveteit.sk/vedci-objavili-41-milionov-rokov-stary-jantar-v-ktorom-boli-uvaznene-dve-pariace-sa-muchy/
Ale čisto teoreticky, keby aj sme dnes videli premeniť sa jeden zvierací druh na druhý, nemuselo by automaticky ísť o dôkaz, že sa takýto typ evolúcie vyskytoval aj v minulosti, ale kľudne mohlo ísť o následky Adamovho dedičného hriechu, respektíve, že Boh vplyvom Adamovho hriechu pozmenil človeku a zvieratám DNA a tým pádom sa im umožnila evolúcia a premienanie na iný druh. Biblia takéto niečo explicitne nezakazuje. Na druhej strane ale nie je z biblickej stránky možné, aby PRED Adamovým hriechom fungovala evolúcia !
Evolúcia, pravda alebo mýtus ? Geologic

8 : Nedokazuje azda fosílny záznam to, že sa zvieratá postupne pomalým tempom vyvíjali z jednoduchších na zložitejšie druhy ?
Poznámka : Nie je to zcela pravda z nasledujúcich dôvodov :

1 : V geologickej vrstve prahor a starohor ( 4 miliardy - 542 miliónov) sa vyskytujú len jednoduché rastlinné tvory bez živočíchov - baktérie, sinice, riasy, lišajníky, korále. No tu následne v kambrickej vrstve (542 - 488 miliónov rokov) sa z ničoho nič začínajú objavovať zložité mnohobunkové živočíchy - červy, ramenonožce, hlavonožce (chobotnice), mäkkýše, článkonožce, ostnatokožce a dokonca aj najstaršie stavovce. Veľký počet známych živočíšnych kmeňov má svojich prvých reprezentantov už v kambrických vrstvách.
Evolúcia, pravda alebo mýtus ? Obrazsa

Evolúcia, pravda alebo mýtus ? Ryba


Evolúcia, pravda alebo mýtus ? Chobotnica


Niektorí z týchto tvorov boli vskutku exotickí, ako Opabinia (obr. 3), Marella (obr. 4) a anomalocaris (obr. 5). Iní nám pripadajú viac známi, ako sú mäkkýše (obr. 6), medúzy, hviezdice, lúčoplutvovce ryby (obr. 7) a červy (obr. Cool. Neexistujú žiadne dôkazy o tom, že títo sú akokoľvek menej sofistikovaní než ich dnešný živí predstavitelia, takže pre evolucionistov je veľmi problematické tvrdiť, že tvorovia z kambria predstavujú "primitívne" a "menej vyvinuté" formy života.

Vyhynulí trilobity (obr. 9) mali zložené oči, ktoré patria medzi najdômyselnejší a najkomplexnejšie zrakové systémy akéhokoľvek tvora, ktorý kedy žil! anomalocaris (obr. 5) mal tiež dômyselné zložené oči, a otázka ako by sa mohli tak rýchlo vyvinúť vkladá veľký otáznik myšlienke o pomalo postupnej evolúcii.

https://sk.wikipedia.org/wiki/Kambrick%C3%A1_expl%C3%B3zia#V%C3%BDskyt_skamenel%C3%ADn_%C5%BEivo%C4%8D%C3%ADchov_spred_pribli%C5%BEne_1_miliardy_rokov

Evolúcia, pravda alebo mýtus ? Dinosaur Evolúcia, pravda alebo mýtus ? Dinosaurr


Evolúcia, pravda alebo mýtus ? Archps


2 : Nie je tiež pravda, že vždy nachádzame jednotlivé zvieratá v takých geologických vrstvách ako je to znázornené na obrázku. Tak napríklad kostry dinosaurov, ktorý by mali ležať v mesozoickej vrste ( 252 miliónov. - 65 miliónov ) nachádzame obvykle v holocenickej vrstve (10000 - súčastnosť ) a často krát i samom povrchu Zeme a často krát kosti, ktoré sú vo veľmi dobrom stave !!!

Existuje tiež veľa zdokumentovaných nálezov ľudských kostí v geologických vrstvách údajne starých stovky miliónov rokov ! O týchto nálezoch podrobnejšie píše Hans Zillmer v knihe na ktorú som tu už dal link na stiahnutie.
                                ARGUMENTY KREACIONISTOV

1 : Jedným zo spomínaných dôkazov bola už spomínaná kambrická explózia v ktorej sa z ničoho nič objavil nástup zložitých živočíšnych organizmov. To kreacionistov vedie k viere v stvorenie a k odmietaniu pomalej evolúcie.
2 : Vidí tu niekto nejaké prechodné druhy ? Nie ! Ide o dokonale prispôsobené druhy. V prírode dnes neexistuje druh zvieraťa, u ktorého by sme badali že sa ide meniť v iný druh. Takéto medzičlánky neexistujú ani v skamenelinách ! Pritom ak by bola teória evolúcie pravdivá, takéto medzičlánky by museli existovať, a muselo by ich existovať X násobne viac než dokonale prispôsobených druhov ! Lenže opak je pravdou.

Evolúcia, pravda alebo mýtus ? Lev Evolúcia, pravda alebo mýtus ? Medved


Evolúcia, pravda alebo mýtus ? Srnka Evolúcia, pravda alebo mýtus ? Prasa


Evolúcia, pravda alebo mýtus ? Sokol Evolúcia, pravda alebo mýtus ? Mucha


Evolúcia, pravda alebo mýtus ? Rybaa3 : Akýkoľvek prechodný druh je odkázaný na zánik. Predstavme si situáciu, že by sa mala ryba z mora postupne dostávať na pevninu. Jej šupiny a plutvy by sa postupne strácali a nahradzovali a začali by sa jej vytvárať pozemské nohy. Problém je však ten, že takáto ryba by nemala dokonale prispôsobená ani plutvy ale ani pozemské nohy. Týmto by si teda nemohla udržať svoju dominanciu ani v oceáne, ani na pevnine a vymrela by - prírodný výber v ktorom prežije len ten najsilnejší by sa o to postaral.
Rovnako takto je to aj v prípade opice. Opica je dominantná v tom, že chodí po 4 štyroch. Ak by sa mala opica postupne vzpriamovať a chodiť v polostoji, išlo by o nedokonalý pohyb, v ktorom by opica nebola oproti opiciam, ktoré chodia po štyroch dominantná a vymreli by. Preto ani dnes v prírode nevidíme opicu, ktorá by sa začala vzpriamovať a chodiť niečo medzi po "štyroch" a po dvoch.Evolúcia, pravda alebo mýtus ? Vedomie


4 : Ako sa vyvíjalo vedomie ? Ak je teória evolúcie pravdivá muselo by existovať aj evolúcia vedomia. Jednoduchšie tvory by potom mali byť "menej vedomé" než tvory zložitejšie.
Podľa vedcov vedomie dnes tvoria neuróny v mozgu, ktoré navzájom medzi sebou reagujú v synapsiách. Človek má 8,6 miliardy neurónov. Mravec má len 250 tisíc neurónov, čo je 34400 násobne menej než človek ! Vari je mravec 34 tisíc násobne menej vedomý tvor ako človek ? To sotva. Jeho vedomie je rovnaké ako vedomie človeka. Veď si len pripomenme aké náročné a koľko práce musí mravec vynaložiť aby postavil mravenisko. Dokázal by niečé takéto nevedomý tvor ?

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_animals_by_number_of_neurons
Evolúcia, pravda alebo mýtus ? Zralok Evolúcia, pravda alebo mýtus ? Krokod%C3%ADlll

Evolúcia, pravda alebo mýtus ? Konee Evolúcia, pravda alebo mýtus ? Muchaa

[size=21]5 : Nielen že sa v prírode a ani v skamenelinách nenachádzajú medzidruhy, ale namiesto toho sledujeme len tie druhy, ktoré boli v minulosti rovnaké aké sú dnes, alebo sa zmenili len po mikroevolučnej stránke :[/size]


6 : Ako sa vyvíjal hmyz ? Z čoho a ako sa vyvinula mucha, či komár ? Na túto otázku dnes evolucionisti nevedia dať odpoveď
Evolúcia, pravda alebo mýtus ? Wings

7 : Ako vzniknú u zvierať krídla ? Muselo by ísť o nejaký vonkajší faktor, ktorý by to spôsobil. Tak napríklad u človeka pobyt na slnku spôsobí, že sa mu začne sfarbovať pokožka do hneda. V prípade galapágskych piniek zas dobanie zobákom spôsobí, že sa im zobák zväčší a zpevní. To dáva logiku. Ale čo spôsobí to, že nejakému zvieraťu narastú krídla ? Evolucionisti tvrdia, že tým že bude zviera skákať zo stromu na strom sa mu postupne začnú vyvíjať krídla.... lenže je otázne, prečo by malo byť práve skákanie tým čo dá podnet organizmu na budovanie krídla ? A ak by tomu predsa bolo tak, tak opica a lúčny koník by boli tými prvými, ktorým by narástli krídla, pretože oni dnes skáču z miesta na miesto najčastejšie, no predsa im žiadne krídla nerastú..... Nie, žiadne krídla sa evolučne nevytvárajú.... je to nezmysel !Evolúcia, pravda alebo mýtus ? Evolutionnn

8 : Ak by bola teória evolúcie pravdivá, musel by byť človek na vrchole evolučnej pyramídy a súčasne najlepšie vyvinutým druhom. Je tomu ale skutočne tak ? Nezdá sa to, pretože :
1 : Človek nemá spomedzi zvierat najlepšie vyvinutý sluch
2 : Človek nemá spomedzi zvierat najlepšie vyvinutý čuch
3 : Človek nemá spomedzi zvierat najlepšie vyvinutý hmat
4 : Človek nevie liezť po stromoch
5 : Dĺžka života u človeka nie je spomedzi zvierat najväčšia
https://www.futurelearn.com/info/courses/maths-linear-quadratic/0/steps/12167
6 : Človek nemá najväčší počet neurónov
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_animals_by_number_of_neurons
7 : Človek potrebuje denne spať až 8 hodín, čo je viac než ostatné zvieratá
8 : Človek sa nevie uložiť do "zimného spánku" a tým pádom nevie prežiť dlhší čas bez jedla a vody.
9 : Človek nie je ani najsilnejším tvorom spomedzi zvierat
10 : Človek nie je ani najrýchlejším tvorom spomedzi zvierat
11 : Nevieme ani dostatočne rýchlo plávať, ani dýchať pod vodou, ani lietať
Vzhľadom k čomu je potom človek na vrchole pyramídy ? Má človek najlepšiu inteligenciu zo všetkých zvierat ? To je viac než otázne, pretože človek sa nerodí s inteligenciou, ale človek inteligenciu postupne vplyvom štúdia nadobúda. Príroda teda nedala človeku najvyššiu inteligenciu, ale sám človek si túto inteligenciu získava svojim štúdiom počas života. Ak by človek žil celý život v jaskyni a nikdy by neišiel do školy, jeho inteligencia by bola veľmi nízka, a v ničom by neprevyšovala inteligenciu obyčajného zvieraťa. Príroda teda človeku vyššiu inteligenciu nedala.

Na druhej strane je ťažké usúdiť, či inteligencia aj toho najmúdrejšieho človeka je vyššia než inteligencia mravca, pretože my nevidíme do mravcovej mysle. Možno ak by mravec vedel hovoriť po slovensky a dostal by vzdelanie vedel by toho rovnako veľa ako človek. A možno aj vyššiu inteligenciu má, ale ťažko ju môže na verejnosti vyjadriť, keďže nevie hovoriť a ani nemôže vzhľadom na absenciu rúk nič napísať.


Viac na katolik0.webnode.sk
Lemmy
Posts : 267
Join date : 06.11.2020
Age : 53
Location : Humenné
Zobrazit informácie o autorovihttps://www.humanisti.sk/

Evolúcia, pravda alebo mýtus ? Empty Re: Evolúcia, pravda alebo mýtus ?

30/3/2021, 06:56
MR. DAWKINS: „V devätnástom storočí ľudia nesúhlasili s princípom evolúcie, pretože sa im zdalo, že podrýva ich vieru v boha. Teraz jestvuje nový pokus o znovunastolenie boha, ktorý nám umožňuje pripustiť, že tvrdenie o evolúcii je pravdivé. Každý, kto nie je nevzdelaný, alebo hlúpy, chápe, že evolúcia je skutočnosť. Preto vpašujeme boha späť tým, že naznačíme, že vytvoril podmienky, v ktorých sa evolúcia môže uskutočniť. Považujem takýto argument za dosť patetický. Predovšetkým, keby som bol bohom, ktorý chce vytvoriť ľudské bytosti, urobil by som to priamejším spôsobom, než evolúciou. Prečo by som mal zámerne vytvoriť takú situáciu, aby to vyzeralo tak, akoby som nejestvoval? Vyzerá to byť pomerne komplikovaný spôsob konania, ak už nemám rovno povedať, že podvodný.
Lemmy
Posts : 267
Join date : 06.11.2020
Age : 53
Location : Humenné
Zobrazit informácie o autorovihttps://www.humanisti.sk/

Evolúcia, pravda alebo mýtus ? Empty Re: Evolúcia, pravda alebo mýtus ?

30/3/2021, 06:58
Behe? Aj prekladateľ Branislav Škripek prispel svojím podielom k odpudivosti produktu slovenského vydavateľstva Porta libri. Názov Beheho knihy Darwin’s Black Box prekladá na strane 98 ako Darwinova čierna kniha, namiesto „skrinka“. Bol si taký sebaistý svojimi znalosťami odbornej angličtiny (alebo mu tak málo záležalo na kvalite a vernosti prekladu), že nepovažoval za potrebné vyhľadať si v slovníku správny slovenský preklad tých málo odborných výrazov, ktoré sa v origináli vyskytujú, prípadne sa na správny preklad spýtať niektorého študenta. Tak sa stalo, že anglický výraz „irreducible complexity“ je preložený ako „nezmenšiteľná úplnosť“ (str. 98) – namiesto „neredukovateľná zložitosť“, názov vednej disciplíny „(non)equilibrium thermodynamics“, je preložený komickým výrazom „(ne)ekvilibristická termodynamika“ (str. 109) – namiesto „(ne)rovnovážna termodynamika“. Ja by som takýchto prekladateľov navrhoval mučiť. Čo vy na to?

Strobelova „Kauza viera“
Lemmy
Posts : 267
Join date : 06.11.2020
Age : 53
Location : Humenné
Zobrazit informácie o autorovihttps://www.humanisti.sk/

Evolúcia, pravda alebo mýtus ? Empty Re: Evolúcia, pravda alebo mýtus ?

31/3/2021, 07:55
K vete: zhoda DNA s opicami nie je nevyvratiteľným dôkazom evolúcie.

Nie je, pretože dôkazov pre evolúciu je veľmi veľa, prakticky väčšina vedeckých poznatkov dokazuje evolúciu, a takmer nič nedokazuje kreacionizmus.
Lemmy
Posts : 267
Join date : 06.11.2020
Age : 53
Location : Humenné
Zobrazit informácie o autorovihttps://www.humanisti.sk/

Evolúcia, pravda alebo mýtus ? Empty Re: Evolúcia, pravda alebo mýtus ?

31/3/2021, 07:56
Vo vede sa už považuje evolúcia za holý fakt. Riešia sa len dielčie problémy.
Fotón
Posts : 495
Join date : 06.11.2020
Zobrazit informácie o autorovi

Evolúcia, pravda alebo mýtus ? Empty Re: Evolúcia, pravda alebo mýtus ?

31/3/2021, 08:38
@Lemmy napísal:Vo vede sa už považuje evolúcia za holý fakt. Riešia sa len dielčie problémy.

"Považovanie" vedcov nie je dôkaz. Vedci sa veľa krát mýlili. Spomeňme naposledy napr. spomaľujúcu sa expanziu vesmíru, ktorá naopak zrýchľuje.


Naposledy upravil Fotón dňa 31/3/2021, 09:05, celkom upravené 1 krát.

Tomas123456 Súhlasí

Fotón
Posts : 495
Join date : 06.11.2020
Zobrazit informácie o autorovi

Evolúcia, pravda alebo mýtus ? Empty Re: Evolúcia, pravda alebo mýtus ?

31/3/2021, 09:01
@Lemmy napísal:MR. DAWKINSKaždý, kto nie je nevzdelaný, alebo hlúpy, chápe, že evolúcia je skutočnosť.

Každý vzdelaný človek potrebuje neobvyklé dôkazy, ak má neobvyklé tvrdenie považovať za pravdivé. Evolučná teória je plná neobvyklých tvrdení. Napr, že nový fenotyp sa tvorí pomocou náhodných mutácii. To nikto nikde nikdy nepozoroval. Je to len lacný podvod!!! Výsmech kombinatorike. Medzi evolúciou a evolučnou teóriou totiž existuje priepastný rozdiel. Evolúcia nepoužíva k tvorbe noviniek náhodné zmeny, ako neodarwinizmus.


Naposledy upravil Fotón dňa 31/3/2021, 09:23, celkom upravené 1 krát.

Pavol Súhlasí

Fotón
Posts : 495
Join date : 06.11.2020
Zobrazit informácie o autorovi

Evolúcia, pravda alebo mýtus ? Empty Re: Evolúcia, pravda alebo mýtus ?

31/3/2021, 09:04
@Lemmy napísal:dôkazov pre evolúciu je veľmi veľa, prakticky väčšina vedeckých poznatkov dokazuje evolúciu

Daj aspoň jeden.
Tomas123456
Posts : 160
Join date : 02.03.2021
Zobrazit informácie o autorovi

Evolúcia, pravda alebo mýtus ? Empty Re: Evolúcia, pravda alebo mýtus ?

31/3/2021, 12:12
LEMMY : 


MR. DAWKINS : „V devätnástom storočí ľudia nesúhlasili s princípom evolúcie, pretože sa im zdalo, že podrýva ich vieru v boha. Teraz jestvuje nový pokus o znovunastolenie boha, ktorý nám umožňuje pripustiť, že tvrdenie o evolúcii je pravdivé. Každý, kto nie je nevzdelaný, alebo hlúpy, chápe, že evolúcia je skutočnosť. Preto vpašujeme boha späť tým, že naznačíme, že vytvoril podmienky, v ktorých sa evolúcia môže uskutočniť. Považujem takýto argument za dosť patetický. Predovšetkým, keby som bol bohom, ktorý chce vytvoriť ľudské bytosti, urobil by som to priamejším spôsobom, než evolúciou. Prečo by som mal zámerne vytvoriť takú situáciu, aby to vyzeralo tak, akoby som nejestvoval? Vyzerá to byť pomerne komplikovaný spôsob konania, ak už nemám rovno povedať, že podvodný.

Ano, je pravda že zladiť evolúčnu teoriu so stvorením je nezmysel..... Odporuje si to nielen s biblickým učením, ale je to i naivné myslieť si že Boh stvoril dinosaurov a po 100 milionoch rokov na nich poslal meteorit, a potom zas začal s výtvorom človeka....."Behe? Aj prekladateľ Branislav Škripek prispel svojím podielom k odpudivosti produktu slovenského vydavateľstva Porta libri. Názov Beheho knihy Darwin’s Black Box prekladá na strane 98 ako Darwinova čierna kniha, namiesto „skrinka“. Bol si taký sebaistý svojimi znalosťami odbornej angličtiny (alebo mu tak málo záležalo na kvalite a vernosti prekladu), že nepovažoval za potrebné vyhľadať si v slovníku správny slovenský preklad tých málo odborných výrazov, ktoré sa v origináli vyskytujú, prípadne sa na správny preklad spýtať niektorého študenta. Tak sa stalo, že anglický výraz „irreducible complexity“ je preložený ako „nezmenšiteľná úplnosť“ (str. 98) – namiesto „neredukovateľná zložitosť“, názov vednej disciplíny „(non)equilibrium thermodynamics“, je preložený komickým výrazom „(ne)ekvilibristická termodynamika“ (str. 109) – namiesto „(ne)rovnovážna termodynamika“. Ja by som takýchto prekladateľov navrhoval mučiť. Čo vy na to?"


Možno išlo o chybu prekladateľa. Podla mna ale riešiš hlúposti. Sú to nepodstatné veci.
Nie je, pretože dôkazov pre evolúciu je veľmi veľa, prakticky väčšina vedeckých poznatkov dokazuje evolúciu, a takmer nič nedokazuje kreacionizmus.


Tie "dokazy" evolúcie som tu predsa už vymenovával, ako i dokazy kreacionizmu. Cital si to vobec ?
Lemmy
Posts : 267
Join date : 06.11.2020
Age : 53
Location : Humenné
Zobrazit informácie o autorovihttps://www.humanisti.sk/

Evolúcia, pravda alebo mýtus ? Empty Re: Evolúcia, pravda alebo mýtus ?

2/4/2021, 07:52
@Tomas123456 napísal:
…je to i naivné myslieť si že Boh stvoril dinosaurov a po 100 milionoch rokov na nich poslal meteorit…

No vidíš! Takto nejako vedci uvažujú, hovoria, tvrdia. Áno, kto sa rozumie vede, ten také čosi tvrdí. Vo vede sa to už berie ako fakt, akože Zem obieha okolo Slnka. Cool
Fotón
Posts : 495
Join date : 06.11.2020
Zobrazit informácie o autorovi

Evolúcia, pravda alebo mýtus ? Empty Re: Evolúcia, pravda alebo mýtus ?

2/4/2021, 09:14
@Lemmy napísal:No vidíš! Takto nejako vedci uvažujú, hovoria, tvrdia. Áno, kto sa rozumie vede, ten také čosi tvrdí. Vo vede sa to už berie ako fakt, akože Zem obieha okolo Slnka. Cool

Aj za socializmu sa bralo ako fakt vo vede kadečo. Pretože to tvrdila väčšina vedcov v socialistickom bloku. Hádam si nemyslíš, že skutočnosť je ovplyvnená tvrdeniami nejakých ľudí. Teraz je to trend, nabudúce bude iný. Chceš fungovať na princípe "kam vietor, tam plášť"?

To, že Zem obieha okolo Slnka nestojí na tvrdeniach (teóriach).
Scarlett
Posts : 353
Join date : 10.01.2021
Zobrazit informácie o autorovi

Evolúcia, pravda alebo mýtus ? Empty Re: Evolúcia, pravda alebo mýtus ?

3/4/2021, 03:38
evolučná teória je tiez len teória. aj ked pre mna je zaujímavá
Lemmy
Posts : 267
Join date : 06.11.2020
Age : 53
Location : Humenné
Zobrazit informácie o autorovihttps://www.humanisti.sk/

Evolúcia, pravda alebo mýtus ? Empty Re: Evolúcia, pravda alebo mýtus ?

3/4/2021, 10:08
Lenže si pletieš ľudový význam slova teória s vedeckou teóriou. Evolúcia sa dnes berie ako hotová vec. Riešia sa len detaily. Evolúcia je tak zrejmá ako gravitácia.

Pavol Nesúhlasí

Lemmy
Posts : 267
Join date : 06.11.2020
Age : 53
Location : Humenné
Zobrazit informácie o autorovihttps://www.humanisti.sk/

Evolúcia, pravda alebo mýtus ? Empty Re: Evolúcia, pravda alebo mýtus ?

3/4/2021, 10:12
Fotón, môžeš namietať, ale fakt, že evolúcia je pravdivá, nezmeníš, rovnako ako sa ti nepodarí zmeniť názor, že Zem obieha okolo Slnka.

Pavol Nesúhlasí

Fotón
Posts : 495
Join date : 06.11.2020
Zobrazit informácie o autorovi

Evolúcia, pravda alebo mýtus ? Empty Re: Evolúcia, pravda alebo mýtus ?

3/4/2021, 11:49
@Lemmy napísal:Lenže si pletieš ľudový význam slova teória s vedeckou teóriou. Evolúcia sa dnes berie ako hotová vec. Riešia sa len detaily. Evolúcia je tak zrejmá ako gravitácia.

Žiadne detaily. Samotný koncept evolúcie založenej na náhodných mutáciách a výbere je výsmechom zdravému rozumu. Ničím potvrdená. V samotných základoch je to celé hlúposť, preto nebol tento koncept nikdy prakticky potvrdený. Logicky ani nemôže. To je ako tvrdiť, že trepaním s krabicou plnou súčiastok sa mi v nej zrodia funkčné hodiny nastavené na presný aktuálny čas.

Pavol Súhlasí

Fotón
Posts : 495
Join date : 06.11.2020
Zobrazit informácie o autorovi

Evolúcia, pravda alebo mýtus ? Empty Re: Evolúcia, pravda alebo mýtus ?

3/4/2021, 11:52
@Lemmy napísal:Fotón, môžeš namietať, ale fakt, že evolúcia je pravdivá, nezmeníš, rovnako ako sa ti nepodarí zmeniť názor, že Zem obieha okolo Slnka.

Či budem alebo nebudem namietať nezmením fakt, že evolučná teória je blud, ktorý je momentálne v trende. To nemá s obiehaním zeme okolo slnka nič spoločné. Skrátka náhodné mutácie nikdy nový fenotyp nevytvoria - a prírodný výber teda nemá čo vybrať. (Pod pojmom "nový" sa myslí zásadne odlišný,)

Toto sú holé praktické fakty. Všetko ostatné sú rozprávky, fantázia a utopické snenie zaiteresovaných....

Pavol Súhlasí

Tomas123456
Posts : 160
Join date : 02.03.2021
Zobrazit informácie o autorovi

Evolúcia, pravda alebo mýtus ? Empty Re: Evolúcia, pravda alebo mýtus ?

3/4/2021, 14:45
LEMMY :


No vidíš! Takto nejako vedci uvažujú, hovoria, tvrdia. Áno, kto sa rozumie vede, ten také čosi tvrdí. Vo vede sa to už berie ako fakt, akože Zem obieha okolo Slnka. 

Lemmy opakujem, uviedol som tu argumenty evolucionistov, i protiargumenty k nim, takže ked tak sa vyjadri priamo k nim. Ukáž v čom boli tie moje protiargumenty nesprávne,
Fotón
Posts : 495
Join date : 06.11.2020
Zobrazit informácie o autorovi

Evolúcia, pravda alebo mýtus ? Empty Re: Evolúcia, pravda alebo mýtus ?

3/4/2021, 16:58
No vidíš! Takto nejako vedci uvažujú, hovoria, tvrdia. Áno, kto sa rozumie vede, ten také čosi tvrdí. Vo vede sa to už berie ako fakt, akože Zem obieha okolo Slnka. 

Pred 1998 sa bralo ako fakt, že expanzia vesmíru spomaľuje. Vsadil si na nesprávnu kartu. Používaj vlastný rozum, nie tvrdenia ľudí.
Lemmy
Posts : 267
Join date : 06.11.2020
Age : 53
Location : Humenné
Zobrazit informácie o autorovihttps://www.humanisti.sk/

Evolúcia, pravda alebo mýtus ? Empty Re: Evolúcia, pravda alebo mýtus ?

3/4/2021, 22:11
Tomáš, Ernst Mayr vydal knihu Čo je evolúcia. Uveď, kde sa mýli.

Tomas123456 Nesúhlasí

Tomas123456
Posts : 160
Join date : 02.03.2021
Zobrazit informácie o autorovi

Evolúcia, pravda alebo mýtus ? Empty Re: Evolúcia, pravda alebo mýtus ?

3/4/2021, 22:32
Tomáš, Ernst Mayr vydal knihu Čo je evolúcia. Uveď, kde sa mýli.


Odbáčas znova od odpovede.... napísal som ti nech sa vyjadríš k mojim argumentom v článku.... takže bud sa k tomu vyjadriť vieš, alebo nevieš.... ale ten kto sa nevie vyjadriť, ten odkazuje na cudziu literatúru.... je to šikovný trik ako oponentovi neodpovedať, a pritom si zachovať svoje ego
Lemmy
Posts : 267
Join date : 06.11.2020
Age : 53
Location : Humenné
Zobrazit informácie o autorovihttps://www.humanisti.sk/

Evolúcia, pravda alebo mýtus ? Empty Re: Evolúcia, pravda alebo mýtus ?

6/4/2021, 04:19
Fotón: preto nebol tento koncept nikdy prakticky potvrdený.

Evolúcia je potvrdená aj na mikroevolúcii. Myslím, že Richard Dawkins to spomína v knihe The God Delusion. V USA sa nejaké živočíchy sfarbili, aby sa prispôsobili okoliu. A to len za nejakých 50 rokov.
Tomas123456
Posts : 160
Join date : 02.03.2021
Zobrazit informácie o autorovi

Evolúcia, pravda alebo mýtus ? Empty Re: Evolúcia, pravda alebo mýtus ?

6/4/2021, 10:46
Lemmy :


Evolúcia je potvrdená aj na mikroevolúcii. Myslím, že Richard Dawkins to spomína v knihe The God Delusion. V USA sa nejaké živočíchy sfarbili, aby sa prispôsobili okoliu. A to len za nejakých 50 rokov.

O tom som predsa tiež písal, aj žralok bol dakedy večší než teraz, mal aj večšie zuby a chrup - megalodon. No dnes je menší, s menšími zubami a chrupom, čiže ten žralok sa na mikroevolučnej fáze zmenil, ale nie na makroevolučnej
Fotón
Posts : 495
Join date : 06.11.2020
Zobrazit informácie o autorovi

Evolúcia, pravda alebo mýtus ? Empty Re: Evolúcia, pravda alebo mýtus ?

6/4/2021, 15:30
@Lemmy napísal:Fotón: preto nebol tento koncept nikdy prakticky potvrdený.

Evolúcia je potvrdená aj na mikroevolúcii. Myslím, že Richard Dawkins to spomína v knihe The God Delusion. V USA sa nejaké živočíchy sfarbili, aby sa prispôsobili okoliu. A to len za nejakých 50 rokov.

Nikto nikdy nedokázal a nepotvrdil, že nové vlastnosti môžu vzniknúť náhodnými mutáciami. Práve naopak, prieči sa to kombinatorike. Drvivá väčšina nových vlastností, nech sú akokoľvek drobné, vyžadujú naraz veľa zmien nukleobáz. Napríklad taký vznik hemoglobínu. Alebo ešte to zjednodušme: vznik len "obyčajnej" hemovej skupiny ktorá je súčasťou hemoglobínu a ktorá v sebe nesie atóm železa:

Evolúcia, pravda alebo mýtus ? Heme_b

Hem je syntetizovaný zložitým procesom v kostnej dreni a pečeni. Východzou látkou pre jeho syntézu je  sukcinyl-CoA (z Krebsovho cyklu) a aminokyselina glycin. Vnikne tak medziprodukt "kyselina α-amino-β-ketoadipová". Potom prichádza na radu reakcia s enzýmom ALA-syntháza, čím vzniká ďalší medziprodukt - kyselina δ-aminolevulová (ALA). ALA-syntháza určuje zároveň rýchlosť celej syntézy hemu...... (atď)

Celý proces pokračuje ešte niekoľkými ďalšími medzikrokmi, až nakoniec je slávnostne do protoporfyrinu III importovaný atóm železa (vďaka ktorému je naša krv červená) čím vzniká výsledný hem.

Schéma procesu je na tomto obrázku:

Evolúcia, pravda alebo mýtus ? Heme_synthesis

Keby len jedna z častí tohoto procesu nefungovala, hem by nevznikol. Ako takmer v každom biosyntetickom procese i tu sú najdôležitejšie enýmy. Zložití mnohomolekulárni nanoroboti, ktorým vďačíme za vznik produktu, hemu, bez ktorého by nebol rozvoz kyslíka do buniek možný a tiež ani transport CO2. Je to týchto 7 enzýmov:

ALA-syntetáza
PB-deamináza
uroporfyrinogen III syntáza
UP III dekarbozyláza
CP-III oxidáza
Protoporfyryn III oxidáza
Ferrochelatáza

Pravdepodobnosť vzniku len jedného z nich je 1 ku číslu s tisíckami núl. A nakoniec zladenie týchto enzýmov do celého biosyntetického systému. ....Samozrejme za predpokladu, že za vznikom týchto enzýmov stáli náhodné zmeny + prírodný výber.

Evolučná teória stojí iba na tvrdeniach a neskutočne silnej viere v nemožné.
Tomas123456
Posts : 160
Join date : 02.03.2021
Zobrazit informácie o autorovi

Evolúcia, pravda alebo mýtus ? Empty Re: Evolúcia, pravda alebo mýtus ?

18/4/2021, 11:04
FOTON :


Pravdepodobnosť vzniku len jedného z nich je 1 ku číslu s tisíckami núl. 

Ok, ale za predpokladu že existuje nekonečne veľa vesmírov, akákolvek nepravdepodobná udalosť ktorá sa stať može, sa v nekonečnom vesmíre aj stane. Preto evolucionisti sú ochotní prijať aj tie najnepravdepodobnejšie tvrdenia, s odvolávaním sa na to, že ak je vesmír nekonečný, može sa stať aj to, že vznikne tornádo a príde k vrakovisku, a vytvorí z jednotlivých súčiastok auto.... hoci je takáto pravdepodobnosť extrémne nepravdepodobná, v nekonečnom vesmíre by bola možná, a niekedy by určite nastala.....

Ja by som udalosti vyčlenil na dve kategorie :

1 : Prvá kategoria je tá udalosť, ktorá nastať može, hoci je veľmi nepravdepodobné že nastane. Napríklad hore uvedená možnosť
2 : Druhá kategoria je tá, ktorá nemože nikdy nastať, a to ani keby bol vesmír nekonečný, napríklad to, že futbalová lopta prejde cez stenu. 

Evolucionistov sa dá presvedčiť len poukazovaním na 2 kategoriu.
Fotón
Posts : 495
Join date : 06.11.2020
Zobrazit informácie o autorovi

Evolúcia, pravda alebo mýtus ? Empty Re: Evolúcia, pravda alebo mýtus ?

18/4/2021, 15:05
Za 1: Vesmír nie je nekonečný, keďže jeho vek je konečný a rozmery mal kedysi tak malé, že bol v stave plazmy, teda žiarenie nebolo oddelené od látky. To dokazuje reliktné žiarenie. Aj keby si predpokladal, že pred týmto stavom existoval vesmír v inej podobe je to jedno, pretože stav plazmy všetko pretavil a začínalo sa od začiatku. Boli len elementárne častice. Atómy ani molekuly sa ešte nemohli tvoriť, kvôli vysokej teplote. Tento stav tu bol niekedy pred 13 miliardami rokov.

Za 2: nekonečné množstvo vesmírov je mýtus.

Za 3: Sú veci, ktoré sa stať môžu, ale sú veci, ktoré sa stať nemôžu. Napr, aby z vesmíru na zem dopadali kamene tak, že vytvoria tenký stĺpec zo Zeme na Mesiac. Z podobného dôvodu nemôžu v prírode voľne vznikať prírodnými procesmi makromolekuly s dĺžkou podobnou biologickým. Nestabilita.

napríklad to, že futbalová lopta prejde cez stenu.

Existuje nenulová pravdepodobnosť, že futbalová lopta prejde cez stenu. O tom nám hovorí kvantová fyzika.

"Když vypálíte plastový brok proti tři metry tlusté zdi, klasická fyzika se v názoru na to, co se stane, nebude lišit od vaší zkušenosti: brok se odrazí zpět směrem na vás. Nemá jednoduše dost energie na to, aby pronikl takovou mohutnou překážkou. Na úrovni elementárních částic ale kvantová mechanika jednoznačně ukazuje, že vlnové funkce, tedy vlny pravděpodobnosti částic, z nichž se brok skládá, mají jakýsi malinký ocásek prostupující zdí. To znamená, že je tu malá ale nikoli nulová naděje, že brok může proniknout zdí a vynořit se na druhé straně. Jak je tohle možné? Vysvětlení nás znovu vede k Heisenbergově principu neurčitosti."

---Brian Greene, Elegantní vesmír, str.110---

Tomas123456
Posts : 160
Join date : 02.03.2021
Zobrazit informácie o autorovi

Evolúcia, pravda alebo mýtus ? Empty Re: Evolúcia, pravda alebo mýtus ?

18/4/2021, 15:58
Za 1: Vesmír nie je nekonečný, keďže jeho vek je konečný a rozmery mal kedysi tak malé, že bol v stave plazmy, teda žiarenie nebolo oddelené od látky. To dokazuje reliktné žiarenie. Aj keby si predpokladal, že pred týmto stavom existoval vesmír v inej podobe je to jedno, pretože stav plazmy všetko pretavil a začínalo sa od začiatku. Boli len elementárne častice. Atómy ani molekuly sa ešte nemohli tvoriť, kvôli vysokej teplote. Tento stav tu bol niekedy pred 13 miliardami rokov.

Nemal som na mysli náš vesmír, ale mal so na mysli vesmíro mimo nášho vesmíru s podobnými fyzikálnymi konštantami umžnujúce vznik života.Za 2: nekonečné množstvo vesmírov je mýtus.


Na základe akého argumentu to tvrdíš ? Dokáž toZa 3: Sú veci, ktoré sa stať môžu, ale sú veci, ktoré sa stať nemôžu. Napr, aby z vesmíru na zem dopadali kamene tak, že vytvoria tenký stĺpec zo Zeme na Mesiac. Z podobného dôvodu nemôžu v prírode voľne vznikať prírodnými procesmi makromolekuly s dĺžkou podobnou biologickým. Nestabilita.

Ok, ale najprv si spomínal kombinatorickú nepravdepodobnosť a tá by si dala vyriešiť nekonečným počtom vesmírov. 


Stabilita molekul závisí od  množstva energie ktorú prijmú, prečo by teda molekuly ktoré neustále prijímajú energiu nemohli byť stabilné prírodnymi procesmi ?

"To znamená, že je tu malá ale nikoli nulová naděje, že brok může proniknout zdí a vynořit se na druhé straně."


Hmmm, takže može sa stať aj to, že sa človek prepadne pod stabilnú betonovu zem ?
Fotón
Posts : 495
Join date : 06.11.2020
Zobrazit informácie o autorovi

Evolúcia, pravda alebo mýtus ? Empty Re: Evolúcia, pravda alebo mýtus ?

18/4/2021, 16:16
@Tomas123456 napísal: Na základe akého argumentu to tvrdíš ? Dokáž to

Neexistujú žiadne dôkazy, ani indície. Je to len nápad kohosi.

@Tomas123456 napísal: Ok, ale najprv si spomínal kombinatorickú nepravdepodobnosť a tá by si dala vyriešiť nekonečným počtom vesmírov.  

Áno, spomínal. Ale toto je druhý dôvod.

@Tomas123456 napísal: Stabilita molekul závisí od  množstva energie ktorú prijmú, prečo by teda molekuly ktoré neustále prijímajú energiu nemohli byť stabilné prírodnymi procesmi ?

Prijatá energia pôsobí na makromolekuly už deštrukčne, viď Brownov pohyb. Dôležitá je väzobná energia a tá je pre každý atóm pevne daná. Predlžovaním reťazca sa molekula stáva nestabilnou. Podobne, ako keby si chcel stavať kocky na seba zo zeme až do oblakov. Zopár kociek postavíš, ale toľko nie, lebo sa ti to už dávno rozpadne. Tou istou energiou, ktorou kocky staviaš ich nakoniec zbúraš, keď je reťazec príliš dlhý. Príde bod, keď ešte jednu kocku dáš a spadne ti to.

@Tomas123456 napísal: Hmmm, takže može sa stať aj to, že sa človek prepadne pod stabilnú betonovu zem ?

Áno, existuje nenulová, i keď strašne malá pravdepodobnosť, že sa to stane. Tá pravdepodobnosť je ešte nepredstaviteľne menšia, ako keby si každý týždeň vyhrával jackpot v euromiliónoch do konca života.
Fotón
Posts : 495
Join date : 06.11.2020
Zobrazit informácie o autorovi

Evolúcia, pravda alebo mýtus ? Empty Re: Evolúcia, pravda alebo mýtus ?

18/4/2021, 19:13
Ešte k tomu nekonečnému počtu vesmírov. Nekonečná existujú iba v matematematike. Pokiaľ fyzik vo svojej snahe matematicky popísať prírodu narazí na nekonečno prípadne singularitu, je to spravidla špatná teória, ktorá nepopisuje správne svet. Hovorí sa tomu Renormalizácia.

"Renormalizovatelnost je užitečným kritériem pro rozhodování, zda určitá teorie pole je přípustná pro popis v přírodě se vyskytujících procesů."
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kvantov%C3%A1_fyzika#V%C3%BDvoj_kvantov%C3%A9_teorie_pole

Vezmime si trebárs elektrón. Niekto by povedal, že je to bodová častica. Bod však existuje iba v matematike. (Bod je nekonečne malý.) Keby bola pravda, že elektróne je bod, musel by mať nekonečnú hmotnosť. Nič také sa však nedeje. V prírode skrátka nekonečná neexistujú. Ani samotná dĺžka nemôže byť nekonečne malá. Najmenšia možná dĺžka o ktorej sa môžeme čokoľvek dozvedieť, je 1,6 x 10-35 m. Tzv. Planckova dĺžka. Podobne je na tom Planckov čas. Najkratší dosiahnuteľný časový okamih 5,4 x 10-44 s. V prírode neexistuje nič nekonečne malé, nekonečne veľké alebo nekonečné množstvo. Preto tvrdenie, že vesmírov by mohlo byť nekonečne veľa, je prinajlepšom podozrivé. Nezlučiteľné s povahou reality.
Dušan
Posts : 206
Join date : 06.11.2020
Age : 42
Location : Trnava
Zobrazit informácie o autorovihttps://dusanfajnor.blogspot.com/

Evolúcia, pravda alebo mýtus ? Empty Re: Evolúcia, pravda alebo mýtus ?

18/4/2021, 21:35
Čo ak si toto (ne)konečno vysvetlíš (ne)konečne prázdnym bodom. Čo vieme o (ne)priestore? je to (ne)ohračiteľný jeden prázdny bod ("stred, centrum"). V ktorom je (ne)konečné prázdno.

Keď sa zameriavaš na bod, tak myslíš tým jeho okraj, hranice, hmatateľnú formu, hmotu. V tomto prípade ide o priestor, pretože má dva a vicac bodov. Ale ak si uvedomíš jeho prázdnotu, tak je to (ne)konečnosť (stred, bod, centrum, most...). (Ne)priestor je tak jeden bod bez okraja, bez hraníc.

Hmota a forma je tak pohyb elementárnych častiíc... Opak (ne)hmota a (ne)forma je tak prázdny priestor medzi časticami.

Alebo makro... vesmír a mikro... vesmír, dohaduje sa, že ak dosiahnu určitej hranice, tak nastáva opačný proces. Dochádza buď k výbuchu alebo kolapsu. Vesmír sa začne rozťahovať, alebo scvrkácať.

Podľa mňa (mnoho)vesmír a jeho (ne)konečnosť je všade. jak do hĺbky, tak aj do šírky.
Tomas123456
Posts : 160
Join date : 02.03.2021
Zobrazit informácie o autorovi

Evolúcia, pravda alebo mýtus ? Empty Re: Evolúcia, pravda alebo mýtus ?

18/4/2021, 22:11
FOTON :


Keby bola pravda, že elektróne je bod, musel by mať nekonečnú hmotnosť. Nič také sa však nedeje. 

Aj keby sa elektron skladal z nekonečne veľa častíc nemal by nekonečne veľku hmotnosť, pretože každá častica by bola vytvorená z ešte menšej častice a teda aj hmotnosť by smerom do nekonečna neustále klesala...... A teda ak prvý bod elektron má hmotnosť 1 gram, častice z ktorých je elektron vytvorený napríklad kvarky a sú menšie by mali dajme tomu hmotnosť 0,1 gramu. Kvarky by boli zas vytvorené z ešte menších častíc, ktoré by mali iba 0,01 gramu..... a tie potom ešte z menších častíc..... celková hmostnosť elektronu by teda nikdy nepresiahla 1,2 gramu.

V tomto by som teda nevidel dokaz konečnosti čo do velkosti elektronu. Skor by som videl dokaz konečnosti v tom, že v súčastnosti nepozorujeme večšie častice než elektrony, a teda častice sú čo do velkosti smerom dopredu ohraničené, no ak by mal existovať nekonečný počet častíc, nemohla by nastať situácia aby bola veľkosť častíc smerom dopredu ohraničená, pretože nekonečno nemá hranice ani smerom dozadu, ani dopredu."Najmenšia možná dĺžka o ktorej sa môžeme čokoľvek dozvedieť, je 1,6 x 10-35 m. Tzv. Planckova dĺžka. Podobne je na tom Planckov čas. Najkratší dosiahnuteľný časový okamih 5,4 x 10-44 s. "

A čo ak len naše prístroje nevedia detekovať menšiu časovú a priestorovu dlžku ?alebo nekonečné množstvo.

Pravda je však taká, že aj kebyže sa dokáže že častice a vlnove dlžky sú čo do velkosti ohraničené, neznamená to ešte že to musí platiť tak aj u množstva. Viem si predstaviť nekonečné množstvo vesmírov s časticami ktoré majú konečnú velkost.  Nakoniec množstvo sa nedá definovať či je konečné alebo nie, pretože akýkolvek počet niečoho by bol v našom vesmíre obmedzený, kedže náš vesmír je len priestorovo konečný.
Scarlett
Posts : 353
Join date : 10.01.2021
Zobrazit informácie o autorovi

Evolúcia, pravda alebo mýtus ? Empty Re: Evolúcia, pravda alebo mýtus ?

18/4/2021, 23:32
sranda ze planetarne drahy maju podobnu strukturu ako atom. jadro je hviezda a planety su elektrony . mesiac je vodik .. mozno sme tiez nieco ako atomy vo vecsej strukture Very Happy
Scarlett
Posts : 353
Join date : 10.01.2021
Zobrazit informácie o autorovi

Evolúcia, pravda alebo mýtus ? Empty Re: Evolúcia, pravda alebo mýtus ?

18/4/2021, 23:34
foton nie je teoria inflacie uz viac menej dokazana? Smile
Fotón
Posts : 495
Join date : 06.11.2020
Zobrazit informácie o autorovi

Evolúcia, pravda alebo mýtus ? Empty Re: Evolúcia, pravda alebo mýtus ?

19/4/2021, 01:13
A teda ak prvý bod elektron má hmotnosť 1 gram, častice z ktorých je elektron vytvorený napríklad kvarky a sú menšie


Elektrón sa neskladá zo žiadnych ďalších častíc. Nemá vnútornú štruktúru, čo bolo dokázané v zrážkových experimentoch.. Elektrón je leptón.

"U leptonů nebyla zjištěna žádná vnitřní struktura a jsou považovány za dále nedělitelné. "
https://cs.wikipedia.org/wiki/Lepton

....narozdiel od protónov a neutrónov, u ktorých bola v zrážkových experimentoch zistená vnútorná štruktúra, pretože pri určitých energiách sa pružný rozptyl zmenil na nepružný. Čiže niečo "vo vnútri protónu" sa dostávalo do excitovaného stavu.

Evolúcia, pravda alebo mýtus ? Image-17

Z toho boli určené vlastnosti vnútornej štruktúry protónu. Bol navrhnutý "kvarkový model", ktorý je v časticovej fyzike populárny do dnes (dokiaľ nebude lepšie vysvetlenie). Kvarkom boli totiž pripísané veľmi neobvyklé vlastnosti, ako napr tretinový elektrický náboj; nemožnosť kvark osamostatniť, atď... Niečo, čo nikto nikdy nikde nepozoroval.

Podobnú krivku, ako na obrázku vykazovali kedysi aj zrážkové experimenty medzi atómami, ktoré boli vtedy považované za nedeliteľné. Po dosiahnutí potrebných energii zrážok, začali elektróny preskakovať na iné energetické hladiny, čím absorbovali energiu. Krivka v tých bodoch zaznamenala pokles. Neskôr sa podarilo atóm "rozbiť" a izolovať jednotlivé elementárne častice z ktorých sa skladá: jadro a elektróny. Protón sa však cez všetky snahy rozbiť nepodarilo - a to ani pri dosiahnutí extrémne veľkých zrážkových energii. Rozbitiu protónu totiž bráni zákon zachovania baryónového čísla, čím by bola porušená symetria. Zo zrážkových experimentov totiž vieme, že keď je dosiahnutá kinetická energia väčšia, ako dvojnásobok hmotnosti protónu, vznikajú nové páry protón-antiprotón (líšiace sa opačným elektrickým nábojom). To je vec, ktorá sa pri zrážkach medzi atómami nedeje. Generovanie párov častica-antičastica, je pri elementárnych časticiach novinka, ktorá je celkom neznáma vo svete atómov. Ak sa protón a antiprotón stretnú, anihilujú a premenia na čistú energiu gama fotónov. Keby sa teda protón mohol rozbiť, porušila by sa táto symetria a jeden antiprotón by bol vo vesmíre "naviac". Nemal by svojho dvojníka. To sa však nemôže stať. Bol by tým porušený prírodný zákon. Preto je logické, že kvark nikto nikdy samostatne nevidel a ani neuvidí. Je teda otázka, či kvarky vôbec existujú. Samotná teória kvarkov totiž bráni ich priamemu pozorovaniu. ....Čiže je to len pracovná teória, ktorá si v časticovej fyzike našla svoje miesto, ako "doteraz najlepšie vysvetlenie" hore uvedenej krivky.


V tomto by som teda nevidel dokaz konečnosti čo do velkosti elektronu.


Elektrón je fundamentálna nedeliteľná častica, ktorá má náboj a nemôže byť bodová, pretože približovaním sa k stredu narastá potenciálna energia. Podľa vzťahu m=E/c2 má každá energia svoju hmotnosť. Kľudová energia (hmotnosť) elektrónu je však len 511 keV, čomu zodpovedá polomer 2.8 x 10-15 m. Potenciálna energia nemôže rásť do nekonečna. To by rástla do nekonečna jeho hmotnosť. Čiže rozhodne nie je a teda ani nemôže byť bodový.

https://sk.wikipedia.org/wiki/Klasick%C3%BD_polomer_elektr%C3%B3nu


A čo ak len naše prístroje nevedia detekovať menšiu časovú a priestorovu dlžku ?


Toto je najmenšia dĺžka a najkratší čas, oboje ohraničené samotnými fyzikálnymi konštantami.


Viem si predstaviť nekonečné množstvo vesmírov s časticami ktoré majú konečnú velkost.


Odkiaľ by sa také množstvo nabralo?
Nikto si nevie predstaviť nekonečno.Nakoniec množstvo sa nedá definovať či je konečné alebo nie, pretože akýkolvek počet niečoho by bol v našom vesmíre obmedzený, kedže náš vesmír je len priestorovo konečný.


Nekonečné množstvo hmoty by spôsobovalo nekonečné zakrivenie priestoročasu vesmíru. Navyšovaním hmoty sa totiž navyšuje gravitácia celku. Ďalej tu máme Olbersov paradox a ďaľšie veci, ktoré dokazujú, že Vesmír je konečný.
Fotón
Posts : 495
Join date : 06.11.2020
Zobrazit informácie o autorovi

Evolúcia, pravda alebo mýtus ? Empty Re: Evolúcia, pravda alebo mýtus ?

19/4/2021, 07:31
Príspevok som doplnil o ďalšie fakty a podrobnosti.
Tomas123456
Posts : 160
Join date : 02.03.2021
Zobrazit informácie o autorovi

Evolúcia, pravda alebo mýtus ? Empty Re: Evolúcia, pravda alebo mýtus ?

19/4/2021, 07:42
Ak bz počet vesmírov aj nebol nekonečný, stále to nedokazuje nemožnosť nepravdepodobných udalostí na Zemi. Tak napríklad ak by pravdepodobnosť náhodného vzniku života v našom vesmíre bola 1: 10 na stotisíc, tak nemuselo by existovať ani nekonečne veľa vesmírov, stačilo by aby existovalo čo i len 1: 10 na milion vesmírov, a už by daná udalosť pravdepodobne nastala.Ďalej tu máme Olbersov paradox

Ten by sa dal vysvetliť tak, že jednotlivé vesmíry by boli od seba oddelené priestorom "ničotou" v ktorej by lúče hviezd zanikali.
Fotón
Posts : 495
Join date : 06.11.2020
Zobrazit informácie o autorovi

Evolúcia, pravda alebo mýtus ? Empty Re: Evolúcia, pravda alebo mýtus ?

19/4/2021, 08:01
Skôr sa 10x za deň prepadneš pod zem vďaka kvantovému tunelovaniu, než aby vznikli všetky potrebné proteíny celej škály biodiverzity, ktorú na zemi pozorujeme. Tak malá je to pravdepodobnosť. Je to jednotka s miliónmi núl v menovateli pod jednotkou. Len pre predstavu:
Najkratší časový okamih, ktorý je možný pri chemických reakciách ešte akceptovať je čas, za ktorý preletí svetlo priemerom atómu vodíka, tj. 5x10-13 metra.
Čas preletu svetla cezeň je:
t = 10-13 / (3x108) = cca 3x10-22 sekundy.
Koľko takýchto "okamihov" ubehlo od big-bangu po dnes, tj. za 13,7 miliardy rokov?:
60x60x24x365x13,7x109/(3x10-22) = 1,44x1039 okamihov.
-A koľko týchto okamihov ubehlo pre každý atóm vesmíru zvlášť, ktorých je cca 1080?:
1,44x1039x1080 = 1,44x10119 okamihov.
....Toto je  maximálne číslo Vesmíru: 1,44x10119, čo je zároveň maximálny počet náhodných pokusov, ktoré by bol Vesmír schopný zvládnuť s atómami, počas celej svojej existencie - a to iba pri najlepšej snahe. .....Vznik všetkých proteínov biosféry však vyžaduje číslo s miliónmi núl v menovateli pod jednotkou, nie úbohých 119.
Tomas123456
Posts : 160
Join date : 02.03.2021
Zobrazit informácie o autorovi

Evolúcia, pravda alebo mýtus ? Empty Re: Evolúcia, pravda alebo mýtus ?

19/4/2021, 11:47
Skôr sa 10x za deň prepadneš pod zem vďaka kvantovému tunelovaniu, než aby vznikli všetky potrebné proteíny celej škály biodiverzity, ktorú na zemi pozorujeme. Tak malá je to pravdepodobnosť. Je to jednotka s miliónmi núl v menovateli pod jednotkou. Len pre predstavu:
Najkratší časový okamih, ktorý je možný pri chemických reakciách ešte akceptovať je čas, za ktorý preletí svetlo priemerom atómu vodíka, tj. 5x10-13 metra.
Čas preletu svetla cezeň je:
t = 10-13 / (3x108) = cca 3x10-22 sekundy.
Koľko takýchto "okamihov" ubehlo od big-bangu po dnes, tj. za 13,7 miliardy rokov?:
60x60x24x365x13,7x109/(3x10-22) = 1,44x1039 okamihov.
-A koľko týchto okamihov ubehlo pre každý atóm vesmíru zvlášť, ktorých je cca 1080?:
1,44x1039x1080 = 1,44x10119 okamihov.
....Toto je  maximálne číslo Vesmíru: 1,44x10119, čo je zároveň maximálny počet náhodných pokusov, ktoré by bol Vesmír schopný zvládnuť s atómami, počas celej svojej existencie - a to iba pri najlepšej snahe. .....Vznik všetkých proteínov biosféry však vyžaduje číslo s miliónmi núl v menovateli pod jednotkou, nie úbohých 119.

Aj tak by toto obrovské číslo vyriešil počet vesmírov ktorý by síce nebol nekonečný ale trebars 1 na 10 ku stomilionov.
Fotón
Posts : 495
Join date : 06.11.2020
Zobrazit informácie o autorovi

Evolúcia, pravda alebo mýtus ? Empty Re: Evolúcia, pravda alebo mýtus ?

19/4/2021, 12:09
Ak si už aspoň raz prešiel cez stenu, môžeš o tom hovoriť.
Tomas123456
Posts : 160
Join date : 02.03.2021
Zobrazit informácie o autorovi

Evolúcia, pravda alebo mýtus ? Empty Re: Evolúcia, pravda alebo mýtus ?

19/4/2021, 13:53
Ak by som mal obrovský počet pokusov, síce nie nekonečno, ale veľmi vysoký, prešiel by som
avatar
Posts : 27
Join date : 08.11.2020
Zobrazit informácie o autorovi

Evolúcia, pravda alebo mýtus ? Empty Re: Evolúcia, pravda alebo mýtus ?

19/4/2021, 15:27
1 nekonečno by však predsa mohlo existovať. A to nekonečne dlhá doba, t. j. večnosť. I keď si to pravda ťažko predstaviť.

Lemmy Súhlasí

Fotón
Posts : 495
Join date : 06.11.2020
Zobrazit informácie o autorovi

Evolúcia, pravda alebo mýtus ? Empty Re: Evolúcia, pravda alebo mýtus ?

19/4/2021, 17:16
@Tomas123456 napísal:Ak by som mal obrovský počet pokusov, síce nie nekonečno, ale veľmi vysoký, prešiel by som

Lenže nikto taký nie je známy, takže zrejme tak veľký počet pokusov nebol k dispozícii.

Avšak ďaleko dôležitejšie je, že dlhoreťazcové molekuly nemôžu existovať bez enzýmov a ďalšieho biologického aparátu.
Fotón
Posts : 495
Join date : 06.11.2020
Zobrazit informácie o autorovi

Evolúcia, pravda alebo mýtus ? Empty Re: Evolúcia, pravda alebo mýtus ?

19/4/2021, 17:27
@Pavol napísal:1 nekonečno by však predsa mohlo existovať. A to nekonečne dlhá doba, t. j. večnosť. I keď si to pravda ťažko predstaviť.

Nekonečne dlhý čas ešte nenastal. Čas síce plynie do nekonečna, ale nikdy sa tam nedostane. Stále sa k nemu bude iba blížiť.

Vlastnosťami nekonečna sa zaoberal napr Gregor Cantor
https://cs.wikipedia.org/wiki/Cantorova_diagon%C3%A1ln%C3%AD_metoda

...a prišiel na mnoho zaujímavých vecí.

Existuje viac druhov nekonečna.

Nekonečno má tiež hrozne veľa paradoxov, čiže nemá s reálnym svetom nič spoločné. Nekonečno je len matematická konštrukcia.
Fotón
Posts : 495
Join date : 06.11.2020
Zobrazit informácie o autorovi

Evolúcia, pravda alebo mýtus ? Empty Re: Evolúcia, pravda alebo mýtus ?

20/4/2021, 10:19
Všade naokolo pusto prázdno, len na našej planéte gigantická rozmanitosť života. Keby na to príroda išla metódou pokus-omyl, boli by všade naokolo stopy po neúspešných pokusoch. Naproti tomu sa to tu priebežnými funkčnými zmenami len hemží. Šťastie teda stále prebieha? Keď vám poviem, že dopredu neviem aký bude výsledok losovania ale zakaždým vyhrám jackpot, verili by ste mi?
Tomas123456
Posts : 160
Join date : 02.03.2021
Zobrazit informácie o autorovi

Evolúcia, pravda alebo mýtus ? Empty Re: Evolúcia, pravda alebo mýtus ?

20/4/2021, 16:30
FOTON :Lenže nikto taký nie je známy, takže zrejme tak veľký počet pokusov nebol k dispozícii.

Zatiaľ nie, ale ak by ľudstvo existovalo miliardy rokov, tak by taký pokus nastal.Avšak ďaleko dôležitejšie je, že dlhoreťazcové molekuly nemôžu existovať bez enzýmov a ďalšieho biologického aparátu.

Ale tie enzými a biologický aparát existuje..... ibaže ty hovoríš že je nepravdepodobne aby tie enzými náhodne vznikli..... no v mnohopočetných vesmíroch by to možné bolo.Všade naokolo pusto prázdno, len na našej planéte gigantická rozmanitosť života. Keby na to príroda išla metódou pokus-omyl, boli by všade naokolo stopy po neúspešných pokusoch.

Akože všade naokolo ? Ved sme preskúmali len zopár planét v našej slnečnej sústave.... Náš vesmír je však daleko večší než len naša sústava...
"Keď vám poviem, že dopredu neviem aký bude výsledok losovania ale zakaždým vyhrám jackpot, verili by ste mi?"


Ak existuje obrovské množstvo vesmírov, určite aspon v jednom z nich takáto situácia už nastala.
Fotón
Posts : 495
Join date : 06.11.2020
Zobrazit informácie o autorovi

Evolúcia, pravda alebo mýtus ? Empty Re: Evolúcia, pravda alebo mýtus ?

20/4/2021, 22:05
@Tomas123456 napísal: Zatiaľ nie, ale ak by ľudstvo existovalo miliardy rokov, tak by taký pokus nastal.  

To by sa musel každú chvíľu niekto prepadať pod zem.

@Tomas123456 napísal:  Ale tie enzými a biologický aparát existuje.....  

Čo nie je náhoda.

@Tomas123456 napísal:   ibaže ty hovoríš že je nepravdepodobne aby tie enzými náhodne vznikli..... no v mnohopočetných vesmíroch by to možné bolo.

V žiadnych vesmíroch nepostavíš kocky na seba zo zeme až na mesiac.

@Tomas123456 napísal:  Akože všade naokolo ? Ved sme preskúmali len zopár planét v našej slnečnej sústave.... Náš vesmír je však daleko večší než len naša sústava...

To stačí. Ak tie vesmíry robili tak obrovské množstvo pokusov, musí to byť vidno i na tak malom kúsku.

@Tomas123456 napísal: Ak existuje obrovské množstvo vesmírov, určite aspon v jednom z nich takáto situácia už nastala.  

Takže moje opakované výhry ti nebudú podozrivé?
Sponsored content

Evolúcia, pravda alebo mýtus ? Empty Re: Evolúcia, pravda alebo mýtus ?

Návrat hore
Povolenie tohoto fóra:
Nemôžete odpovedať na témy v tomto fóre.