Diskusné fórum

Join the forum, it's quick and easy

Diskusné fórum
Diskusné fórum
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.

vrana
Posts : 322
Join date : 06.11.2020
Age : 42
Location : Trnava
Zobrazit informácie o autorovihttps://dusanfajnor.blogspot.com/
30052021
Citáty - Choď kráľovskou cestou a uľahči si to!


"Od života ne)dostaneme (ni)jaké vyznamenanie za to, že si ho budeme sťažovať."
„Aj ty si stvoriteľ a všetko je možné !"

"Ľahkosť nie je cieľ, ale cesta sama."

"Máme na výber, ako sa budeme učiť, či ťažkou cestou utrpenia, alebo ľahkou, kráľovskou cestou radosti."

"(Pre)vezmite plnú moc a zodpovednosť za svoju ríšu, za svoj život"

"Pevná viera v seba je ako plynový pedál, a pochybnosti sú brzda."

"Keď potom (z)vládnem jazdu autom, teda naučím sa (za)obchádzať so sebou, stane sa život hrou."

"Ľahké to začne byť až vtedy, keď (na)stúpite, keď prejdete cestu do svojho vnútra, keď budete (za)jedno sami so sebou."

Kurt Tepperwein

https://dusanfajnor.blogspot.com/2021/05/citaty-chod-kralovskou-cestou-ulahci-si.html

Scarlett Súhlasí

Share this post on:redditgoogle

Komentáre

vrana
21/11/2021, 10:13vrana
Boh je (seba)uvedomenie (zdravie, prirodzenosť, múdrosť, minulé životy, stavanie do popredia (u)vedomovanie), (u)vedomovanie si vlastných postojov a pozícií počas dňa (sed, ľah, stoj) a pohyb (chôdza, beh, jazda, plávanie, lietanie), (bežné činnosti a potreby).

Boh je ten, ktorý si (u)vedomuje svoje zmyslové vnemy (vedomie mysle, vedomie zraku, vedomie sluchu, vedomie čuchu, vedomie chute, vedomie hmatu).

Boh je tichý, prítomný... pozorovateľ, ktorý do (ne)konečna trancenduje a transformuje (ne)čistoty ((ne)správné duchovné postoje - (ne)čistú myseľ a emočné telo bolesti, eGo). Boh je tak výborný poslucháč a pytateľ.

Boh je tak energia - sexuálná energia (životný elixír, životná esencia, životná sila), elektromagnetická sila, bioenergia (karmická energia, aurická energia, duchovná energia).

Boh je tak celodenné meditovanie a kontemplovanie - (u)vedomovanie si svojich štyroch postojov a pozícii, ako aj šesť zmyslových vnemov.

Boh je tak (ne)existencia a život pred/medzi/po životoch. Boh je tak prázdnota a ničota. Boh sú tak stavy (o)svietenia..., stavy Nirvány a stavy smrti.
vrana
21/11/2021, 09:37vrana
Boh

Boh je nikto a nič, pázdnota, prázdny priestor, (ne)priestor. Je (ne)existencia a (ne)sen. Boh je Nirvána a (o)svietenie, (o)zdravenie, (o)slobodenie, (o)čistenie, (o)liečenie. Boh je tak koniec (u)tpenia, koniec starostí, problémov, trápení a bolestí.

Boh je tak (ne)konečná transcedencia a transformácia. Do (ne)konečna sa buď (roz)pína alebo (z)cvrkáva.

Boh nieje osobnosť, persona, postavička, figúrka, či panáčik. Nieje ani bytosť. Je bez formy, hmoty a tvaru. Boh nieje ani duša a ani duch. Ale oboje zároveň. Splynutie mužského a ženského jemného energetického tela v jedno vedomie, v jedno netelo, vo všetku harmóniu v jedno.

Boh nieje ani fyzický a (psy)chický viditeľný tvar, forma, (jemno)hmota, premet a vec. Nieje ani mentálny predmet... (predstava).

Boh je ticho - božká myseľ, alebo myseľ boha. Boh je prítomný okamih tu a teraz! Boh je (u)vedomenie. Boh je (ne)Bytie "nie ja" smrť Bytia "nie Som " a Bytie - smrť eGa "Som"

Teista je ten, ktorý svojím učením pripúšta reálnu existenciu Boha na zemi a jeho vplyv na ňu.

(A)teista je tak (boha)prázdný, (neznaj)božný, (bez)božný.

DF
vrana
20/11/2021, 21:50vrana
Citáty na tému Boh

1. Ak chápeš, to nie je Boh!
• Augustín
2. Človeka navádzaj mlčať. Jedine tak môže počuť Božie Slovo.
• Søren Kierkegaard
3. Mlčanie Boha je iné než mlčanie človeka. Jeho mlčanie nie je protikaldom hovorenia. U Boha hovoriť a mlčať je to isté.
• Max Picard
4. Rozhodnite sa radšej tisíckrát umrieť ako milovať niečo iné väčšmi ako Boha.
• František Saleský
5. Smrť prekonáme tým, že v nej objavíme Boha.
• Pierre Teilhard de Chardin
6. Stvorenia sa dorozumievajú vydávaním zvukov. Božím slovom je mlčanie.
• Simone Weil
7. V každom človeku je priepasť, ktorú môže naplniť iba Boh.
• Blaise Pascal
8. Verte v lásku a dobro. A mnohí z vás v to, už teraz veria. A to je správne, lebo Boh nie je skrytý v kostoloch. Chrám Boha je v každom človeku.
• mj
9. V každom dobrom človeku sídli Boh, i keď nevieme aký.
• Lucius Annaeus Seneca
Sponsored content
Povolenie tohoto fóra:
Môžete odpovedať na témy v tomto fóre.