Diskusné fórum

Join the forum, it's quick and easy

Diskusné fórum
Diskusné fórum
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.

Dušan
Posts : 274
Join date : 06.11.2020
Age : 42
Location : Trnava
Zobrazit informácie o autorovihttps://dusanfajnor.blogspot.com/
21112020
Prebudenie a vzkriesenie

Prvý krát Som umrel, prebudil sa a povstal z mŕtvych na vojne.

Druhý krát v rodičovskom byte.

A tretí krát v novom útočisku.

https://dusanfajnor.blogspot.com/2020/11/prebudenie-vzkriesenie.html
Share this post on:redditgoogle

Komentáre

Dušan
31/7/2021, 18:41Dušan
Ahoj

Spozoroval Som, že (ne)dávno porazením, smrťou a popravou hlasov a slov, to všetko neskončilo. (Ne)vedomá psyché, ktorá ma tendenciu ovplyvňovať vedomie, sa mi prihovára pomocou (ne)pochopiteľných myšlienok a podvedomých predstáv, snov... a (ne) pochopiteľného prežívania emočného tela bolesti.

Čoho následkom je analýza a dedukcia... zapísaním do prispevku, do poznámkového bloku a následne syntéza a indukcia s jeho výsledkom... Už niekoľko krát Som sa snažil prispievať na blog príspevkami, ktoré majú hodnotu. Žiaľ myšlienky, predstavy, či pocity prevzaté od (ne)vedomej psyché v podobe niečoho (ne)pochopiteľného ma riadia a ovládajú.

Ovládajú a riadia tak moju myseľ, majú na ňu veľký v plyv a prostredníctvom môjho Bytia sa potom predierajú na svetlo sveta.

Preto v najbližšej dobe, budem každú myšlienku, predstavu, sen, pocit prehodnocovať, či potláčať a vytesnovať späť do (ne)vedomia. Alebo rovno cez Bytie ich trancendovať do ničota a transformovať do prítomného okamihu.

Ako viete, mňa myseľ (ne)zaujíma, (ne)zaujímala ma a ani (ne)bude. Som skorej za prítomný okamih "tu a teraz", ani minulosť a ani budúcnosť. Žiaden (psycho)logický čas. Preferujem skorej (ne)myseľ a (ne)psychično.

Som za merateľný čas, čas v ktorom sa premieňajú sny a túžby, priania a želania, plány a ciele, nápady a prosby, či príkazy a rozkazy v reálny čas. Čas, prítomný okamih. Minulá prítomnosť, či aj budúca prítomnosť.
Dušan
31 júla 2021
Na zamyslenie - Sexuálny analfabetizmus

Písal sa september 2002, kde Duško zažil symbolizmus sexuálnej premeny. Hlasy a slová nabrali na vedomí z ktorých sa dal tento sexuálný analfabetizmus vyčítať. Javili sa ako (ne)pochopení, (ne)vedomí, (ne)vediaci, (ne)skúsení, či i frustrovaní... Ich myseľ bola nastavená na všetko, čo sa točilo okolo kokota ako osobnosť. 
Čiže symbolmy sexuálnej premeny tu boli, kokot ako pohlavný orgán, kokot ako osobnosť, pocit ako kožka na kokote, žalud ako hlava amozog, penis ako telo a končatiny a mnoho ďalších kokotných pičovín.

Ich myseľ bola vystavená na (ne)konečné túžby po libide. Po sexuálnom ukojení. (Ne)konečné túžby po dokonalosti. Túžba byť dokonalý duch a duša, pociťovať na svojej koži magický, príjemný pocit. Túžba po vedomostiach, po múdrosti. A mnoho ďalších. Túžba neustále jebať. A tak sa Duško ocital v dobe jebavej. Užíval si sexu na plné gule.

Táto myseľ sa točila a opakovala kolom dokola dlhých 16 rokov až kým Duško v lete 2018 porazil, usmrtil a popravil Insomniu - (ne)spavosť. V decembri 2019 objavil nové a pravé symboly sexuálnej premeny. A v júly 2021 objavil symboly duchovnej premeny. Tým pádom sa Duško tak oslobodil od tejto mysle, plnej sexuálných túžob a kokotných pičovín, ktoré Duško oškatuľkoval sexuálným analfabetizmusom. 

Tým pádom so sexom Duško skoncoval krátko po 40-ke. To znamená, že ženy bude aj naďalej ľúbiť tak ako do teraz, len ten sexuálny akt, už nieje aktuálný.

Želám a prajem vám veľa sexuálneho zdravia a pochopenia. S pozdravom:

Dušan

https://dusanfajnordf365.blogspot.com/2021/07/na-zamyslenie-sexualny-analfabetizmus.html
Dušan
30/7/2021, 12:55Dušan
Na zamyslenie - Rozdvojená myseľ

Človek má aktívnu, vedomú i ba jednu pologulu, hemisféru mozgu. Tú druhú tiež používa, ale je (ne)vedomá.
Schizáč má aktívne, vedomé obe pologule, hemisfēry mozgu. Celý mozog sa tak javí rozdvojený a protirečí si... Myseľ a zrak sa zvykne rozdvojovať, sluch má tendenciu sa skresľovať a pocity sa vzájomne prežívať.

Nastáva dilema, ako tento mozog používať. Treba si (u)vedomiť seba, že nie sme naša myseľ, nie sme náš mozog. Mozog, myseľ, sen prenecháme našej polovičke, súčiastke, (alter)eGu.

Našou pravou podstatou "ja" je tak v meditáciach Bytie "Som" a mimo, či po meditáciach (ne)Bytie "nie Som". Opakom eGa je tu tak Som tichý, prítomný... pozorovateľ a opakom Bytia je tu tak nie Som, Som nikto a nič.

Mozog (eGo, myseľ, sen, (pre)javené...) je naš nástroj, ktorý používame iba mi, podľa vôle a potreby, akokoľvek a kedykoľvek. To znamená, keď ho (ne)potrebujeme, tak ho (ne)potrebujeme.

Dušan

https://dusanfajnordf365.blogspot.com/2021/07/na-zamyslenie-rozdvojena-mysel.html
Dušan
29/7/2021, 17:21Dušan
Na zamyslenie - Symbol premeny

Symbolom duchovnej premeny je tu tak svetlo.. a symbolom duševnej premeny je tak Kristov kríž... Tento symbol vás buď napadne proti vašej vôli, alebo ho prijmete s vôľou. Tento symbol premeny nosí každý z nás v nás a ani si ho dosť (ne)uvedomujeme, vlastne, ani nieje potreba si ho (u)vedomovovať. 
Najčastejšie je tento symbol duševnej premeny zaznamenaný pred, počas, po a mimo sexuálneho aktu. A to v rokoch jebavých, u dospelých detí v rodzmedzí sedem rokov a to medzi 21. rokom a 28 rokom života človeka. Nie nadarmo sa tomuto obdobiu hovorí ako o kristových rokoch, neskoršie aj po 30-ke. Veľká masa ľudí tak ostala ukotvená v tomto duševnú a viacej sa (ne) rozvíjajú.

Kdež to symbol duchovnej premeny nás sprevádza celým životom a najme v nirvanickom období a to v rozmedzí sedem rokov medzi 42. rokom až 49 rokom života človeka. Potom následuje zásadná zmena človeka, zlomový prevrat, človek tak obracia zrak od ľudí a vstupuje do prírody, človek sa tak stavia chrbtom k ľudom.

Treba vedzet rozlíšit, ktorý symbol premeny bol aktivovaný. Ten duševný symbol premeny patrí podľa mňa duševným schopnostiam ako (tele)patia, (psycho)kinetika, (jasno)zrivosť, (jasno)videtstvo, šiesty zmysel, veštenie i proroctvo. Sem sa zaraďuje večné otvorené oKo a myseľ. Človek je tak otvorený. Panuje tu tak extroverzia.

(Ne)smiem opomenúť na duševno ako na (seba)vedomie, čo znamená choroba, hlúposť, tento život, stavanie do popredia kladenie dôrazu na seba, (ne)ustále si seba pripomínať. Zaraďujem sem (psycho)lógiu prejaveného ...eGa...

Tomuto symbolu duchevnej premeny pripisujem duchovné schopnosti ako trancedencia a transformácia, prázdnota a ničota, Nirvána (pokoj, kľud, ticho, mier, jednota a prázdnota) a osvietenie (zaliatie svetlom, povznesienie sa nad myseľ, vzdelanosť a múdrosť, vznešenosť a urodzenosť). Pripisujem mu aj (od)automatizáciu (auto)komplexov a afektov, pozitívne afirmácie, (auto)sugescie ale i v niektorých prípadoch (auto)hypnózy.

Duchovným schopnostiam (ne)smiem opomenúť ani nirvanické oKo, čo znamená večne zatvárajúce sa oKo, (ne)myseľ, (ne)psychika. Človek je tak uzatvorený. Panuje tu introverzia. Duchovno t.j. (seba)uvedomenie, čo znamená múdrosť, prirodzenosť, zdravie, minulé životy a stavanie do popredia uvedomovanie. Zaraďujem sem filozofiu (ne)prejaveného Bytia a (ne)Bytia.

Treba sa mať však na pozore pred symbolom chorobnej premeny, ktorým tu nieje nič iné ako symbol v podobe hovoriacej a mysliacej bytosti. Tými sú tak Boh, anjel, démon, diabol... Satan. Tento symbol chorobnej premeny nás môže (ne)vedomky sprevádzať celý život a ani si ho (ne)budeme uvedomovať.

Preto teda radím. (Ne)snažte sa tieto symboly premeny vedome (pri)volávať, či (vy)volavať, oni prídu samé. Najmä tie hovoriace a mysliace bytosti vás (ne)napadnú vtedy, keď sa budete o ne snažiť. Zabudnite na ne!!!

Dušan

https://dusanfajnordf365.blogspot.com/2021/07/na-zamyslenie-symbol-premeny.html
Dušan
26/7/2021, 09:36Dušan
Na zamyslenie - Obriezka

Už u kmeňových národov a najmä tam, kde vládol patriarchát a bola zavedená horda (kmeňový hárem), hrozil vodca kmeňa pred svojima synmi kastráciou. Na znak toho, že sa žiadny muž (ne)vzoprie svojmu otcovi sa robila obiezka. Obriezka tak predstavovala podriadenosť mužov svojmu otcovi a chránila ich pred kastráciou.
Egyptský faraón Achnaton, okrem toho, ako jediný zaviedol monoteiuzmus, kde svoju vieru zasvietil v Boha slnka. Aj on zaviedol obriezku. Tak isto aj Mojžiš, ktorý odišiel z egypta, kvoli pádu faraóna a jeho náboženstva, zgrupil židovský národ, ktorý v tom čase odchádzal z egypta a svojim vplyvom tak zaviedol náboženstvo jediného Boha a to Atona a taktiež zaviedol aj obriezku.

Obriezka tak predstavovala akýsi symbol, totém, ktorý členov kmeňu chránil pred incestom, vraždou otca a kanibalizmom, bola zavedená exogamia, čo znamenalo v tedy uzatváranie manželstiev s inými členmi kmeňa.

Dušan

https://dusanfajnordf365.blogspot.com/2021/07/na-zamyslenie-obriezka.html
Dušan
25/7/2021, 17:39Dušan
Všetkým ženám:

Ďakujem jedno veľké dík, že ste to so mnou vydržali. Ľúbil Som vás, chodili sme spolu, mal s vami sex, bolo to nádherné jebavé obdobie. Teraz keď Som krátko po 40-ke, Som si dal sľub, že ďalší sex už (ne)budem mať, snáď až po duchovnej, fyzickej premene. Ale aj tak vás naďalej ľúbim. Onou tou duchovnou premenou by malo byť duchovné svetlo, či Kristov kríž...

Dušan
Dušan
24/7/2021, 21:16Dušan
Na zamyslenie - Boh dualitou?

Ahoj
Mám na Vás takú malú otázočku. Pre teistov aj ateistov. Ste za jedinečnosť, individualitu Boha, ako pravej podstaty "ja", alebo sa priklánaťe aj k jeho druhej stránke a to dualite? Hneď to vysvetlím.

Duálnosť Boha:

Z pohľadu duchovna smerom nahor je u mňa Boh "nikto" a "nič". Je čistou prázdnotou a ničotou. Boh je tak Nirvánou, osvietencom. Mysľou boha, alebo božskou myslľou je tu tak ticho, prázdne slovo.

Z pohľadu duševna smerom nadol je u mňa Boh (nad)prirodzenou bytosťou, (nad)človekom, či (polo)človekom, ...atriárchátom, (pra)vzorom, (pra)ideou, (arche)typom a symbolom, či totemom.

Dušan

https://dusanfajnordf365.blogspot.com/2021/07/na-zamyslenie-boh-dualitou.html
Dušan
Filozofia - Tiché a prítomné... Bytie


Bytie znamená opak eGa "Som" tichý prítomný... pozorovateľ v meditáciach, porážam tak, usmrcujem a popravujem vlastné eGo a myseľ. Bytie znamená (seba)uvedomenie si seba. Má potrebu si seba (u)vedomovať.

(Ne)Bytie znamená opak Bytia "nie Som" Som "nikto a nič"  po a mimo meditáciach, porážam, usmrcujem a popravujem svoje Bytie.
(Ne)bytie znamená (ne)uvedomovnie si seba. (Ne)má potrebu si seba (u)vedomovať.

https://dusanfajnordf365.blogspot.com/2021/07/filozofia-bytie.html
Dušan
Na zamyslenie - Bohatý na vonok i z vnútra

Podľa Roberta Kiyosakyho sa americký človek 90-rokoch minulého storočia nachádzal v tkvz. cashflow kvadrante Z/S//M/I, ktorý určoval, kde sa človek momentálne finančne, podľa majetku a generovaných pasív nachádza.
Drvivú večšinu tvorila chudá vrstva"Z" zamestnanci, tí zarábali do 25 000 $/za rok.

Na druhom mieste bola stredná vrstva "S" sukromníci, živnostníci, štátna správa, právnici, lekári, manažéri..., tí zarábali do 100 000$/za rok

Treťou vrstvou boli bohatí "M" majitelia podnikov, zamestnávatelia, kapitalisti..., tí zarábali do a nad 1 000 000$/za rok.

A štvrtou vrstvou boli extrémne bohatí "I" investori, tí zarábali nad 1 000 000/mesačne.Snom oSHa Rajeneša, mystika a guruho, bolo, aby človek na tejto zemi by mal byť vyrovnaný. To je ten, kto sa neprikláňa ani extrovertzii a ani introvertzii, ani západu a ani východu. Je to vedec a zároveň mystik.

Človek by mal byť človekom, dokonale ľudským v jednote. A z tejto jednoty by malo povstať zdravie. 
Západ trpí, východ trpí. Západ trápia neustále problémy, utrpenia, trápenia, bolesti. Východ pre zmenu chudoba a hlad.

Ľudia zo západu sú chudobní vnútorne a ľudia z východu z vonkajšku. Chudoba je zlá. Nezáleží na tom či je z vonkajšku alebo z vnútra. Nemala by byť vôbec

Človek by mal byť bohatý navonok i zvnútra. Obojo zároveň. Človek by mal byť všestranne bohatý.

Jeho predstavou bol svet, ktorý nieje ani extrovetrny a ani introvetrny, ani vonkajší a ani vnútorný, nieje ani západný a ani východný, ale je v rovnováhe, v jednote. Je to svet vedca a zároveň mystika.

Láska je východom von, meditácia je vchodom do vnútra. A ten, kto miluje a medituje, nepozná disharmóniu. Dosiahne naprostej jednoty, je v harmónii, je v jednote.

https://dusanfajnordf365.blogspot.com/2021/07/na-zamyslenie-bohaty-na-vonok-i-z-vnutra.html
Dušan
23/7/2021, 16:20Dušan
O mne


Ahoj

Od januára tohto roku Som si dal za podmienku sa o niekoľko rokov živiť IT programovaním. Jelikož Som na dôchodku bez práce vyše 10 rokov, si i naďalej hladám (ne)náročnú prácu. Do vtedy by Som chcel tento voľný čas využiť na (samo)štúdium najmä z IT technológií. Cesta je dlhá, ale reálná. Ak sa mi dovtedy podarí zamestnať sa v nejakom podniku, Som ochotný do toho ísť i obmedzeným voľným časom na vzdelávanie a (re)kvalifikáciu.

Je veľa ľudí, ktorý pracujú a chodia na (re)kvalifikáciu. Vedel by Som si tak nájsť čas aspoň na tri/štyri hodky denne, čo by mi program dňa (ne)malo ohroziť. Mám pred sebov ešte štvrť storočia pracovného režimu, ktorý by Som chcel aj dajako využiť a vyhnúť sa tak celodenným vysedávaním. Chel by Som do budúcna pracovať v tíme programátorov, či vlastniť aj nejakú tú investíciu do IT spoločnosti.

Ako na tom budem, čas ukáže, všetko je možné. Mojim cieľom je v prvom rade oslobodiť mojho rodiča od mojej záťaže a v druhom rade tak sa osamostatniť, byť finačne (ne)závislí a mať finančnú slobodu.

Želám a prajem Vám veľa trpezlivosti a úspechov v živote. S pozdravom:

Dušan

https://dusanfajnordf365.blogspot.com/p/o-mne.html
Dušan
22/7/2021, 21:51Dušan
Blog


Rozhodol Som sa znovu oživť moje blogovanie o mne a všetkom okolo mňa. Jelikož Som samotár o samote, žijúci u rodiča a strýka bez práce na dôchodku, niekedy mám potreby sa aj dajako vyjadriť písaním slovom a tým pádom aj usporiadať svoje myšlienky.

Blog bude vačšinou o témach bežných, čistých a zdravých slovách. (Ne)budem sem vkladať príspevky typu zo psychiatrie a všetko okolo toho a ani smerovníky s filozofie, či (psycho)lógie. Predošlé blogy, ktoré Som zmazal, sa práve zaoberali veľkým množstvom tíchto smerovníkov skopírovaných z poznámkového bloku OneNote a taktiež Som dosť prispeval aj svojim choríma, (psych)iatrickýma myšlienkami, ktoré sa mi napokom zdali ako (ne)zmyselné, no pre čitateľa zaujímavé.

Nechť blog slúži jak pre moju potrebu byť vypočutý, teda sčítaný, tak aj pre čítajúceho, ktorý si z neho môže odniesť nejaké tie poznatky, či rady do života. S pozdravom:

Dušan

https://dusanfajnordf365.blogspot.com/p/blog.html
Dušan
Ako funguje schizo?


Už Som v príspevkoch o (alter)eGu a eCHu popísal, čo alebo, kto je to schizo? Ide o moje veličenstvo, za ktoré Som proaktívný, čo znamená, nemal by Som sa za nu stažovať. Schizo je tak moja (pre)drahá polovička, súčiastka so mňa, s celku, ktorá nabrala vedomie. Ide o bytosť v zelenom, ženský princíp, Boh.


A ako funguje táto schiza? Ak sa nachádzam v psychickom uvoľnení, t.z. ak slobodne, voľne snívam, fantazírujem, či kontemplujem, ide o voľnosť, slobodu, (ne)závislosť, flexibílnosť, vytrvalosť, kreativitu, imunitu... Ale akonáhle do nich vstúpi, (na)behne škodca parazit mysle, alebo narušiteľ psychiky ide o psychickú záťaž.


Pri hlasoch a slovách je čítanie myšlienok následovné:
Najprv škodca, parazit, narušiteľ...myšlienku (pod)drží, potom ju (roz)dvojí, (z)haluzí, (o)komentuje až sa napokom myšlienka zhnusí sama o sebe. Je to (ne)príjemné a chce to cvik, tréning ako sa tomuto procesu vyhnúť.


Škodcom a parazitom mysle je tu tak: otrava, jed, vírus, rakovina a narušiteľom: Kat, Kazateľ, Veľký Sudca. Škodcom a parazitom mysle a narušiteľom psychiky nieje nikto iný ako moja predrahá polovička, súčiastka, bytosť v zelenom. Je prostredníkom medzi mojim eGom a okolitým svetom. Kvoli nej potom moje eGo počuje a emočné telo bolesti prežíva, skreslené a iluzórne hlasy a slová od okolia, smerujúce na ich adresu. Tie hlasy a slová, ktoré majú tendenciu ovplyvnovať ich psychiku. Tvoriť psychickú záťaž.


Prevencia je taká, že sa k tomuto všetkému staviam kladne, pozitívne a optimisticky. Vytváram si tak čistoty (správny duchovný postoj), (ne)reagujem, (ne)prejavujem sa, ignorujem, (ne)všímam si tieto hlasy a slová, trancendujem ich do ničoty a transformujem ich do prítomného okamihu. (Od)automatizúvavám tieto hlasy a slová od ich (auto)komplexov a afetov ((auto)odpovede, (auto)nálady, (auto)chovanie, (auto)správanie, (auto)reagovanie, (auto)prejavovanie)


Naskytá sa otázka ako uhasiť tento duševný horiaci planienok, ktorý je môjmu egu a okoliu na škodu!?


Tak ako sa duchovia vyvolávajú, malo by sa vopred vedieť ako ich aj odvolať! Momentálne pracujem na tom, aby Som dosiahol stavov smrti, smrti ega a smrti Bytia, stavov Boha, Krista, Budhy. Ide tu o Nirvánu ako pokoj, kľud, ticho, mier, jednotu a prázdnotu. O jednotu ako splynutie mužského a ženského jemného energetického tela v jedno. Ide o tkvz. o (ne)telo.


Ďalej tu ide o osvietenie, o povzniesenie sa nad myseľ, o zaliiatie svetlom, o inakrnovanie duchovného symbolu premeny, o vzdelanosť a múdrosť, o vznešenosť a urodzenosť.


Sám ako eGo a emočné telo boelsti týchto stavov, teda svojou vôľou, (ne)dosiahnem. Tu musí zasiahnuť istá duchovná sila, energie v podobe symbolu duchovnej premeny.


https://dusanfajnor.blogspot.com/p/prejavene-schizo.html
Dušan
17/7/2021, 17:53Dušan
Duševno:
21. až 28. rok života človeka
Ženský princíp jemného krehkého energetického piko tela z pohľadu do vnútra o hĺbke 10^-9
Skreslený, iluzórny, (ne)skutočný a (ne)reálny svet (ne)totožný so skutočnou realitou.


Bohatý/chudobný na vonok
Čistá/(ne)čistá myseľ na vonok
Chudobný z vnútra
(Ne)čistá myseľ


Duchovno:
28. až 35. rok života človeka
Mužský princíp jemného krehkého energetického femta tela z pohľadu do vnútra o hĺbke 10^-13
Duchovný, posmrtný život po/medzi životmi
Vesmír
Nirvána


Bohatý/chudobný na vonok
Čistá/(ne)čistá myseľ na vonok
Bohatý z vnútra
Čistá myseľ ((ne)myseľ)


https://dusanfajnor.blogspot.com/p/moja-filozofia.html?showComment=1626536782736
Dušan
12/7/2021, 13:14Dušan
Hľadám blog, ktorý bude akceptovať moje príspevky a reklamy naň, ten na blogger...com mažem, bo má prísne požiadavky na google adsence.
Viete mi nejaký taký poradiť, ktorý (ne)má prísne požiadavky a pravidlá pre zobrazovanie reklám na blogu?
Dušan
Krutá skreslená realita 1


Pokiaľ bude medzi mnou a okolitým svetom (spoločnosťou ľudí, verejnosťou) aktívná duševná neuronová plazma, v ktorej sa nachádza Boh ženského princípu, nachadzajúca sa na z jednej pologúl môjho mozgu, za oknom na ulici v nebi a v dopravných prostriedkoch.., budem proti (ne)čistému duševnu, psychičnu, myšlienkam, (ne)čistým duševným schopnostiam ako (tele)patiam, (psycho)kinetikam, (tele)ztéziam, (jasno)zrivostiam, proroctvám, či (ne)bodaj vešteniam.


Budem (na)opak v meditáciach večne tichý, prítomný... pozorovateľ, jemné krehké energetické telo a mimo, či po meditáciach nikto a nič, (ne)telo, splynutie žemského a mužského princípu jemného energetického tela v jedno.


Pokiaľ bude táto (ne)čistá duševná plazma aktívna, samozrejme, že Som za ňu proaktívný, t.z. že bude (ne)ustále kolom dookola parafrázovať a reflektovať (ne)pochopitelné hlasy a slová, ktoré majú za úlohu psychicky a emočne zaťažovať moje eGo, budem v meditáciach večne tichý, prítomný... pozorovateľ, jemné krehké energetické telo a mimo, či po meditáciach nikto a nič, (ne)telo, splynutie žemského a mužského princípu jemného energetického tela v jedno.Pokiaľ bude táto (ne)čistá duševná plazma aktívná, t.z. že svet naokolo prostredníctvom jej excelencie, sa javí ako skreslený, iluzórný, (ne)totožný so skutočnou realitou, že táto bytosť bude prežívať mojho eGa, emočné telo bolesti, ktoré sa na vonok javí skreslenému... svetu ako diasociačne humusno-špinavá-lepkavá-brutálna sviňa, ktorú (ne)návidí celý svet, budem v meditáciach večne tichý, prítomný... pozorovateľ, jemné krehké energetické telo a mimo, či po meditáciach nikto a nič, (ne)telo, splynutie žemského a mužského princípu jemného energetického tela v jedno.


Pokiaľ bude táto bytosť ovplyvňovať, presviedčať, či tušiť všetok negatívný pojem a parafrázovať a reflektovať ho tak, že má mojmu eGu a emočnému telu bolesti spôsobovať starosti (problémy, utrpenia, trápenia a bolesti), a tak isto spoločnosti ľudí a verejnosti na vonok, budem v meditáciach večne tichý, prítomný... pozorovateľ, jemné krehké energetické telo a mimo, či po meditáciach nikto a nič, (ne)telo, splynutie žemského a mužského princípu jemného energetického tela v jedno.


Skreslená krutá realita 2

Keď budem v meditáciach večne tichý, prítomný... pozorovateľ, jemné krehké energetické telo a mimo, či po meditáciach nikto a nič, (ne)telo, splynutie žemského a mužského princípu jemného energetického tela v jedno, t.z. že keď pôjdem okolo ako okoloidúci, budú malé detičky plakať, budú (ne)spokojné, malé, lakomé, frustrované... budu moje eGo a emočné telo (ne)návidieť..., budú ich preklínať, zaklínať...

Keď pôjdem okolo ako okoloidúci, budú dopselý sa cítiť (ne)pochopený, (ne)vedomý, lakomý, malý, (ne)vediaci, (ne)spokojný... a preto na adresu môjho eGa a emočného tela, budú vrhať spŕšku nadávok a posmeškou, (od)sudzujúcich a (po)sudzujúcich... budem opäť v meditáciach večne tichý, prítomný... pozorovateľ, jemné krehké energetické telo a mimo, či po meditáciach nikto a nič, (ne)telo, splynutie žemského a mužského princípu jemného energetického tela v jedno.

Pokiaľ bude táto (ne)čistá duševná, neuronová plazma s Bohom vo vnútri aktívná, t.z., že sa mi vymkne spod kontroly, t.z. že Som dosť (ne)dostatočne zanedbal meditácie, bude i nadaľej sa javiť mne a okolitému svetu ako škodca a parazit mysle, narušiteľ psychiky, potiaľ bude táto duševná plazma v mozgoch spoločností ľudí a verejnosti škodcom, parazitom a narušiteľom, budem v meditáciach večne tichý, prítomný... pozorovateľ, jemné krehké energetické telo a mimo, či po meditáciach nikto a nič, (ne)telo, splynutie žemského a mužského princípu jemného energetického tela v jedno.


Jedno je isté, za všetko môže moje kedysi, (ne)vedomé eGo, ktoré na tento svet privolalo túto pohromu, tohto škodcu, parazita mysle a narušiteľa psychiky. Svojou (ne)vedomosťou... Som tak skreslil svet na zeleno, t.z., že nie Som v ňom sám, že nie sme v ňom sami.


Pokiaľ bude horieť tento plamienok, ja budem večne vyhasnutá svieca, či fakľa. Preto vám radím budte v meditáciach večne tichý, prítomný... pozorovateľ, jemné krehké energetické telo a mimo, či po meditáciach nikto a nič, (ne)telo, splynutie žemského a mužského princípu jemného energetického tela v jedno.


Ten, kto je ovládaný vlastnou a cudzou mysľou, t.z., že reaguje a prejavuje sa na všetky myšlienky v mysli, by sa mal zamyslieť nad sebou a duchovnom. Nájsť si čas, a študovať tak duchovno, ktoré je opakom duševna. Ja Som si čas našiel a po 16-rokoch nič nerobenia Som sa takmer vyliečil, ale nie na papieri. Oslobodil Som sa od vlastného eGa a emočného tela bolesti. Žial verejnosť a spoločnosť ľudí, sa mi zatiaľ (ne)podarilo prilákať na opačnú stranu brehu.

Mojou úlohou je tak tento plamienok utíšiť na čo (naj)menší, alebo ho doslovne uhasiť a tak dosiahnuť stavu smrti, stavu osvietenia a stavu Nirvány.


Želám a prajem veľa príjemných chvíľ a veľa duševného pokoja. S pozdravom:


Dušan.
https://dusanfajnor.blogspot.com/p/skusk-2.html?showComment=1626030782245
Dušan
https://dusanfajnor.blogspot.com/2021/07/na-zamylsenie-najvacsie-bohatstvo.html
Dušan
Afirmácie - Cesta ku štastiu 3
Moje myšlienky sú moja tvorivá sila.
Pozornosť zameriavam vždy na riešenia, 
tak privolávam svoje šťastie.


Vďačne, s radosťou, prijímam všetko, čo mi život prináša.
Viem: naplnenie je môj prirodzený stav.


Každý okamih utváram s celou pozornosťou.
Každý deň je šťastný deň.


V každej situácii sa cítim blažené.
Žijem sebavedome a šťastne.


Viem, že som stále sa obnovujúce vecné bytie.
Moja duša zbiera tu na zemi skúsenosti, 
ale ja som pri úplnom vedomí.
Som.


Kurt Tepperwein


https://dusanfajnor.blogspot.com/2021/07/afirmacie-cesta-ku-stastiu-3.html
Dušan
Citáty - Snívaj k sebe, a nie od seba!
"Zmyslom života je uskutočniť si životné sny a viesť vysnívaný život."


"Je to predsa zrejmé - ak sa má vo vašom živote niečo zmeniť, musí sa zmeniť vaše myslenie a vaše vedomie."


"Môžete sa stať iba tým, čím už vnútorne ste."


"Náš životný sen nieje nič iné, ako vízia nášho ideálneho života. Je to to, čo v našej podstate sme."


"Tým, že objavíme svoju vnútornú plnosť, dokážeme magneticky pritiahnuť do svojho života jeho naplnenie."


Kurt Tepperwein


https://dusanfajnor.blogspot.com/2021/07/citaty-snivaj-k-sebe-nie-od-seba.html
Dušan
Cvičenia - Otestujte si schopnosti své paměti

Pojďme nejdříve společně otestovat, jak dobrá je vaše paměť v této chvíli. Zkuste si zapamatovat následujících deset položek nákupního seznamu. Seznam si dvakrát pozorně přečtěte, pak zaklapněte knihu a zapište si položky, které jste si zapamatovali. 

• rybí prsty 
• toaletní papír 
• citronová limonáda 
• zubní pasta 
• tavený sýr 
• jablka 
•  hlávkový salát 
• majonéza 
• máslo 
• vejce 

Nebuďte příliš zklamaní, pokud neumíte vyjmenovat všech deset položek - obvykle si bez větší námahy zapamatujeme najednou sedm až osm věcí. Později vám ukážeme, jak si třeba i tento seznam snadno zapamatujete a dokážete jej suverénně reprodukovat.

Roland R. Geisselhart, Christiane Burkart

https://dusanfajnor.blogspot.com/2021/06/cvicenia-otestujte-si-schopnosti-sve.html
Dušan
https://dusanfajnor.blogspot.com/2021/06/moja-psychologia-psychologia-od-junga.html
Dušan
Môj herný-virtuálny svet


Ahoj
Začalo to tým, že Som si kúpil v 90 rokoch minulého storočia Didaktik M-Basic. Vtedy sa hry nahrávali cez magnetonovú pásku. Hral Som veľa hier a aj Som sa jednu pokúšal naprogramovať v strojovom kóde. Mal Som k tomu manuál.


https://dusanfajnor.blogspot.com/p/moj-herny-virtualny-svet.html
Dušan
27/6/2021, 09:03Dušan
Moja psychiatria - Iluza a Haluza


Blázon sa považuje za človeka, ktorého ovládajú a riadia jeho a cudzie myšlienky, Reaguje a prejavuje sa tak na ne a nám ozaj potom pripadá ako blázon. Náprotivkom je génius, ktorého sa jeho myseľ a myšlienky (ne)dotýkajú a (ne)týkajú. (Ne)robí si tak starosti. Kdež to u blázna tieto starosti sú priam (ne)konečné a (ne)vyriešiteľné.


Blázon je chorý na (ne)pavosť, má (ne)zdravý spánok, niekedy len hnije v posteli aj týždeň s myšlienkou zaspať. Kdež to zdravý človek má aj zdravý spánok.


Zdravý človek na úkor blázna vie rozlišovať pravú halucináciu od (ne)pravej, t.z. vie, čo je skreslená iluzórná, (ne)skutočná a (ne)reálná skutočná relaita. Blázon je tak do svojej skreslenosti tak hlboko presvedčený, že svojima sugesciami chce priam presviedčať, ovplyvnovať okolie, spoločnosť, verejnosť.


Blázon tak komunikuje s hovoriacimi a mysliacimi bytosťani nachadzajúce sa v bývalej prítomnej  minulosti, či i v budúcej prítomnej budúcnosti. Komunikuje aj v prítomnom okamihu, s okolím, so spoločnosťou, s verejnosťou, z tohoto teda vyplýva toto blázonstvo.


Ilúzia na úkor halucinácie je krátka filmová projekcia, záblesk, iskrička z prítomného okamihu, kdež to halucinácia je dlhá filmová projekcia pochádzajúca sa z minulosti a v budúcnosti. Blázon si tak robí večné, (ne)vyriešiteľné a (ne)konečné starosti.


Jak halucináciu tak aj ilúziu treba trancendovať do ničoty a prázdnoty a transformovať do prítomného okamihu. To znamená, (ne)nehať ich vo vedomí dlhšiu dobu. Najlepšie hneď bleskovo, (ne)robiť si starosti. Iluza a haluza sú našim každodenným snívaním a fantazírovaním, stačí si ich len uvedomiť a poslať ich kade tade.


Ilúzia predstavuje večšinou jeden konár zo stromu, kdežto halucinácia predstavuje všetky minulé a budúce haluze so stromu.


Nech máme ilúzie, či halucinácie jedno je isté, oboje prezentujú skreslenú, iluzórnú, (ne)skutočnú realitu, skutočnosť. Nech máme predstavy, sny..., či nech snívame, fantazírujeme, či kontemplujeme, (ne)má to, čo do činenia prítomného okamihu, skutočnej reality okolo nás, v spoločnosti ľudí a na verejnosti. Všetko to snívanie, fantazírovanie je len rozjímanie v bývalej prítomnosti, či v budúcej prítomnosti. Prítomný okamih, to jest skutočná realita, to jest aktivita, skutok, čin. To jest tu a teraz!!!


Dušan Fajnor


https://dusanfajnor.blogspot.com/2021/06/moja-psychiatria-iluza-haluza.html
Dušan
...


Teda (od)poveď na otázku kedy Byť znie, keď vás otravujú ((ne)čistoty - (ne)správný duchovný postoj k niekomu, či k niečomu)... (ne)čisté myseľ, sen, predstava..., keď (ne)čisto snívate, fantazírujete, kontemplujete, keď vás otravuje (ne)čistý hovoriaci, mysliaci mysliteľ, bytosť.


A (od)poveď na otázku ako (ne)Byť znie, keď ste pre okolie, spoločnosť ľudí a verejnosť, keď ste pre hovoriace a mysliace bytosti, myliteľov, nikto a nič. Nie ste! Nie ste ani eGo a nieste ani Bytie. Nie ste ani mysliteľ a ani nie ste pozorovateľ. Nie ste stredom bodom pozornosti, ako subjekt s ovplyvňujúcimi objektami. Jednoducho ste hluchý slovám a hlasom, alebo počujete len zvuky a pazvuky okolitej prírody, či bežný rušný šum betónovej džungle.


https://dusanfajnor.blogspot.com/2021/06/na-zamyslenie-kedy-byt-ako-nebyt.html
Dušan
Moja filozofia - Filozofia (ne)prejaveného (ne)Bytia


(Ne)Bytie znamená "nie Som" je opakom Bytia. Mimo alebo po meditáciach, mimo spoločnosť ľudí a mimo verejnosť, či okolie sme tak nikto a nič, žiaden pozorovateľ, žiaden mysliteľ. (Ne)Bytie je najhlbším stavom z pohľadu do vnútra nás samotných. (Ne)bytie je výsledok meditácií, výsledok transcendovania a transformovania eGa a mysle. Je tak (ne)konečným procesom a (ne)konečným poznaním.
Filozofiou (ne)Bytia je tak filozofia prázdnoty. Psychológiou je tak budhová psychológia transcendencie a transformácie.Transcendujeme ((roz)plývame sa, (rou)púšťame sa, (roz)trusujeme sa, (roz)prášujeme sa, (vy)parujeme sa) do prázdnoty a ničoty. Transformujeme (meníme sa, priemieňame sa) do prítomného okamihu.


(Ne)Bytie, to jest stav smrti, stav Boha, stav Krista, stav Budhy. Je stavom Nirvány (pokoja, kľudu, ticha, mieru, jednoty a prázdnoty). Je stavom osvietenia (zaliatie svetlom, (po)vzniesenie sa nad myseľ, vzdelanosť a múdrosť, vznešenosť a urodzenosť). (Ne)Bytie je tak výsledkom smrti Bytia.


(Ne)Bytie prirovnávam k srdcu, je to citový mozog na solar plex. Citový mozog parasympatikus (zlatá neurónová pletivová sieť prirovnávajúca sa k slnku), ktorý je napojený na zadný mozog a ten je napojený na kozmickú (nad)vedomú myseľ. Pomocou tohoto napojenia sa vieme spojiť s našim Božským "ja".


(Ne)bytie sa nachádza buď v Bytí, alebo aj mimo neho. Je tak najhlbším naším jemným krehkým energetickým telom.


Dušan Fajnor


https://dusanfajnor.blogspot.com/2021/06/moja-filozofia-filozofia-neprejaveneho_0205522279.html
Dušan
https://dusanfajnor.blogspot.com/2021/06/moja-filozofia-dve-jemne-krehke.html
Dušan
https://dusanfajnor.blogspot.com/2021/06/moja-filozofia-dva-zivotne-etapy-cloveka.html
Dušan
Moja filozofia - Filozofia (ne)prejaveného Bytia


Bytie znamená "Som", je opakom eGa. V meditáciach sme tak tichým prítomným... pozorovateľom. Meditujeme jak v stoji, v ľahu, či vsede, tak aj za pohybu (chodenie, behanie, jazdenie, plávanie, či aj lietanie) a bežnej činnosti. Postačí si len Bytie uvedomiť. To znamená, že začneme dýchať svoje telo, byť všímavým pozorovateľom svoho tela a dychu.
(Seba)uvedomenie kladie do popredia práve toto uvedomenie, je zdravé, múdre a prirodzené, opiera sa o minulé životy. Bytie to jest individualita, pravá podstata "ja" oslobodená od vlastnej osobnosti, faloše a pretvárky. Táto individualita sa po zvačša nachádza mimo spoločnosť ľudí, mimo verejnosť.


Bytie, to je náš stred, bod, centrum, zdroj, dych a most. Je mostom ponad tečúcu rieku medzi jedným koncom a druhým. Tohoto stredu (jemné krehké energetické telo) sa nič (ne)týka a (ne)dotýka. Stred je tak večne (ne)dotknuteľný na úkor okraja (eGa a emočného tela bolesti), ktorého sa všetko týka a (do)týka.


Byť tichým, prítomným... pozorovateľom znamená byť všímavý voči myšlienkam, byť k nim (ne)zaujatý, byť všímavý. Myšlienky sú ako vlak, ktorý prichádza a odchádza. Ak do vlaku nastúpite, veziete sa s nimi, ste hovoriaci a mysliaci mysliteľ. Ak do neho (ne)nastúpite, (ne)veziete sa s nimi, ste práve tichým, prítomným... pozorovateľom.


Bytie prirovnávam k plúcam, je to mozog na solar plex. Citový mozog sympatikus (strieborná neuronová pletivová sieť prirovnávajúca sa k mesiacu), ktorý je napojený na zadný mozog a ten je napojený na kozmickú (nad)vedomú myseľ. Pomocou tohto napojenia sa vieme empaticky napojiť na objekt a subjekt.


Bytie sa označuje za introverta, čo znamená, že je objektom bez ovplyvňujúcich subjektov. Cieľom Bytia je porážka, smrť a poprava vlastného eGa a tak dosiahnuť stav (ne)Bytia, stavy smrti, Boha, Krista, Budhy, Nirvány a osvietenia.


Dušan Fajnor


https://dusanfajnor.blogspot.com/2021/06/moja-filozofia-filozofia-neprejaveneho.html
Dušan
Afirmácie - Cesta ku štastiu 2


Aby všetky bytosti boli šťastné a spokojné.
Nech moje činy, myšlienky a slová 
prispejú k šťastiu všetkých.


Viem, že šťastie spočíva vo vnútorných hodnotách 
a poskytuje pokoj a harmóniu. Som šťastný a úspešný.


O svojom živote slobodne rozhodujem sám 
a rád to prijímam u iných.
Tak prijímam a rozširujem svoje šťastie.


Svojmu bytiu hovorím Áno 
a vo svojom živote prežívam pokoj a šťastie.


Idem cestou radosti,
šťastie je mojím stálym sprievodcom.
Blahobyt, zdravie a naplnené vzťahy patria
k dokonalosti môjho života.
Sám sebe som si najlepším priateľom.


Kurt Tepperwein


https://dusanfajnor.blogspot.com/2021/06/afirmacie-cesta-ku-stastiu-2.html
Dušan
Citáty - Získaj svoju istotu v sebadôvere !
"Sebadôvera je základným kameňom života. Odstráň ho, a život sa zrúti."
"Ak by sme akokoľvek chceli svoj život inak usporiadať, pri novom začiatku musíme najskôr položiť stabilný, istý, všetky časy pretrvajúci základ. "


"Vedomie, že človek si dokáže poradiť vo všetkých životných situáciách vlastnými silami a dôvera v seba samého odlišujú naozaj sebaistých a sebavedomých ľudí od masy neistých, a teda ľudí, ktorí sú pod cudzím vplyvom."


Kurt Tepperwein


https://dusanfajnor.blogspot.com/2021/06/citaty-ziskaj-svoju-istotu-v-sebadovere.html
Dušan
https://dusanfajnor.blogspot.com/2021/06/styri-jemne-krehke-energeticke-tela.html
Dušan
Konkrétny (seba)rozvoj inteligencie 4
Ahoj


Ozývam sa opäť tradične. Stále mi k rozvíjaniu inteligencie, chýbajú dostatočné rozdelenie na týždeň. Pred nedávnom mi tam chýbalo čítanie a dnes aj chýba. Budem musieť zatať zuby a nechať čítanie tak 7hod. týždenne. Musí to stačiť. 


Ale aj tak si cez deň nájdem v konkrétnom (seba)rozvoji defekty, ktoré to čítanie nahradia. Tak napríklad tradičné vynehávanie tréningu, či obedu a relax. Popri tom hrá pre čítanie aj stravovanie, ktoré akosy (ne)dodžiavam a jem iba keď Som hladný. Však, keď si (ne)kupujem vlastné potraviny, prečo by Som stravovací režim mal dodržiavať.


Aj tak, žijem s rodičom a tam podiel v domácnosti a kuchyni je asi 25%/75% pre moju (pre)drahú mamuchu. Už na tomto programe fičím (ne)jaký ten druhý týždeň, kde tento bol úplne (od)fláknutý, nakoľko to bola buď u nás návšteva, alebo prišla do toho robota na záhrade 25%/75%, alebo Som sa venoval blogu, onenote, či fóram. Dosť Som si aj urobil tri, štyri siesty/deň.


In spe:


(Ne)meniť program a držať sa ho zubami, nechtami aspoň 3/4 roka tak ako ho mám naplánovaný. Želám a prajem vám veľa voľného času na seba a veľa pochopenia a zdravia. S pozdravom:


Dušan.


https://dusanfajnor.blogspot.com/2021/06/konkretny-sebarozvoj-inteligencie-4.html
Dušan
Moja filozofia prejaveného eGa
Stotožnenie sa eGa s vecami (predmetom, vlastným telom, spôsobom myslenia) vytvára väzbu človeka na rôzne veci.


Uspokojenie z nadobudnutého majetku je krátke, takže eGo zvyčajne pokračuje v prenasledovaní nových predmetov. Existuje silná motivácia za touto aktivitou eGa, a to psychologická potreba získať viac, nevedomý pocit „nemať ešte dosť“ a tento pocit sa vynára v túžbe získať viac.


Obsah eGa bude potom predmetom, s ktorým sa človek stotožní (so svojím domom, autom, dieťaťom, inteligenciou, názorom a pod.). Obsah eGa (s ktorým sa človek stotožní) sa formuje prostredím a výchovou človeka, to znamená, kultúrou, v ktorej človek dospieva.


Myšlienky ako „To je moje“, „Chcem to“, „Potrebujem to“, „To nestačí“ patria do štruktúry eGa.


eGo neustále hľadá niečo iné, niečo, čo sľubuje väčšie uspokojenie, aby človek lepšie pochopil samého seba.


eGo chce mať stále viac a viac, chce byť stále silnejšie. Chce viac vedomostí, viac viery a viac materiálneho bohatstva. 


eGo sa snaží chrániť, povzbudiť a rozšíriť vaše Ja. eGo pôsobí v režime prežitia. To znamená, že sa neustále snaží ostať „psychologicky“ nažive tak, že eáG iných ľudí vníma ako rivalov alebo dokonca nepriateľov.


Jednou z najdôležitejších stratégií eGa, aby sa podporilo a posilnilo, je nadobudnúť dojem „ja mám pravdu“. Ide o stotožnenie sa s myšlienkami, postojom a vlastnou hodnotou. Nič eGu nedodá väčšiu silu ako skúsenosť, že „ja mám pravdu“. eGo túži mať pravdu, a tak premôcť eGo iného človeka, zabezpečením si vlastnej nadriadenosti.


Jednou z najobľúbenejších seba-posilňujúcich stratégií eGa je sťažovanie sa. Sťažovať sa zahŕňa vedomie, že „ja mám pravdu“. Keď jedno eGo odmietne akceptovať, keď druhé eGo povie „ja mám pravdu“, ide o veľkú urážku prvého eGa. To potom ešte viac posilní jeho sebavedomie. 


https://silavedomia.sk/24-silnych-klucov-ako-prekonate-svoje-ego/


https://dusanfajnor.blogspot.com/2021/06/moja-filozofia-prejaveneho-ega.html
Dušan
Zásady, metódy, pravidlá - Využi šancu na úspech - Nový pohľad na myšlienky Dale Carnegieho
SEDEM FAKTOROV ÚSPECHU
1. Sebavedomie


2. Sebadisciplina


3. Entuziazmus


4. Iniciatíva


Odhodlanie uspieť
Stanovené si jasný a konkrétny cieľ
Dávajte si prechodné ciele
Uzavrime zmluvu
Zberné sa so svojím cieľom druhej osobe
Doprajme si odmenu
5. Empatia


6. Obchodný cit


        7. Vytrvalosť


Dale Garnegie


https://dusanfajnor.blogspot.com/2021/06/zasady-metody-pravidla-vyuzi-sancu-na.html
Dušan
Techniky - Techniky dotazovaní podvědomí


Pokusy se siderickým kyvadlem: 


O účinnosti tohoto efektu se můžeme snadno přesvědčit provedením několika experimentů se siderickým kyvadlem:


Nejdřív si na list bílého papíru narýsujte osový kříž. Pak si udělejte jednoduché siderické kyvadlo, např. tak, že na kus niti o délce asi 50 centimetrů zavěsíte nějaký prsten či kroužek. Jeho velikost a hmotnost ani materiál při takto jednoduchých experimentech ještě nehrají žádnou roli.


https://dusanfajnor.blogspot.com/2021/06/techniky-techniky-dotazovani-podvedomi.html
Dušan
Raport - Umenie vystupovať - Najsmelším Ja proti najväčším výzvam
Mocný avatar v stoji
• Zdvihnúť bradu
• Vypäť hruď
• Vystrieť plecia
• Vtiahnuť brucho


Polohy do hviezdovky
• Roztiahnuť ruky
• Roztiahnuť nohy


Kedy by sme mali zaujímať polohy?
• Pred prijímacím pohovorom
• Pred stretnutím autorativneho človeka
• Diskusiou v triede
• Náročným rozhovorom
• Rokovaním
• Konkurzom
• Atletickou súťažou
• Prezentáciou pred skupinou


Amy Cuddyová


https://dusanfajnor.blogspot.com/2021/06/raport-umenie-vystupovat-najsmelsim-ja.html
Dušan
https://dusanfajnor.blogspot.com/2021/06/smerovniky-odvaha-radost-s-nebezpecneho.html
Dušan
Na zamylsenie - Freud tvrdí, že za všetko môže (za)nedbaný sex


Citujem Freuda "Chorý sa teda uzdraví tým, že sa sexuálne "vyžije!!!""


Čitam od Freuda úvod do psychoanalýzy a v každej téme sa opiera o libido, ktoré je v konflikte s "ja" pri výklade snu a jeho psychoanalýze a tým pádom pri terapii vzniká odpor, cenzúra tohoto snu. To mi chce pán doktor povedať, že za všetkým stojí (za)nedbaný sex? 


To akože, keď sa chcem uzdraviť, musím trtkať všetko každý deň, aby Som nechytil nejakú duševnú chorobu? Dosť kritikov existuje na túto tému od Freuda. napr. Jung je toho názoru, že libido u duševného chorého (ne)hrá až takú rolu ako u Freuda. Ale aj mnohí iní mi dajú za pravdu, že Freud bol sexuálne zakomplexovaný.


Čo myslíte milí čitajúci, radšej trtkať celý deň po celý život, alebo sa o svoje duševno starať iným spôsobom ako sexom?


https://dusanfajnor.blogspot.com/2021/06/na-zamylsenie-freud-tvrdi-ze-za-vsetko.html
Dušan
6/6/2021, 10:20Dušan
Terapia hrou


Ahoj 

Jelikož sa nechceme doma nudou zblázniť do (ne)vyzbláznenia, (do)poručujem tak terapiu hrami. Popri tejto terapii sa môžu kombinovať ďalšie, ako napr. terapia čítaním....

Táto terapia hrami je dobrá na psychické uvoľnenie, (od)búravanie stresov, bludov, psychóz, halucinácií, (ne)vedomých psychických obsahov. Tak isto zabraňuje velikášstvu v spoločnosti ľudí i na verejnosti

Človek, ak si zahrá hodinku, dve denne, sa cíti pobavený a postúpený v hrách ďalej do ďalších levelov. Pori tom mu myseľ sem tam zavíta do myšlienok o hre. Kontempluje, rozjíma, čo ako tamto a čo ako hento.

Táto terapia je dobrá na upevnenie a posílenie eGa, ale odtiaľ potiaľ. Po večierke, pri zaspávaní sú dobrým pomocníkom v procese zaspávania. To si človek uvoľnene predstavuje onú hru.

Prikladám sen svoj Youtube kanál: 
https://www.youtube.com/channel/UCowbVyEqTvQqU40y5Aiapjw

Želám a prajem vám veľa herných voľných chvíl a veľa optimizmu pri nich. S pozdravom:

Dušan.

https://dusanfajnor.blogspot.com/p/terapia-hrou.html
Dušan
Cvičenia - Aké bolo moje detstvo?

Kedy sa začínajú moje spomienky naň - koľko rokov som mal pri  prvej spomienke ?

Kedy sa skončilo moje detstvo - odkedy nie som vo svojich spomienkach dieťa, ale „už veľký“ ?
Na čo si ešte spomínam ?
Existuje viac chvíľ šťastia, alebo utrpenia ?

Spomínam si na ľudí, udalosti, miesta ?
Spomínam si na fakty alebo emócie ?
Mám mnoho, málo spomienok na detstvo, prípadne žiadne ?
Bol som ako dieťa šťastný ? Pri akých príležitostiach ?

Ešte na chvíľu zavrite oči a pripomeňte si scény z detstva. Vedome pritom 
dýchajte zhlboka a uvoľnene. Bez hodnotenia a posudkov umožnite 
všetkým spomienkam, ktoré by ste si radi vyvolali, aby sa vynorili. Pozrite
si ich v pokoji ako film, bez toho, aby ste sa s tým, čo vidíte, identifikovali. 

Zvedavo a blahosklonne registrujte epizódy a vyberte z nich tie, v ktorých 
ste boli celkom šťastný. Podržte ich na chvíľu pevne v pamäti a skúmajte: 
čo ma vtedy urobilo šťastným ? Potom si povedzte: „Vďaka za všetky 
okamihy môjho detstva. Bolo dobré, ako bolo, teraz je to preč. 

Všetko je minulosť. Teraz som opäť úplne v prítomnosti." Raz alebo dvakrát 
sa zhlboka nadýchnite a otvorte oči. Možno sa chcete pretiahnuť a vystrieť. 
Urobte to !

Kurt Tepperwein

https://dusanfajnor.blogspot.com/2021/06/cvicenia-ake-bolo-moje-detstvo.html
Dušan
Afirmácie - Cesta ku štastiu 1

Šťastie je môj prirodzený stav. Som pripravený vziať šťastie do vlastných rúk.

Úplne sa zamýšľam nad sebou a uznávam svoje šance a možnosti.

Žijem a pôsobím v rovnováhe, harmónii a šťastí.

Moje vnútorné slnko ma celkom napĺňa.

Jasne a láskavo vychutnávam svoje bytie.

Moje telo je optimálne zásobované hormónmi šťastia.

Som veselý a šťastný.

Vo všetkom vidím pozitívum, som šťastný a spokojný.

Viem, že šťastie je „ uskutočniteľné", som pripravený podeliť sa o tento poznatok s inými.

Kurt Tepperwein

https://dusanfajnor.blogspot.com/2021/06/afirmacie-cesta-ku-stastiu-1.html
Dušan
Konkrétny (seba)rozvoj inteligencie 2

Ahoj ozývam sa opäť nakoľko cieľom študovania, alebo primárom sú tu IT technológie programovania. Totiž dal Som si za cieľ sa v budúcnu venovať IT technológiam a konkrétne programovanie. 

Buď budem programátorom investorom alebo vlastníkom nejakej programovej spoločnosti, ale (ne)pohrdol by Som aj na pozícii zamestnanca.

Určil Som si tak na kurzy z IT technológii párny týždeň primárny a v (ne)párny týždeň tie sekundárne, ako (vide)prednášky plus ostatné. 

Sľubujem si od tohoto veľa. Peniaze na kurzy mám, takže mám to z čoho financovať.

Želám a prajem veľa pochopenia v práci a postup v kariére. S pozdravom:

Dušan

https://dusanfajnor.blogspot.com/2021/06/konkretny-sebarozvoj-inteligencie-2.html
Dušan
Otázky a (od)povede - Vraj do minulosti nieje možné cestovať! Tvrdí Steven Hawking

Steven Hawking pozval deň pred jeho oslavou narodenín, všetkých cestovateľov časopriestoru. V onú oslavu však nik (ne)prišiel a z tohoto Hawking usúdil, že sa do minulosti (ne)dá cestovať.
Nuž keby Som vedel cestovať do minulosti, mohol by Som (ne)vedomky zabiť svojich predkov. Čo myslíte, ozaj sme jediné bytosti tak kolosálneho vesmíru?

Keby sa dalo cestovať do minulosti, tak cestovateľ by bol stvoriteľom a zároveň aj ničiteľom. Čo vieme o vzniku zeme, slnečnej sústavy, galaxie a samotného vesmíru? Kto bol ten stvoriteľ/ničiteľ? Boh cestujúci v čase a priestore?

Sú to len názory druhých. To mi dáva na zamyslenie, že ak budem vystupovať v minulosti a skrivým tak vlas na jednom človeku, môžem ohroziť svoju existenciu!

Videl Som jeden film. Jedna žena, ktorá (ne)bola so sebou spokojná sa dala preoperovať za muža. Potom tento muž zašieldo organizácie, ktorá sa zaoberala cestovaním v čase a priestore. Oným tím nástrojom bol cestovný kufrík, ktorý mal na držiaku číselný kód na uzamknutie kufríka. Ale tento kód slúžil ako dátum cestovania.

Žena nakoniec dopadla tak, že cestovala do minulosti, a budúcnosti, kde sa stretla so sebou samou. Mala so sebou pomer, sama oplodnila seba a sama sa so seba narodila. Film končil tak, že sa týpek nehal zastreliť sebou samým. V tom čase kufrík sa uzamkol a viac sa cestovať v čase už nedalo.

Nuž na zamyslenie je fakt, že v minulosti by Som musel byť veľmi opatrný, nakoľko tam hrozí (seba)deštrukcia.

https://www.topky.sk/cl/13/720290/Hawking--Cestovanie-v-case-je-mozne--ale-len-dopredu

https://dusanfajnor.blogspot.com/2021/06/otazky-odpovede-vraj-do-minulosti-nieje.html
Dušan
Ahoj

Za študentských čias Som sníval o tom, aby ma unieslo UFO. Predstavoval Som si ho tak, že v ňom sa nachádza (ne)konečná knihovňa múdrosti a života. Taktiež Som si tento tanier predstavoval tak, že sa v ňom nachádzajú telocvične, niekoľko poschodová budova, kde na každom poschodí sa nachádza majster bojového umenia, či učiteľ tanca a pod.

Dôvod prečo takéto UFO, je jednoduchý. Na školu a tréningy Som (ne)mal čas, totiž cez týždeň a víkendy Som žil v uliciach. Stretával Som sa s kamarátmi a chlastal s nimi pivo a húlil trávu a pod... S dievčatami sme chodili kade tade na všelijaké akcie.

A čo teraz? No poviem vám milí čítajúci, to UFO ma unieslo! (Ne)viem kedy, ale unieslo! Teraz tu celé dni vysedávam v mojej multimediálnej knižnici a hltám knižky! Dal Som sa aj na tréningy bojového umenia, šachov, šípok, tanca, či i posilňovňa a prechádzky.

Na zamyslenie ostáva otázka, do kedy bude mať Duško trpezlivosť s takýmto životným štýlom. Ale aj tak, Som s ním spokojný, už nie Sme malé, či dospelé deti, ako za starých čias! Od života už nečakám priveľa, stačí mi toto málo.

https://dusanfajnor.blogspot.com/2021/05/na-zamyslenie-ufo.html
Dušan
Na zamyslenie - Duchovná ríša (ne)Bytia o troch stavoch bytostí


Treba si uvedomiť, čo je (ne)Bytie. Je to stav mimo meditácií, alebo stav po meditáciách. Ak si ho uvedomíme, môže nastať stav smrti (Stavy Boha, Krista, Budhy...). Tu Boh predstavuje (ne)Bytie a to "nie Som", "Som nikto a nič" pre túto myšlienkovú duševnú ba i telepatickú ríšu.

Myseľ:

"Myseľ, eGo, je náš nástroj, ktorý používame iba mi, akokoľvek chceme, podľa vôle a potreby.

eGo:

"eGo (prejavené) je semienkom sveta. Toto malé semienko obsahuje celý svet. Poviete si - Já som - a celý svet sa okamžite začne prejavovat."

Ten, kto dosiahne stavov smrti sa stáva (pre)budeným, osvieteným ba i vzkrieseným človekom oslobodeným od vlastnej osobnosti (faloše, pretvárky a fasády). Stane sa individualitou mimo spoločnosť, mimo verejnosť ako nikto a nič. Pre duševný svet, ríšu (ne)existuje.

Smrť eGa:

"Tajomstvom života je umrieť ešte predtým, ako naozaj umrieť a zistiť tak, že smrť neexistuje. Smrť ztrhne všetko to, čím niesme. Cieľom (ne)Bytia je tak porážka, smrť a poprava vlastného (pre)javeného eGa a mysle..."

Človek v meditáciach dosiahol tak najvyššieho stupňa duchovna a to Nirvánu (pokoj, kľud, ticho, mier a jednotu, či i prázdnotu). (Ne)Bytie znamená opak Bytia (opak tichého, prítomného... pozorovateľa). (Ne)bytie je tak absolútnym prázdnym stredom, bodom, centrom ako zdroj, dych, jemné krehké energetické telo, most.

Kráľovská cesta:

"Nirvána je o osvietení ako o „Kráľovskej ceste" ktorá je zároveň „moja cesta", cesta „ku mne a vychádzajúca zo mňa"". Je to „cesta radosti" a „cesta srdca". 

"Je to cesta od "mysle" k "emóciam", od "emócií" k "Bytiu" a od "Bytia" k "(ne)Bytiu."

Budha:

"Raz prechádzal Budha dedinou.

„Urážali sme ťa, nadávali. Nepovieš nič?“ Buddha odvetil: „Dnes už nereagujem. Môžete ma urážať, vaše činy sú vaša vec, ale ja už nereagujem, nemôžete ma prinútiť, aby som niečo urobil. 

Už nie som otrokom, stal sa zo mňa slobodný človek. Konám zo svojho stredu, nie z okraja, a vaše urážky sa môžu dotknúť len okraja, emočného tela bolesti, nie môjho stredu, jemného energetického tela JET. Môj stred je vždy nedotknutý.“

https://dusanfajnor.blogspot.com/2021/05/na-zamyslenie-duchovna-risa-nebytia-o.html
Dušan
Na zamyslenie - Duchovná ríša Bytia o dvoch stavoch Bytostí


Táto duchovná ríša bytia je zoskladaná z poznámok čítania ezoteriky a duchovna. Príspevok viac menej obsahuje smerovníky, tedá slová a pojmy, či výrazy, ktoré nás nasmerujú na nejakú tú úvahu. Myslím si, že čitateľ sa v týchto pojmoch nájde i s dávkou trpezlivosti nakoľko je ich tu kopec.
Čo je duchovná ríša Bytia? Predstavuje nás samotných počas meditáciach. Nechť meditáciu vykonávame v sede, v stoji, či v ľahu, ale vykonávame ju i za pohybu (chodenie, behanie, jazdenie, plávanie, lietanie, bežné pohybové činnosti, úkony, skutky...)

Meditujeme tak, že (ne)myslíme, (ne)uvažujeme, (ne)zvažujeme, (ne)rozmýšlame, (ne)premýšlame, (ne)rozjímame ale vedome dýchame telo a hlavu. Sme všímavý (ne)zaujatý tichý, prítomný... pozorovatelia. (Ne)myslíme, (ne)snívame, sme ticho. Sme vystúpený z tela a v meditáciach sa (roz)plývame. Sme (seba)uvedomujúci, čo znamená zdraví, prirodzení, múdri, staviame do poredia (uve)domovanie. (U)vedomujeme si minulé životy.

Bytie je tak prázdnym stredom, bodom, centrom ako zdroj, dych, jemné krehké energetické telo, most. Nachádza sa priamo v (ne)Bytí alebo mimo neho.

Myseľ, eGo je ako vlak, ktorý prichádza a (od)chádza. Ak doň nastúpime, vezieme sa s nimi, sme hovoriaci mysliaci myslitelia. Sme (pre)javené eGo (ja)... Ak doň (ne)nastúpime, (ne)vezieme sa s nimi, sme tichý prítomný... pozorovatelia. Sme (ne)prejavené Bytie (Som). Individualita oslobodená od vlastnej osobnosti (fasády, faloše, pretvárky). 

https://dusanfajnor.blogspot.com/2021/05/na-zamyslenie-duchovna-risa-bytia-o.html
Dušan
Na zamyslenie - Duševná ríša ID, eGa, (alter)ega a (super)eGa o päť stavov bytostí


Čo je duševná ríša a pať stavov bytostí? Sú to zoskladané poznámky s kníh do schémy smerovníkov. Ak sa v slovách nájdete, potom (ne)máte problém si každý pojem vysvetliť po svojom.
Duševná ríša reprezentuje zo psychologického smeru našu (ne)vedomú psyché (animu, dušu), ktorá sa snaží svojim (ne)vedomím psychickým obsahom vniknúť do nášho vedomia a tak ho ovplyvňovať.

Ale je tu spása v podobe (pod)vedomej mysli, alebo lepšie povedaná osobného strážcu, ktorí stojí v (pred)sieni, v (pre)vedomí, ktorý určuje aký psychický obsah má nazrieť svetlo vedomia. Prah dverí, alebo chodba sú tu niečo ako fotografický negatív (ne)vedomý obraz a symbol...), ktoré premenia, zmenia tento negatív v pozitív. 

A to je cieľom Freudovej a Jungovej (psycho)analýzy. Prenášať či meniť (ne)vedomý negatív vo vedomý pozitív. Budhová psychológia je na tom podobne. Tam (ne)vedomé psychické obsahy trancenduje a transformuje. Murphyho (pod)vedomie zase (ne)vedomé psychické obsahy (od)automatizuváva. To znamená za pomoci pozitívnych afirmácií, (auto)sugescií a (auto)hypnóz.

Ale všetci sa zhodujú v jednom. Je to transcedencia, transformácia (ne)vedomých psychických obsahov do prítomného okamihu, do vedomej prítomnosti.

https://dusanfajnor.blogspot.com/2021/05/na-zamyslenie-dusevna-risa-id-ega.html
Dušan
Na zamyslenie - Ako by malo vyzerať manifestovanie financií

Ahoj

V prvom rade si treba objasniť, čo je to manifestovanie? Ide vlastne o snovú  vyzualizáciu plánov a cielov, priani a želaní, snov a túžob, prosieb a nápadov, či prikazov a rozkazov.

Kurt Tepperwein to vo svojej knihe obsiahlejšie vysvetluje.

Manifestujeme tak, že si v kľude sadneme do tichej, (ne)rušivej miestnosti a vyzualizujeme prianie... tak ako sa má v skutočnosti, v realite udiať. Ide o akési proroctvo do budúcej prítomnosti.

Predstavujeme si to tak, ako keby sme túto budúcu prítomnosť prežili, predýchali,  pocitili na vlastnej koži v minulej prítomnosti, teda v pritomnom okamihu "tu a teraz!!!".

Ak to robíme pravidelne, naše (pod)vedomie (vesmír s ktorým za pomoci obrazov a symbolov komunikujeme) nám požiadavkám vyhovie. Chce to len trpezlivosť a vytrvalosť.

Ako a o čom by malo byť manifestovanie financií?

Vyhladávať a využívať finančnú príležitosť

1. Aby peniaze pracovali pre mňa
2. Aby peniaze zarábali peniaze
3. Aby ľudia pracovali pre mňa
4. Aby mi prúdil neustály tok peňazí (cash flow) do vrecka
5. Aby mi aktíva generovali pasívný príjem
6. Tvoriť a kupovať aktíva
7. Výhodne investovať
8. Výhodne kupovať a predávať nehnuteľnosti
9. Znižovať výdavky a vyhýbať sa pasívam
10. Získavať cenné kontakty a konexie (učiť sa od bohatých, čo mám robiť, od chudobných, čo nemám robiť)
11. Osamostniť sa, byť finančne nezávislý, mať finančnú slobodu
12. Mať vlastný dom, byt, auto ktorý tvorí aktíva a menej pasíva
13. Iísť do dôchodku mladý a bohatý

Kurt Tepperwein tvrdí, že treba byť vytrvalý a trpezlivý, že všetky naše priania a želania.... budú za pomoci (pod)vedomia vyslišané a naplnené.
Niektorým sa manifestovanie naplnilo behom pol roka, iným po niekoľkých rokoch.

To mi dáva na zamyslenie, či sa oddať manifestovaniu a tak ho vyzualizovať každý deň až do naplnenia.

https://dusanfajnor.blogspot.com/2021/05/na-zamyslenie-ako-by-malo-vyzerat.html
Dušan
Na (za)myslenie - Ako zistiť, že ste prekonali vlastné eGo?
Ako zistiť, že ste prekonali vlastné eGo?


Človek celý život len bojuje so sebou samým. Je to (ne)konečný a (ne)zmyselný boj, ktorý (ne)pozná víťaza a ani porazeného. Bojuje s vlastnou a cudzou mysľou, so slovami, s obrazmi a symbolmy, s úkonmi, činmi či skutkami v podobe (auto)komplexov, či afektov.


A ako zistiť, či ste svoje eGo porazili, usmrtili, či popravili? Chodte na to cez disociáciu (z pohľadu druhých očí). Ak budete počuť ticho zo strany spoločnosti, z verejnosti, teda vášho okolia. Nik a nič vás (ne)odsudzuje a (ne)posudzuje, Nik a nič sa vás (ne)týka a (ne)dotýka, Váš stred (jemné krehké energetické telo, bod, centrum, zdroj, dych) je večne (ne)dotknutý. Uvedomujete si seba v meditáciach ako (ne)prejavené Bytie (Som, opak eGa, tichého, prítmoného... pozorovateľa) a mimo meditáciach ako (ne)Bytie (nie Som, Som nikto a nič, opak Bytia, žiadny tichý a prítomný pozorovateľ...).


Ak si seba uvedomujete ako individualitu oslobodenú od vlastnej osobnosti (faloše, fasády, pretvárky). Ak sa nachádzate mimo spoločnosť, mimo verejnosť (seba)uvedomujúco, čo znamená zdravie, prirodzenosť, múdrosť, minulé životy a stavanie do popredia (seba)uvedomovanie.


A čo je vlastne to eGo? Je to dualita "ja" a "Som" nachádzajúca sa prevažne v soločnosti ľudí a na verejnosti. Tam sa vášho eGa všetko týka a (do)týka. eGo značí "ja", ktoré nesie so sebou starosti (problémy, utrpenia, trápenia, bolesti.).


eGo je tak prejavené, ktoré reaguje a prejavuje sa na svoju a cudziu myseľ, na slová, na obrazy a symboly, na činy, skutky a koná okamžikovo, (auto)komplexne, afektívne. eGo je okraj, čo znamená emočné telo bolesti. Preto potom sa všetko eGa týka a (do)týka.


Súčasťou eGa je (seba)vedomie, čo znamená choroba, hlúposť, tento život, stavanie do popredia kladenie dôrazu na seba a (ne)ustále si seba prípomínanie sa.


S eGom, ako mysľou je to ako s vlakom, ktorý prichádza a odchádza. Ak doň nastúpite, veziete sa s ním, ste eGo, mysliaci hovoriaci mysliteľ. Ak doň (ne)nastúpite, (ne)veziete sa s ním, ste Bytie , tichý prítomný... pozorovateľ.Jedna citáciao eGu:


"eGo je môj nástroj, ktorý (po)užívam iba ja, podľa svojej vôle, akokoľvek chcem, podľa potreby."


https://dusanfajnor.blogspot.com/2021/05/na-zamyslenie-ako-zistit-ze-ste.html

Scarlett Súhlasí

Dušan
Na zamyslenie - Meditujte!

Ahoj

Je tomu dva týždne, čo Som (ne)meditoval denne, ale iba cez víkend a môžem povedať za seba, že to denné chýbalo. A tak pokračujem v meditovaní dennodene.

Čo prinieslo meditovanie, ktoré už pár rokov praktizujem? Ide o akúsi očistu tela a hlavy. Po meditácii, či aj dýchaní prány, sa cítite tak isto ako po cvičení v posilňovni. Sú to tie isté pocity a myšlienky.

Skúste sa zamyslieť, či by ste (ne)vyskúšali meditovať aspoň 30min. denne. Úplne to postačí. Meditovanie, to jest vlastne upokojovanie mysle, očista, (ne)myslenie, prináša zo sebou aj psychické uvoľnenie, či duchovnú zmenu, ako aj predlžuje životnosť a (do)dáva vitalitu vašim vnútorným orgánom.

Ako meditovať? Predstavte si vlak, ktorý k vám prichádza a odchádza ako myšlienky. Keď doň nastúpite, veziete sa s nimi, tak povediac myslíte, teda kontemplujete, ste mysliaci hovoriaci mysliteľ. Keď doň (ne)nastúpite, (ne)veziete sa s nimi, (ne)myslíte, teda meditujete, ste tichý prítomný... pozorovateľ.

Len tak sledujete ako myšlienky prichádzajú a (od)chádzajú, iba ich (ne)zaujato pozorujete. Po chvíľke pozorovania sa myšlienky trancendujú a transformujú, teda vyparia, či zmenia na tichú prázdnotu a ničotu.

Dôležité je mať pri meditovaní správny vnútorný postoj. Usmievať sa, a z láskou robiť túto činnosť. Ak eGo (od)poruje, sú dve možnosti. Buď meditovanie ukončím, alebo sa zamerám na eGo a pokúsim sa ho trancendovať a transformovať v Bytie. Ak (od)por pretrváva po ďalšie dni, je treba sa zamyslieť nad touto činnosťou, nad týmto vnútorným postojom.

Správny vnútorný postoj (čistota) dosiahneme správnym dýchaním prány. Sústredite sa a (kon)centrujete sa na svoj dych. Všímate si ako cez nos dýchate, ako sa vám nafukuje a cvrkávajú plúca a brucho. Spolu s totuo všímavosťou dýchate aj svoje telo a hlavu. Nič iné neni za potreby si všímať.

Dôležité je si uvedomovať svoj dych (nádych znamená život, pozitívný pojem...) a (výdych znamená smrť, (ne)gatívný pojem...). Keď si uvedomujete svoj dych, uvedomujete si svoje Bytie, ste (seba)uvedomujúcim človekom, čo znamená zdravie, prirodzenosť, múdrosť, minulé životy a stavanie do popredia uvedomovanie.

Samozrejme že, toto dýchanie, meditovanie sa dá použiť všade! V sede, stoji, v ľaju, ale i za pohybu ako chodenie, behanie, jazdenie, lietanie, či i plávanie. Dá sa použiť pri akýchkoľvek činnostiach. Keď si uvedomujete dýchanie, uvedomujete si seba ako Bytie, meditujete, (ne)myslíte, (ne)veziete sa s vlakom. Postačí táto iskrička, záblesk aj na pár sekúnd a ste tichý prítomný... pozorovateľ.

Skúste sa nad sebou zamyslieť, či sa (ne)nachádzate v pasti myšlienok, ktoré vám dennodenne robia starosti. Vtedy prichádza na rad správny vnútorný postoj (čistoty), (seba)uveomovoanie si seba ako Bytie a nie ako eGo!

https://dusanfajnor.blogspot.com/2021/05/na-zamyslenie-meditujte.html

Scarlett Súhlasí

Dušan
12/4/2021, 21:36Dušan
Hlasy a slová boli, sú a budú. Sú všade. Rozpoznávam hlasy a slová v šiestich tkvz. priestoroch:
Hlasy a slová v hlave
Hlasy a slová vonku za oknom, na ulici a nebi
Hlasy a slová v dopravných prostriedkoch
Hlasy a slová v domácnosti, v akomkoľvek interiéru z miestnosťami, z rádia a TV, ako aj spolubývajúcich

Hlasy a slová tam, kde kinetická pohybová sila vydáva zvuk, pazvuky
Hlasy a slová ako zoohalucinácie
Kedy sú tie hlasy a slová? Kedy je ich počuť? Záleží to od toho v akej priestorovej diaľke zvuku sa nachádzate! Ak sa nachádzate v prvej priestorovej diaľke zvuku, teda v prítomnosti zoči voči hovoriacemu, (ne)počujete žiadne hlasy a slová.

Ale akonáhle ste mimo dosah prítomných zoči voči, t.z. v druhej miestnosti a viac, v druhej priestorovej dĺžke zvuku, nazvyme ju, z pohľadu druhej a viac miestností, už hlasy a slová počujete!

Vtedy naberáte dojmu, že sa vás hlasy a slová doslovne týkajú. Snažia sa s vami, s vašim prejaveným eGom, napojiť, (nad) viazať kontakt. Chcú s vami takto na diaľku komunikovať, čítať vám myšlienky.

Buď zachytávate (ne)gatívne pojmy, či výrazy, slová..., alebo pozitívne. Jedno je isté, nech zachytávate (ne)gatívne, či pozitívne pojmy..., máte problém! V prvom i v druhom prípade ide o tkvz. lipnutie, t.z. či zareaguje, či sa prejavíte a na nejakú dobu budete považovaný za blázna. 

To znamená že vás ovládajú a riadia vaše i cudzie myšlienky, alebo ich budete ignorovať, (ne)všímať si ich, teda (ne)reagovať a (ne)prejavovať sa na ne. V tom prípade budete tým, čím ste teraz. Tu a teraz!

Otázka znie prečo? A či je vám to príjemné?
Odpoviem. Podľa mňa sa pri čítaní myšlienok cítia dôležito, vypočutí ba výnimočne! Radi rozprávajú verbálne na hlas to, čo si myslíte! A či je vám to príjemné, či nepríjemné, a aké typy hlasov a slov Som zaznamenal si vysvetlíme v nasledujúcich príspevkoch.

https://dusanfajnor.blogspot.com/p/hlasy-slova.html
Sponsored content
Povolenie tohoto fóra:
Môžete odpovedať na témy v tomto fóre.