Diskusné fórum

Join the forum, it's quick and easy

Diskusné fórum
Diskusné fórum
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.

Nikto a nič
Posts : 299
Join date : 06.11.2020
Age : 42
Location : Trnava
Zobrazit informácie o autorovihttps://dusanfajnor.blogspot.com/
21112020
Prebudenie a vzkriesenie

Prvý krát Som umrel, prebudil sa a povstal z mŕtvych na vojne.

Druhý krát v rodičovskom byte.

A tretí krát v novom útočisku.

https://dusanfajnor.blogspot.com/2020/11/prebudenie-vzkriesenie.html
Share this post on:redditgoogle

Komentáre

Na zamyslenie - Duševná ríša ID, eGa, (alter)ega a (super)eGa o päť stavov bytostí


Čo je duševná ríša a pať stavov bytostí? Sú to zoskladané poznámky s kníh do schémy smerovníkov. Ak sa v slovách nájdete, potom (ne)máte problém si každý pojem vysvetliť po svojom.
Duševná ríša reprezentuje zo psychologického smeru našu (ne)vedomú psyché (animu, dušu), ktorá sa snaží svojim (ne)vedomím psychickým obsahom vniknúť do nášho vedomia a tak ho ovplyvňovať.

Ale je tu spása v podobe (pod)vedomej mysli, alebo lepšie povedaná osobného strážcu, ktorí stojí v (pred)sieni, v (pre)vedomí, ktorý určuje aký psychický obsah má nazrieť svetlo vedomia. Prah dverí, alebo chodba sú tu niečo ako fotografický negatív (ne)vedomý obraz a symbol...), ktoré premenia, zmenia tento negatív v pozitív. 

A to je cieľom Freudovej a Jungovej (psycho)analýzy. Prenášať či meniť (ne)vedomý negatív vo vedomý pozitív. Budhová psychológia je na tom podobne. Tam (ne)vedomé psychické obsahy trancenduje a transformuje. Murphyho (pod)vedomie zase (ne)vedomé psychické obsahy (od)automatizuváva. To znamená za pomoci pozitívnych afirmácií, (auto)sugescií a (auto)hypnóz.

Ale všetci sa zhodujú v jednom. Je to transcedencia, transformácia (ne)vedomých psychických obsahov do prítomného okamihu, do vedomej prítomnosti.

https://dusanfajnor.blogspot.com/2021/05/na-zamyslenie-dusevna-risa-id-ega.html
Na zamyslenie - Ako by malo vyzerať manifestovanie financií

Ahoj

V prvom rade si treba objasniť, čo je to manifestovanie? Ide vlastne o snovú  vyzualizáciu plánov a cielov, priani a želaní, snov a túžob, prosieb a nápadov, či prikazov a rozkazov.

Kurt Tepperwein to vo svojej knihe obsiahlejšie vysvetluje.

Manifestujeme tak, že si v kľude sadneme do tichej, (ne)rušivej miestnosti a vyzualizujeme prianie... tak ako sa má v skutočnosti, v realite udiať. Ide o akési proroctvo do budúcej prítomnosti.

Predstavujeme si to tak, ako keby sme túto budúcu prítomnosť prežili, predýchali,  pocitili na vlastnej koži v minulej prítomnosti, teda v pritomnom okamihu "tu a teraz!!!".

Ak to robíme pravidelne, naše (pod)vedomie (vesmír s ktorým za pomoci obrazov a symbolov komunikujeme) nám požiadavkám vyhovie. Chce to len trpezlivosť a vytrvalosť.

Ako a o čom by malo byť manifestovanie financií?

Vyhladávať a využívať finančnú príležitosť

1. Aby peniaze pracovali pre mňa
2. Aby peniaze zarábali peniaze
3. Aby ľudia pracovali pre mňa
4. Aby mi prúdil neustály tok peňazí (cash flow) do vrecka
5. Aby mi aktíva generovali pasívný príjem
6. Tvoriť a kupovať aktíva
7. Výhodne investovať
8. Výhodne kupovať a predávať nehnuteľnosti
9. Znižovať výdavky a vyhýbať sa pasívam
10. Získavať cenné kontakty a konexie (učiť sa od bohatých, čo mám robiť, od chudobných, čo nemám robiť)
11. Osamostniť sa, byť finančne nezávislý, mať finančnú slobodu
12. Mať vlastný dom, byt, auto ktorý tvorí aktíva a menej pasíva
13. Iísť do dôchodku mladý a bohatý

Kurt Tepperwein tvrdí, že treba byť vytrvalý a trpezlivý, že všetky naše priania a želania.... budú za pomoci (pod)vedomia vyslišané a naplnené.
Niektorým sa manifestovanie naplnilo behom pol roka, iným po niekoľkých rokoch.

To mi dáva na zamyslenie, či sa oddať manifestovaniu a tak ho vyzualizovať každý deň až do naplnenia.

https://dusanfajnor.blogspot.com/2021/05/na-zamyslenie-ako-by-malo-vyzerat.html
Na (za)myslenie - Ako zistiť, že ste prekonali vlastné eGo?
Ako zistiť, že ste prekonali vlastné eGo?


Človek celý život len bojuje so sebou samým. Je to (ne)konečný a (ne)zmyselný boj, ktorý (ne)pozná víťaza a ani porazeného. Bojuje s vlastnou a cudzou mysľou, so slovami, s obrazmi a symbolmy, s úkonmi, činmi či skutkami v podobe (auto)komplexov, či afektov.


A ako zistiť, či ste svoje eGo porazili, usmrtili, či popravili? Chodte na to cez disociáciu (z pohľadu druhých očí). Ak budete počuť ticho zo strany spoločnosti, z verejnosti, teda vášho okolia. Nik a nič vás (ne)odsudzuje a (ne)posudzuje, Nik a nič sa vás (ne)týka a (ne)dotýka, Váš stred (jemné krehké energetické telo, bod, centrum, zdroj, dych) je večne (ne)dotknutý. Uvedomujete si seba v meditáciach ako (ne)prejavené Bytie (Som, opak eGa, tichého, prítmoného... pozorovateľa) a mimo meditáciach ako (ne)Bytie (nie Som, Som nikto a nič, opak Bytia, žiadny tichý a prítomný pozorovateľ...).


Ak si seba uvedomujete ako individualitu oslobodenú od vlastnej osobnosti (faloše, fasády, pretvárky). Ak sa nachádzate mimo spoločnosť, mimo verejnosť (seba)uvedomujúco, čo znamená zdravie, prirodzenosť, múdrosť, minulé životy a stavanie do popredia (seba)uvedomovanie.


A čo je vlastne to eGo? Je to dualita "ja" a "Som" nachádzajúca sa prevažne v soločnosti ľudí a na verejnosti. Tam sa vášho eGa všetko týka a (do)týka. eGo značí "ja", ktoré nesie so sebou starosti (problémy, utrpenia, trápenia, bolesti.).


eGo je tak prejavené, ktoré reaguje a prejavuje sa na svoju a cudziu myseľ, na slová, na obrazy a symboly, na činy, skutky a koná okamžikovo, (auto)komplexne, afektívne. eGo je okraj, čo znamená emočné telo bolesti. Preto potom sa všetko eGa týka a (do)týka.


Súčasťou eGa je (seba)vedomie, čo znamená choroba, hlúposť, tento život, stavanie do popredia kladenie dôrazu na seba a (ne)ustále si seba prípomínanie sa.


S eGom, ako mysľou je to ako s vlakom, ktorý prichádza a odchádza. Ak doň nastúpite, veziete sa s ním, ste eGo, mysliaci hovoriaci mysliteľ. Ak doň (ne)nastúpite, (ne)veziete sa s ním, ste Bytie , tichý prítomný... pozorovateľ.Jedna citáciao eGu:


"eGo je môj nástroj, ktorý (po)užívam iba ja, podľa svojej vôle, akokoľvek chcem, podľa potreby."


https://dusanfajnor.blogspot.com/2021/05/na-zamyslenie-ako-zistit-ze-ste.html

Scarlett Súhlasí

Nikto a nič
Na zamyslenie - Meditujte!

Ahoj

Je tomu dva týždne, čo Som (ne)meditoval denne, ale iba cez víkend a môžem povedať za seba, že to denné chýbalo. A tak pokračujem v meditovaní dennodene.

Čo prinieslo meditovanie, ktoré už pár rokov praktizujem? Ide o akúsi očistu tela a hlavy. Po meditácii, či aj dýchaní prány, sa cítite tak isto ako po cvičení v posilňovni. Sú to tie isté pocity a myšlienky.

Skúste sa zamyslieť, či by ste (ne)vyskúšali meditovať aspoň 30min. denne. Úplne to postačí. Meditovanie, to jest vlastne upokojovanie mysle, očista, (ne)myslenie, prináša zo sebou aj psychické uvoľnenie, či duchovnú zmenu, ako aj predlžuje životnosť a (do)dáva vitalitu vašim vnútorným orgánom.

Ako meditovať? Predstavte si vlak, ktorý k vám prichádza a odchádza ako myšlienky. Keď doň nastúpite, veziete sa s nimi, tak povediac myslíte, teda kontemplujete, ste mysliaci hovoriaci mysliteľ. Keď doň (ne)nastúpite, (ne)veziete sa s nimi, (ne)myslíte, teda meditujete, ste tichý prítomný... pozorovateľ.

Len tak sledujete ako myšlienky prichádzajú a (od)chádzajú, iba ich (ne)zaujato pozorujete. Po chvíľke pozorovania sa myšlienky trancendujú a transformujú, teda vyparia, či zmenia na tichú prázdnotu a ničotu.

Dôležité je mať pri meditovaní správny vnútorný postoj. Usmievať sa, a z láskou robiť túto činnosť. Ak eGo (od)poruje, sú dve možnosti. Buď meditovanie ukončím, alebo sa zamerám na eGo a pokúsim sa ho trancendovať a transformovať v Bytie. Ak (od)por pretrváva po ďalšie dni, je treba sa zamyslieť nad touto činnosťou, nad týmto vnútorným postojom.

Správny vnútorný postoj (čistota) dosiahneme správnym dýchaním prány. Sústredite sa a (kon)centrujete sa na svoj dych. Všímate si ako cez nos dýchate, ako sa vám nafukuje a cvrkávajú plúca a brucho. Spolu s totuo všímavosťou dýchate aj svoje telo a hlavu. Nič iné neni za potreby si všímať.

Dôležité je si uvedomovať svoj dych (nádych znamená život, pozitívný pojem...) a (výdych znamená smrť, (ne)gatívný pojem...). Keď si uvedomujete svoj dych, uvedomujete si svoje Bytie, ste (seba)uvedomujúcim človekom, čo znamená zdravie, prirodzenosť, múdrosť, minulé životy a stavanie do popredia uvedomovanie.

Samozrejme že, toto dýchanie, meditovanie sa dá použiť všade! V sede, stoji, v ľaju, ale i za pohybu ako chodenie, behanie, jazdenie, lietanie, či i plávanie. Dá sa použiť pri akýchkoľvek činnostiach. Keď si uvedomujete dýchanie, uvedomujete si seba ako Bytie, meditujete, (ne)myslíte, (ne)veziete sa s vlakom. Postačí táto iskrička, záblesk aj na pár sekúnd a ste tichý prítomný... pozorovateľ.

Skúste sa nad sebou zamyslieť, či sa (ne)nachádzate v pasti myšlienok, ktoré vám dennodenne robia starosti. Vtedy prichádza na rad správny vnútorný postoj (čistoty), (seba)uveomovoanie si seba ako Bytie a nie ako eGo!

https://dusanfajnor.blogspot.com/2021/05/na-zamyslenie-meditujte.html

Scarlett Súhlasí

Nikto a nič
Hlasy a slová boli, sú a budú. Sú všade. Rozpoznávam hlasy a slová v šiestich tkvz. priestoroch:
Hlasy a slová v hlave
Hlasy a slová vonku za oknom, na ulici a nebi
Hlasy a slová v dopravných prostriedkoch
Hlasy a slová v domácnosti, v akomkoľvek interiéru z miestnosťami, z rádia a TV, ako aj spolubývajúcich

Hlasy a slová tam, kde kinetická pohybová sila vydáva zvuk, pazvuky
Hlasy a slová ako zoohalucinácie
Kedy sú tie hlasy a slová? Kedy je ich počuť? Záleží to od toho v akej priestorovej diaľke zvuku sa nachádzate! Ak sa nachádzate v prvej priestorovej diaľke zvuku, teda v prítomnosti zoči voči hovoriacemu, (ne)počujete žiadne hlasy a slová.

Ale akonáhle ste mimo dosah prítomných zoči voči, t.z. v druhej miestnosti a viac, v druhej priestorovej dĺžke zvuku, nazvyme ju, z pohľadu druhej a viac miestností, už hlasy a slová počujete!

Vtedy naberáte dojmu, že sa vás hlasy a slová doslovne týkajú. Snažia sa s vami, s vašim prejaveným eGom, napojiť, (nad) viazať kontakt. Chcú s vami takto na diaľku komunikovať, čítať vám myšlienky.

Buď zachytávate (ne)gatívne pojmy, či výrazy, slová..., alebo pozitívne. Jedno je isté, nech zachytávate (ne)gatívne, či pozitívne pojmy..., máte problém! V prvom i v druhom prípade ide o tkvz. lipnutie, t.z. či zareaguje, či sa prejavíte a na nejakú dobu budete považovaný za blázna. 

To znamená že vás ovládajú a riadia vaše i cudzie myšlienky, alebo ich budete ignorovať, (ne)všímať si ich, teda (ne)reagovať a (ne)prejavovať sa na ne. V tom prípade budete tým, čím ste teraz. Tu a teraz!

Otázka znie prečo? A či je vám to príjemné?
Odpoviem. Podľa mňa sa pri čítaní myšlienok cítia dôležito, vypočutí ba výnimočne! Radi rozprávajú verbálne na hlas to, čo si myslíte! A či je vám to príjemné, či nepríjemné, a aké typy hlasov a slov Som zaznamenal si vysvetlíme v nasledujúcich príspevkoch.

https://dusanfajnor.blogspot.com/p/hlasy-slova.html
Nikto a nič
Na zamyslenie - Som žitý, žijem!


Blog - Stránka 2 Images%2B%252821%2529


Descartes - cogito, ergo sum - myslím, teda Som!

(Ne)známy autor - Som žitý, žijem!

Ktorému pojmu dávate prednosť?

Dosť sa o Descartesovmu cogito, ergo sum navyprávalo. Východ ho opravil na (ne)myslím, teda Som! Alebo (ne)myslím, teda nie Som!

Ale páči sa mi aj tento pojem "Som žitý, žijem! Čo to znamená? No veď, že žije to vo vás, preto žijete! A čo vo vás žije? (Ne)chám to na vašu predstavivosť!

https://dusanfajnor.blogspot.com/2021/04/na-zamyslenie-som-zity-zijem.html

Scarlett Súhlasí

Nikto a nič
Na zamyslenie - Čarovná formulka proti čítaniu myšlienok

Ahoj
Určite ste si všimli, že niekedy ste (ne)spokojný, frustrovaný z toho, že ste poniekade otvorený tomuto psychickému svetu. Je to skreslený, iluzórny, (ne)reálný a (ne)skutočný psychický svet (ne)totožný z vašou skutočnou realitou.

Ich cieľom je sa tak napojiť, (nad)viazať kontakt na vaše eGo, myseľ, vedomie, či emočné telo bolesti. Chcú vám čítať myšlienky, ba čo viac, chcú prežívať vaše emočné telo bolesti. Chcú neustále komentovať vaše činy a skutky. Cítia sa pri tom božsky a majú z toho radosť, že majú o čom rozprávať.

Chcú vás (ne)ustále (po)sudzovať a (od)sudzovať. To sú hlasy a slová, ktoré sa chú napojiť, (nad)viazať kontakt s vašim eGom, myslou, vedomím a emočným telom bolesti. Chcú ho čítať a prežívať. Robí im to dobre, cítia sa pri tom výnimočne, božsky, dôležito. Majú z toho radosť byť vypočutým!

Sú to hlasy a slová typu: nálepkovanie a škatuľkovanie, súdenie a obviňovanie, klamanie a ohováranie, preklínanie a zaklínanie, rozkazovanie a prikazovanie, zošmiešňovanie a strápňovanie, dyklovanie a pendlovanie, ovládanie a riadenie, vedenie a manažovanie, mentorovanie a trénovanie... 

Hlasy a slová sa tak javia posadnutými, sfanatizujúcimi subjektmi voči objektu, voči introvertovi. Čo znamená objekt  s ovplyvňujúcimi subjektami.

Hlasy a slová pochádzajúce z TV a rádia, v domácnosti, či vonku na ulici a nebi, alebo v dopravných prostriedkoch, či zoohalucinácie ako aj zvuky a pazvuky vydávajúce sa z kinetickej pohybovej sily, ako hovoriaci a mysliaci psy, vrabce, či hovoriacia a mysliacia motorová píla, tečúci vodopád, či kúpeľná sprcha...

Ale nie je to len náhoda, že vaša hlava, myseľ, eGo, vedomie a emočné telo bolesti sa rýmuje s týmto psychickým svetom? Verte, že je to náhoda. Nie ste sám, kto má takéto starosti "problémy, utrpenia, trápenia a bolesti". Je to len čistý blud "hlboké mylné presvedčenie" a halucinácia "klam vnemu". V skutočnosti to nieje namerané na vašu osobnosť, ale na ich jeba "vymyslenú, skreslenú, (ne)pravú, falošnú... osobnosť"

Čarovnou formulkou, ktorá ihneď zaberá je tu uvedomenie. A to pod prvou formulkou"márny pokus, (nad)viazať, spojiť sa s mojim eGom...", druhá formulka je tu "život je hra, dobrý tréning na (ne)lipnutie". (Ne)lipnutím sa tu myslí (neza)reagovanie sa, či (ne)prejavovanie sa k týmto hlasom a slovám.

Ako náhle na ne zareagujete, či sa prejavíte, ste v tom momente považovaný za blázna "t.j. ten, ktorého ovládajú a riadia jeho vlastné a cudzie myšlienky.". Pri (naj)horšom vás pošlú do Pezinka.

Hneď ako si vybavíte tieto formulky, budete psychickému svetu otvorený čoraz pomenej, až sa vám bude zdať, že tento skreslený, iluzórný, (ne)reálný a (ne)skutočný svet, (ne)totožný s vašou skutočnou realitou, že zanikol, sa zatvoril. (Ne)tvrdím, že zanikne úplne, ale bude ho počuť čoraz po menej a vy už (ne)budete jeho súčasťou.

Želám a prajem veľa trpezlivosti a pochopenia v živote. S pozdravom :

Dušan.

https://dusanfajnor.blogspot.com/2021/04/carovna-formulka-proti-citaniu-myslienok.html
Nikto a nič
Na zamyslenie

Podľa tolteckej múdrosti od autora Don Miguel Riuz, knihy päť dohôd, ak človek nedodržiava tieto dohody zotrváva v pekle a (pod)svetí, či v očistci ako čierny čarodejnici.
Podľa mňa sa to týka iba psychicky, duševné chorých ľudí. Čierny čarodejník v pekle a (pod)svetí je jeho otrokom a obeťou, v očistci má na tri výbery, ale po zväčša ostáva večným duchovným bojovníkom.

V nebi a raji na zemi sa tak stáva bývalým bojovníkom víťazom s titulom majstrom. Je tak oslobodený od choroby.

Čierny čarodejník je poslom obete a otroctva, či duchovného boja. Biely čarodejník je tak poslom, anjelom majstrovstva. Jeho posolstvom je tak výcvik nových poslov, anjelov.

Mám síce diagnostikovanú psychickú, duševnú poruchu, ale to iba na papieri. V reále Som zdravý jak repa!

Chcem len tým povedať, že skorej Som si myslel, že sa má tieto (ne)dohody týkali, týkajú a budú týkať. Ale opak je pravdou. Akonáhle si (auto)sugestívne a afirmacne vmýšlam pozitivizmus, optimizmus, realizmus a skutočnú realitu, tak vlastne nie Som a ani Som (ne)bol a (ne)budem čiernym, či bielym čarodejníkom. Som skorej (ne)čarodejník.

Päť dohôd:

(Ne)hreš slovom!
(Ne)ber si nič osobne!
(Ne)rob si falošné domnienky, ukvapené záveru, radšej sa opýtaj!
Rob veci tak, ako najlepšie vieš!
Buď skeptický a nauč sa načúvať druhým

https://dusanfajnor.blogspot.com/p/na-zamyslenie.html
Nikto a nič
A ako je to so mnou po (ne)psychickej stránke?

Jelikož trpím halucináciami "vnemové klamy" typu (po)sudzujúcich a (od)sudzujúcich hlasov a slov, bludmy "mylné hlboké presvedčania" a psychózamy "šírila sa hystéria strachom" Som veškerý psychický súbor vedomia "myseľ, sen, eGo, predstavy... (auto)komplexy, afetky", psychické hovno "nečistoty - (ne)správny duchovný postoj" transcendoval, (pre)transformoval, či (od)automatizoval na (ne)psychický súbor vedomia "(ne)myseľ, (ne)sen, Bytie...", na čistoty "správny duchovný postoj".

Svojim žitím a Bytím dennodene praktizujem meditovanie "meditácia vhladu, meditácia STOP, dýchanie prany a kontemplovanie", čo mi pomáha upokojovať a trancendovať, či transformovať (ne)čistoty "(ne)správny duchovný postoj" myseľ, sen, eGo... na opak.

Po (ne)psychickej stránke existuje iba moja skutočná realita, ktorej nie sú súčasťou bytosti z druhého, iného sveta "hlasy a slová". V mojom (ne)psychickom svete "skutočnej realite" patria doň ľudia, ktorých poznám a Som snimi v blízkom kontakte. To znamená, že psychický, duševný svet "skreslená, iluzórna, (ne)skutočná a (ne)reálná realita (ne)totožná s mojou" je len kúskom papiera v knihe denníkov.

V mojom (ne)psychickom svete "skutočnej realite", sú všetci muži chápaní mojou pravou podstatou "ja", bytostným "ja", individuality oslobodenej od vlastnej osobnosti "faloše, fasády a pretvárky". A všetky ženy sú mojimi matkami, v ktorých Som sa zrodil.

https://dusanfajnor.blogspot.com/p/skusk-2.html?showComment=1617439773514
Nikto a nič
Ako je to so mnou po psychickej stránke?

Počujem hlasy a slová. Tieto hlasy a slová sú buď vydavajúce sa za mňa ako mužský princíp, ale sú aj hlasy a slová ktoré sa vydávajú za moju polovičku, súčiastku mozgu a to ako ženský princíp.

V prvom prípade, teda hlasy a slová mužského princípu, vydavajúce sa za mňa, sa nachádzajú len vo mne ako (super)eGo "(nad)ja a (super)ja". Vo mne sú ako jemné krehké energetické telo okrem fyzického, hrubého tela aj astrálnym telom a taktiež duchovným telom.

V druhom prípade, hlasy a slová ženského princípu, vydavajúce sa za mňa sa nachádzajú ako vo mne "duševné telo"tak aj vonku na ulici na nebi "éterické telo", v dopravných prostriedkoch "vesmírne telo" a v kinetickej pohybovej sile vydavajúcej zvuky a pazvuky, ako napr. tečúca hovoriacia a mysliaca voda, hovoriacia a mysliaca motorová píla, hovoriacie a mysliace pneumatiky áut, ba dokonca zoohalucinácie ako hovoriace a mysliace vrabce, či psy...

V tomto prípade sú hlasy a slová vydávajúce sa za mňa ako (alter)eGo "druhé ja", čo znamená ID "on, ona, ono, oni", ako eGo "ja", ako eCHo "ozvena, hlásenie" a ako (super)eGo "(nad)ja a (super)ja".

Keď si uvedomujem alter eGo v sebe, tak sa automaticky (pre)transformuje do eCHa, kde si uvedomujem túto súčiastku, polovičku, ženský princíp duševného jemného energetického tela.

Jemným krehkým energetickým telom ženského princípu tu je éterické telo nachádzajúce sa mimo mňa vonku na ulici na nebi, ďalej duševné telo nachádzajúce sa vo mne a nakoniec vesmírné telo nachádzajúce sa v dopravných prostriedkoch.

Všetky tieto telá ženského princípu sú mysliace a hovoriace bytosti. Sú to iracionálné, intuitívné a citové osobnosti. Na základe ich (pred)tuchy a prežívaného pocitu ovládajú myseľ naokolo. A to tak, že skáču do raportu ľudí, ktorí komunikujú buď s niekym, alebo okolitým svetom "blázni".

Výsledok je potom taký, že za pomoci tejto (pred)tuchy a prežívania emočného tela bolesti patriace môjmu eGu, ľudia naokolo, ale aj v TV a rádiu reagujú a prejavujú sa tak ako reagujú prejavujú. Viď príspevok vyššie, kde Som sa zmienil o mne a disociácii.

Totiž hlasy a slová majú tendenciu tušiť moju osobnosť ako eGo... a ho cez ľudí (po)sudzovať a (od)sudzovať negatívnymi výrazmy a pojmamy. Málo kedy dôjde aj k pozitivizmu.

V tomto prípade sa hlasy a slová mne javia ako narušiteľom psychiky a tak isto škodcom a parazitom psychiky. Škodca, parazit t.j. kat, kazateľ, veľký sudca. Ich nástrojmi sú jed, otrava, výrus, rakovina...

Keď to zhrniem, ženský princíp jemného krehkého energetického tela má predtuchu prežívania emočného tela bolesti môjho eGa. Čoho následkom sú vedené na moje eGo negatívné aj pozitívné ataky, zo strany okolia.

https://dusanfajnor.blogspot.com/p/skusk-2.html?showComment=1617437561802
Nikto a nič
Chcel by som byť ateista!

Ale pripúšťam v sebe možnosť existencie Ježiša Krista. Pred pár desiatkami rokov, Som bol svetkom zjavenia symbolu premeny "duchovnej zmeny", svetkom zjavenia kríža.

Je tu možnosť, že Som skorej teista "učenie pripúšťajúce reálnu existenciu boha na zemi a jeho pôsobenie" ako ateista "(bez)božný, (boha)prázdný a (neznaj)bozný".

Nič iné mi (ne)ostáva, len si tento kríž, symbol premeny, niesť celým svojím životom. Môže byť človek aj veriacim a zároveň (ne)veriacim? To sú dva protiklady! A tie sa majú navzájom dopĺňať!

Jedno je ale isté. Jednota a harmónia protikladov nám udáva, že ich zmyslom je splynutie v jedno, teda ani to a ani to.

Ako príklad uvediem jednotu a harmóniu sna z realitou, čo znamená (ne)sen.

https://dusanfajnor.blogspot.com/p/skusk-2.html?showComment=1617220075304
Nikto a nič
31/3/2021, 21:00Nikto a nič
O mne

Popíšem vám teraz moju osobnosť ako ju vnímajú druhí, teda aj tí, ktorím sa javím naokolo. Budem sa držať disociácie "z pohľadu druhých očí" a heterosugescie "presvedčivé prianie a želanie druhého".

Tento pohľad na mňa samotného z pohľadu druhých očí pochádza zo skresleného, iluzórneho, (ne)reálneho, a (ne)skutočného sveta, sveta ktorého nie Som súčasťou, sveta ktorý nieje totožný s mojou skutočnou realitou. Je to svet psychický, duševný, kde vládne rozvoj duševného tela "skutočný svet klamov, subjektívný svet" a jeho duševné schopnosti "hypnotizmus, telepatia, jasnozrivosť"

Do tohto sveta patria bytosti z TV a rádia, bytosti v dome, či záhrade, bytosti vonku na ulici a nebi, vonku v dopravných prostriedkoch, všade tam kde kinetická sila vydáva zo seba zvuk a pazvuk v podobe hlasov a slov.

Kto teda Som z ich pohľadu?
Som svinská, humusná, špinavo lepkavá sviňa. Doštaný, dosraný a hrbatý Big Boss "Veľké zviera", mafián a gangster, ktorí nikomu nič (ne)praje a (ne)šéfuje. Som debil, debilko, somár, blbec, blbeček, dilino, dilinko, trtko, panic, blázon, blázonko, idiot, debilný kokot, kokot a čo ja viem aká ešte sviňa!

Som hlúpy, sprostý, (ne)vedomý, (ne)vediaci, (ne)pochopený, večne (ne)spokojný, frustrovaný blbbeček. Som čierny čarodejník, ktorý (ne)zmyselno a do (ne)konečna bojuje s tímato bytosťami.

Každý si nič odomňa (ne)praje a (ne)želá, len to aby Som ich počúval a tak im všetko dobré do života šéfoval, čaroval, myslel, (roz)mýšlal, (pre)mýšlal, (u)važoval, (z)važoval a (roz)jímal, ináč sa na mňa spustí lavina kritiky, (po)sudzujúcich a (od)sudzujúcich slov. Podľa nich Som miestami aj biely čarodejník.

Hlasy a slová: To sú hlasy a slová ich vlastného eGa ako (ne)vedomé hlasy a slová typu: nálepkovanie a škatuľkovanie, súdenie a obviňovanie, klamanie a ohováranie, preklínanie a zaklínanie, rozkazovanie a prikazovanie, zošmiešňovanie a strápňovanie, dyklovanie a pendlovanie, ovládanie a riadenie, vedenie a manažovanie... 

Kto ale v skutočnosti Som z môjho pohľadu?
Tu to popíšem asociačne "z pohľadu mojich očí"a (auto)sugestívne (vlastné hlboké presvedčenia)! Začnem tým, že Som nikto a nič! Nie Som! Mimo spoločnosť ľudí a mimo verejnosť, teda v meditáciach, Som všímavý pozorovateľ. Čo znamená (seba)uvedomujúci, vedomý, tichý, prítomný, bdelý, vnímavý, empatický, a dýchavý pozorovateľ.

Ako (seba)uvedomujúci pozorovateľ Som"zdravý, prirodzený, múdry, staviam do popredia (u)vedomenie, minulé životy". Ako vnímavý pozorovateľ Som tak zrakový, sluchový, hmatový, čuchový a chuťový. 

Na verejnosti v spoločnosti druhých ľudí používam ako základné spôsoby správneho prístupu k ľudom následovné: 

(Ne)kritizujem, (ne)odsudzujem a (ne)stažujem sa! Poctivo a úprimne oceňujem druhých. Svoje uznanie im dávam najavo. Vzbudzujem v druhých naliehavú chuť splniť požadovanú úlohu.

Ako obľúbený spoločník sa úprimne zaujímam o druhých. Usmievam sa. Pamätám si, že každému znie jeho meno príjemne a je pre neho tým (naj)dôležiteším. Dokážem počúvať. Povzbudzujem druhých, aby hovorili o sebe. Hovorím (predo)všetkým o tom, o čo sa zaujímajú druhí. Dávam druhému najavo, že si (u)vedomujem jeho osobnú dôležitosť a robím to úprimne.

Na získavanie si druhých na svoju stranu sa vyhýbam hádkam. Viem, že spor vyhrá ten, kto sa (ne)háda. Ukazujem druhým, že rešpektujem ich názory a nikdy nikomu (ne)hovorím, že sa mýli. Ak sa mýlim, uznám svoj omyl rýchlo a ochotne. Pri riešení sporných situácií začínam vždy priateľsky. Navádzam druhých ľudí hneď od začiatku na kladné (od)povede. (Ne)chávam hovoriť druhého. Presvedčiavam druhého, že nápad vznikol v jeho hlave. Snažím sa na veci nazerať očami druhého. Beriem ohľad na predstavy a želania druhého. Predpokladám, že druhý sú charakterní a dovolávam sa ušlachtilých pohnútok. Vyjadrujem svoje myšlienky príťažlivým spôsobom a prebúdzam v ľudoch túžbu vyniknúť.

Ako skutočne vodcovská osobnosť, začínam vždy chválou a úprimným uznaním. Na chyby upozorňujem (ne)priamo. Kým začnem niekoho kritizovať, hovorím najprv o svojich chybách. Prikazujem otázkou namiesto priamich rozkazov. Umožnujem druhým, aby si zachovali vlastnú tvár. Vyzdvihujem aj to najmenšie zlepšenie, pochválim každé zlepšenie, Som úprimný v uznaní a (ne)šetrím cháľou. Dávam druhým najavo, že mám o nich, len tú (naj)lepšiu mienku, aby sa podľa toho správali. Povzbudzujem druhých. Nazanačujem im, že chyba sa dá ľahko napraviť. Snažím sa, aby ľudia robili rady to, čo sa im navrhuje.

A pravou podstatou "ja" je tak individualita oslobodená od vlastne osobnosti "faloše, pretvárky a fasády". V meditáciach "Som" čo znamená Bytie a mimo meditácii "nie Som", čo znamená (ne)Bytie. V stave smrti Som tak nikto a nič! Úplná prázdnota a ničota!

Dobrou otázkou je, prečo nikto a nič! Ako Som hore v príspevku uviedol disociačné heteresugescie o mne, teda lepšie povedané, heterosugescie smerujúce na moje eGo, na jeho okraj, ktorého sa všetko týka a dotýka. Protikladom je Bytie, ktorého sa nič (ne)týka a (ne)dotýka. Môj stred je večne (ne)dotknuteľný.

Ich čini sú ich vec. (Ne)môžete ma prinútiť aby Som niečo urobil! Už nie Som otrokom. Som slobodným človekom. Ich urážky sú ich vec, môžu sa týkať a dotýkať okraja, ale nie môjho stredu. Môj stred je večne (ne)dotknuteľný.

https://dusanfajnor.blogspot.com/p/skusk-2.html
Nikto a nič
Dodatok k téme:

Jak (ne)existuje Boh, anjel, biely čarodejník, nebo a raj na zemi, dobro, tak (ne)existuje ani satan, démon, čierny čarodejník, peklo a (pod)svetie na zemi, zlo!!!

Tieto protiklady sú mimo môj skutočný a reálny svet! V ňom veškerá bytosť znamená prázdneho ducha, menom nikto a nič. To jest pravá podstata "ja"!

Ateizmus je tu tak filozofia prázdnoty a ničoty. Nirvána ako splynutie týchto protikladov, harmónia v jedno. (Ne)existencia toho a toho. Ani Boh a ani satan, ani anjel a ani démon, ani biely čarodejník, ani čierny čarodejník, ani nebo a raj na zemi a ani peklo a (pod)svetie na zemi, tak aj ani dobro a ani zlo! Je len večné nikto a nič!
Nikto a nič
Prečo všetci veriaci sa zaoberajú peklom a démonizmom?

Prečo všetci veriaci v ono náboženstvo, pokladajú tích druhých mimo ich náboženstvo za démonov a vyhrážajú sa im peklom?

Ja Som si vždy myslel, že cirkev sa zaoberá (pán)bičkarením, teda Bohom, anjelmi, Kristom, dušou... Prečo ich zaujíma peklo a démonizmus, či satanizmus?

Ja Som ateista "(bez)božný, (boha)prázdný a (neznaj)božný, a takéto kokotiny ma vôbec (ne)zaujímajú a ani sa nimi (ne)zaoberám a ani (ne)budem! Má ani vo sne (ne)napadlo si robiť (ne)priateľov a vyhrážať sa im ich peklom, démonizmom!

Je to tým, že oni sami veriaci (ne)môžu existovať bez protikladu? Je mi to na smiech, takáto sekta veriacich ba i v (ne)priateľov. Sami si stvorili  (ne)priateľa "(ne)veriaceho ich náboženstva", veria v neho. Mne to pripadá tak, že cirkev si za pomocou tohoto vymysleného zla, chce udržať a privolať na svoju stranu ďalších stúpencov.

Podľa mňa veriaci žijú v skreslenej, iluzórnej, (ne)reálnej, (ne)skutočnej realize! Žijú len preto, lebo všetci sú zlí, démonický a patria do pekla!

https://dusanfajnor.blogspot.com/2021/03/preco-vsetci-veriaci-sa-zaoberaju.html
Nikto a nič
Vykúpenie duše z (pod)rúčia ľudského tela

Píše sa, že na to, aby sa duša už (ne)inkarnovala do hrubého ľudského je, aby duchovná bytosť "duša" prežila v ľudskom tele všetky jeho ľudské prežitia. Potom sa duša tak povediac vykúpi a už viacej sa (ne)inkarnuje do druhého hrubého ľudského tela.

https://dusanfajnor.blogspot.com/p/skusk-2.html
Nikto a nič
Lekársky dodatok k téme:
Páni a Dámy lekári mi pred nedávnom natlačili do sprostej gebule kareláb, že priemerní m.p. europaň sa dožije 72. roku svojho života a priemerné ž.p. europanky sa dožijú 85 roku svojho života. 

Nuž povedal Som si, že nechoď teda doktorovi a od neho s kalerábmi v búdke. Preto vám radím. Nechoďte doktorovi, keď vás zabolí mozgovňa!!!
Nikto a nič
Človek má tendenciu sa dožiť 135. roku života!?

Ahoj

Ako je to s vami? Dozvedel Som sa, že človek má v dnešnej dobe sa dožiť 135. roku života!? Dosť ľudí tvrdí o sebe, že sa (ne)dožije dôchodku, aby si vynútil od poslucháča lichôtku!?

Vraj ďalšou (seba)pokorujúcou vecou je jeho zdravie. Vraj psychický duševne chorý ľudia túžia po smrti! Tiež je to len blábol, aby rečnik vyžiadal od poslucháča lichôtku?

Pozrite sa na mňa! Dosť tu vypisujem o smrti, ale to myslím iba psychickú smrť. Tú fyzickú mám naplánovanú na 135. rok môjho života. Keď mám byť presnejší, tak dátum sa bude kolísať okolo roku 2113!!!

Ironické, však? Ale Duško je optimisticky, pozitívne, reálne a skutočne naladený človek! Ak sa to (ne) podarí niekomu inému predo mnou, budem prví, a to si píšte!!!

https://dusanfajnor.blogspot.com/2021/03/clovek-ma-tendenciu-sa-dozit-135-roku.html
Nikto a nič
Výklad (ne)vedomého archetypu

Pred 21 rokmi sa mi zjavil vojnový duch. Po dvoch a 3/4 roka sa mi zjavili Boh, dve duše, jedna bytosť predstavujúca Bohyňu, bytosť z knihy a nožnice s mixérom. Po pár dňoch Som bol v polemike. Bojoval Som o svoj názorový systém. Po dvoch rokoch mi diagnostikovali duševnú chorobu. Behom 16 rokoch Som zo desať krát navštívil (ne)mocnicu. Doteraz Som sa o tíchto zjaveniach žiadnemu doktorovi (ne)zmienil.

Pred troma rokmi Som porazil Insomniu "(ne)spavosť", obchádzajú ma tak od vtedy psychózy, bludy a halucinácie. Hlasy a slová sú čoraz na pozadí (ne)uvedomnejšie a tichšie.

Tieto zjavenia mali údajne byť ony archetypy (ne)vedomej psyché, ktoré boli vytesnené, či zabudnuté v individuálnej (ne)vedomej psyché, alebo mali byť zdedené, či dedičné v kolektívnej (ne)vedomej psyché, ktoré sa predrali do vedomej psyché, a ovládli tak vedomie, čoho následkom bola neskorej diagnóza.

Chcel by Som v následujúcich príspevkov predniesť môj výklad archetypu, ktorý ovládol moje vedomie a drží sa ma ako kliešť. (Psycho)terapia je poodtrhávanie vysušených, (ne)čistých listov stromu a následne prilepenie nových, čistých listov na strom.

Strom tu predstavuje človeka a listy archetypy "(pra)obrazy", ktoré mali/jú vplyv na človeka, kde vysušeným listom by sa malo jednať o analýzu a dedukciu a novým čistým listom o syntézu a indukciu.

Výsledkom (psycho)terapie "prenosu - vzťah lekár + pacient", alebo výsledkom (psycho)analýzy a následnej (psycho)syntézy by malo byť splynutie protikladov "(ne)vedomia a vedomia" v jednotu, v harmóniu. Čoho následkom by malo byť odstránenie týchto ovplyvňujúcich archetypov.

https://dusanfajnor.blogspot.com/p/vyklad-nevedomeho-archetypu.html
Nikto a nič
Prítomný okamih

Ticho sa prihovárá pomocou prítomného okamihu. A ten (ne)znamená nič insšie ako prítomnosť percepcie "vnemov". Ak sa nachádzame v prítomnom okamihu, užívame si ho, užívame si slasť Bytia. Sme (seba)uvedomujúcimi, prítomnými, tichými, bdelými, vnímavými, empatickými a dýchavými (ne)zaujatými pozorovateľmi.

Ako (seba)uvedomujúcimi, sme zdravý, múdri, prirodzený, pochádzame z minulých životov a staviame do popredia (u)vedomovanie. Ako vnímavý pozorovateľ sme tak "sluchový, zrakový, hmatový, čuchový a chuťový". Ako empatický pozorovateľ sme tak pozorujúci, vcítiaci sa umožnujúc sebe a druhým potreby a prosby.

Prítomný okamih je tu a teraz! Ani minulosť  a ani budúcnosť. Je postavený na večnej existencii na merateľnom čase a to prítomnosť. Opakom je tak psychologický čas a to minulosť a budúcnosť. Tu už (po)užívame psyche systém "čistý psychický systém, čistý psychický súbor vedomia" a psycho systém ako (ne)psychický systém, (ne)psychický súbor (ne)vedomia.

Pod čisté vedomie zaraďujem myseľ, eGo, sen, predstava, fantázia, vizualizácia. manifestácia, telopocity...
Pod (ne)vedomie, opak..., Bytie a jemné krehké energetické telo

Psychologický čas je tak (ne)existencia, pretože sa odohráva len v mysli. Merateľný čas je tak uskutočnenie sna, plánu, cieľa...  do prítomného okamihu. Hovoríme teda v tedy o existencii.

Ticho sa prihovára pomocou prítomného okamihu tu a teraz! To znamená, že sa snažíme (ne)myslieť, (ne)sniť, byť ticho! Len si vychutnávame pocity vnemov v prítomnom okamihu. Ten, kto sa riadi percepciami "vnemov" ho Jung označil za introvertný, či extrovertný percepčný typ človeka.
Tento človek má v (ne)vedomí vytesnené myslenie, intuície a cítenie. A tak vo vedomí prevláda len  percepcia.

Celý život človek len sníva a fantazíruje, okráda sa o prítomný okamih! Prítomný okamih znamená sled udalosti, skutkov, činov..., či samotný pohyb. Ale nie ten psychický, ale fyzický. Sme tak všímavý voči svojmu, či cudziemu telu. Všímame si jeho pohyby, meditujeme.

Budha si raz sadol pod strom Bodhi a začal meditovať. Povedal si, že bude meditovať tak dlho, kým ho (ne)osvieti. A čo sa stalo? Po 48min. meditovania, zotrvania v prítomnom okamihu, t.j. v stave bez mysle, snov...ho osvietilo. Zalialo ho svetlo, (po)vzniesol sa nad myseľ, stal sa v 26. rokoch svojho života urodzeným a vznešeným, vzdelaným a múdrym.

Ticho sa prihovára k prítomnému okamihu, pretože predlžuje dĺžku života orgánov človeka a jeho pobyt na zemi. Keď si začnete uvedomovať svoj dych ako nádych a výdych, ste (seba)uvedomujúci.
Najviac sa v prítomnom okamihu nachádzame keď sme bdelý, to znamená ostražitý a pozorný. Stáva sa to väčšinou, keď sa nachádzame v ohrození života.

Vtedy sa myseľ prepne na percepciu "vnem" a sme tak pozorný a ostražitý. Nieje čas na (pre)mýšlanie, konáme a činíme percepčne.

Už ste si všimli vo vašom živote, ak si vyžadoval vašu pozornosť tým, že ste na chvíľu ostali ostražitý, pozorný, tichýmí pozorovateľmi? Áno, bol to práve prítomný okamih, ktorý si vyžadoval vašu pozornosť. Ale neľakajte sa! Niekoľko krát za den sa predsa len nachádzame v prítomnom okamihu, všade tam, kde sme (seba)uvedomujúcimi všímavými pozorovateľmi. Tetno okamih je nutno si ho uvedomovať. Ak si ho (ne)uvedomujeme, nie je to prítomný okamih ale psychologický čas, kde snívame a fantazírujeme.

Ak sa nachádzame v prítomnom okamihu, je nám príjemne, cítime sa fajn. Je to taký samý pocit, ako keď máte otvorené okno na jar, keď svieti slniečko. Všetko sa prebúdza, počujete štebot vrabcov, štekot psov, cítite príchuť prichádzajúcej jari, voniate ku kvetom. Taká je sila prítomného okamihu!

https://dusanfajnor.blogspot.com/2021/03/ticho-sa-prihovara.html
Nikto a nič
Milovanie sa s opačným pohlavým je najvyššia česť aktu lásky. Po ňom sa cítite čistý ako čisto kryštálové jasné Bytie a (ne)Bytie. Po každom milovaní, človek umiera a prebúdza sa ako čisté Bytie a (ne)Bytie.
Stretli sa dve jemné krehké energetické tela, ktoré kultivovali sexuálnu energiu. Po tomto kultivovaní sa so stretnutia stalo nestretnutie a so splynutích jemných energetických tiel sa stalo (ne)telo. Toto telo má aj špecifický názov a to nirvanické telo. Mal Som pár žien a s mojich skúseností môžem povedať, že čisté telo je možné dosiahnuť kultivovaním sexuálnej energie.

To znamená, vedieť ako kultivovať. Spočívá to v zadržiavaní semennej tekutiny, jej povyťahovaní po chrbtici, k temene hlavy. Túto sexuálnú energiu používať nielen pre seba ale aj pre svoju partnerku. Správne dýchať a meditovať. 

Táto sexuálna energia "životná sila, životná esencia. životný elixír", nesmie byť ovládaná mysľou. Ale musí byť vyťahovaná samovoľne. Tak ako jogín medituje na čakry, ktoré sú riadené a vedené samovoľne.

Avšak sa mi zatiaľ (ne)podarilo túto sexuálnu energiu dostať až k temeni hlavy. Keby sa mi tieto zanlosti o kultivovaní sexuálnej energie dostali do rúk skorej, možno by Som pociťoval zlatý nektvar, ako to nazývajú taoisti.

Želám a prajem vám veľa krásnych chvíl v posteli i mimo nej. S pozdravom:

https://dusanfajnor.blogspot.com/2021/02/kultivoavnie-sexualnej-energie.html
Nikto a nič
Začalo to tým, že Som ten plameň zapálil. Z jednoduchého dôvovdu. Cítil Som sa byť sám a tak z oKa mi vystúpila Bohyňa. Rozdvojil Som sa. Všetko sa mi zdalo byť iné. Videl Som to, čo Som videl, rozdvojený na moment pohnutý objekt a subjekt. Začal Som počuť hlasy a slová, začal Som prežívať emočné telo bolesti.
Po večierkach Som dlho do noci bojoval o svoj názorový systém. Niekoľko krát Som sa ocital aj v nemocnici zkrz (ne)spavosti. Ale všekému je koniec. Podarilo sa mi tento horiaci plameň uhasiť. Po onom akte lásky Som sa ráno prebudil so sna. Začal Som pociťovať veľký tlak na hlave, veľké bolesti na temene hlavy.

Po chvíli sa stalo to, čo sa stalo. Začal Som vidieť normálne. Hlasy a slová zmizli a ja Som opäť začal precitovať svoje čisté jemné krehké energetické telo. Jemné krehké energetické telá sa zjednotili. Splynuli v jedno. Sú (ne)telo. Po každom milovaní sa zo ženou, umiera moje nečisté ja a prebúdza sa čisté a číre Bytie a (ne)Bytie. 

Želám vám a prajem veľa plnohodnotného sexu a správne kultivovanie sexuálnej energie. S pozdravom:

Dušan.

https://dusanfajnor.blogspot.com/2021/02/ako-som-zhasol-plamen.html
Nikto a nič
Tak ako to je s asociácou a disociácou? Asociáciou rozumiem vnem z pohľadu mojich očí a disociáciou rozumiem vnem z pohľadu dtuhích očí. Poďme si to rozobrať. Takže čo vnímam ak sa pozerám z pohľadu mojích očí na svet naokolo?
Vnímam to, čo vnímam. Pri asociácii v prvom rade ide o schizo telo. Rozdvojené telo. O emočné telo bolesti, ktoré je v náručí eGa a (super)eGa. Ale zároveň si uveomujem jeho protiklad a to jemné krehké energetické telo, ktoré ovláda a riadi Bytie, alebo (ne)Bytie. Prečo je tomu tak, tak odpoveďou je (ne)známa magická sila, energia!

eGoické emočné telo bolesti vnímam ako (ne)spokojné, (ne)pochopené, (ne)vediacie, frustrované, (seba)uvedomujúce, malé, lakomé... Kdež to Bytostné jemné krehké energetické telo vnímam ako pravú podstatu ja. A ako vnímam moju maličkosť? Je rozdvojená, štiepená tak ako pri asociácii.  Ale tu už hovoríme o disociácii.

Takže, čo vnímam pri disociácii, teda pri pohlade druhých očí na moju maličkosť. Z pohladu druhých ide o schizo telo, o egoické emočné telo bolesti a z môjho pohladu ide o Bytostné jemné krehké energetické telo. 

Čo je eGoické emočné telo bolesti. Emočné telo bolesti je telo, ktoré nieje v Bytostnej moci. Riadia a ovládajú ho druhí. (Ne)vedomý človek takto prežíva svoje telo, schizo telo. Je rozdvojené. (Ne)vedomý človek je tak (ne)spokojný, (ne)pochopený, (ne)vediaci, frustrovaný, (seba)uveomujúci, malý, lakomý, má starosti ako problémy, utrpenia, trápenia a boelsti. Človek v emočnom tele bolesti tak naňho reaguje, prejavuje sa, z čoho plynie bláznovstvo. Verbalizuje myšlienky a prežívané telo city a pocity.

Čo je Bytostné jemné krehké energetické telo? Má sedem úrovní a to fyzické, éterické, astrálné, duševné, duchovné, vesmírné a nirvanické jemné krehké energetické telo. Každé toto telo náleží určitej etape života človeka, určitému kroku k Božskosti, z pohľadu rozvoja, z pohľadu do vnútra, určitému typu sna a spánku, či bdelosti a napätia, určitej pránickej úrovne a tantrických párových stretnutí.

Želám vám veľa príjemných chvíľ s jemným krehkým energetickým telom a veľa pochopení v ňom. S pozdravom:

Dušan.

https://dusanfajnor.blogspot.com/2021/02/disociacia-bytia.html

Scarlett Súhlasí

Scarlett
14/2/2021, 20:51Scarlett
ach Duško , aj pravopisne si to dotiahol k dokonalosti . kto ti dával lekcie?
Nikto a nič
14/2/2021, 20:39Nikto a nič
Ešte rozmýšľam, či do toho nezapracujem personu animy a animusa, a aj Jin a Jang

Scarlett Súhlasí

Scarlett
14/2/2021, 20:18Scarlett
uff Dušan to je ... to je dokonale vypracované

Nikto a nič Súhlasí

Nikto a nič
https://dusanfajnor.blogspot.com/2021/02/duch-psycho-dusa-psyche.html

Scarlett Súhlasí

Nikto a nič
https://dusanfajnor.blogspot.com/2021/02/biely-carodejnik-majster.html

Scarlett Súhlasí

Nikto a nič
https://dusanfajnor.blogspot.com/2021/02/re-osem-zivotnych-etap-cloveka.html
Scarlett
10/1/2021, 19:21Scarlett
Dušan  Very Happy sorryyy . mylila som sa . predsa to máš správne https://www.kvizy.eu/slovensky-jazyk/tvary-slova/boh

prepáč mi Evil or Very Mad

Nikto a nič Súhlasí

Nikto a nič
10/1/2021, 19:08Nikto a nič
Ahoj @Scarlett
Ďakujem, čo sa týka gramatiky, tak v (ne)jedmom fóre Som za ňu kritizovaný. Totiž gramatika mi až tak (ne)jde. Píšem tak, ako mi to vemosť dovolí.

(Ne)viem, ktorý príbeh o Bohovi máš na mysli, ale asi ten, čo sa schoval v tele človeka?
Scarlett
10/1/2021, 17:22Scarlett
Dušan - príbeh o Bohu/ modlím sa k Bohu Very Happy

ale inak pekne píšeš, je vidiet ze si inteligentny, màš dar reči - písma.
Nikto a nič
10/1/2021, 08:22Nikto a nič
Dnes Som musel riešiť dilemu, pretekal mi totiž (e)liquit, a musel Som vymeniť filter, ten starý Som pod vodou očistil, ale jedna súčasť je prepalena Náhradný zatial ide. Nech ma tieto smart kravini (ne)vytacaju, ináč budem muset podniknut kroky k lampárni

Blog - Stránka 2 137587498_5459562044069656_7521087266283137073_o.jpg?_nc_cat=101&ccb=2&_nc_sid=dbeb18&_nc_ohc=79WCyd9lSD0AX_DVnMY&_nc_oc=AQmgLoYypEUMumi2yUtctWdWXknho5kdyjQb7Udj6-QeL463SZ68EaNVhHqdd8mibDY&_nc_ht=scontent-vie1-1
Nikto a nič
Táto knižka je podľa môjho očakávania, ďalšou knižkou, ktorá učí ako meditovať v sede, pri chôdzi a pri denných činnostiach. O všetkých týchto medotáciach Som vedel, ale (ne)mal Som podrobnosti o meditácii počas chôdze.

Dnes Som bol na prechádzke a zaujala ma táto meditácia v chôdzi milo príjemne. Doteraz Som sa sústredil, koncentroval na dych a táto knižka pojednáva o tom, že treba byť všímavý, pozorný najme na chodidlá. A tak Som to aj okúsil.

Rýchlosť chôdze sa mi spomalovala, ba môžem povedať až o polovicu. Chodil Som ako starý pánko. Bolo dobre. Nič iné počas prechádzky Som (ne)robil, len sa sústredil a koncentroval, teda bol všímavy, pozorný na svoje chodidlá.

Meditácia počas dna je podobná, len tam sa všíma a pozoruje veškerý svoj pohyb, činnosť. Napr. pri jedle existujú tiež fázy všímavosti, pozornosti. Napr. naberanie, vkladanie do úst, prežúvanie, dýchanie....

Prikladám obrázok na rozfázované chodidlá. Knižka je zrozumeniteľná pre každého a len na samotnom čitateľovi záleží, či si teto metódy pána Suviju osvojí za svoje.Táto knižka je podľa môjho očakávania, ďalšou knižkou, ktorá učí ako meditovať v sede, pri chôdzi a pri denných činnostiach. O všetkých týchto medotáciach Som vedel, ale (ne)mal Som podrobnosti o meditácii počas chôdze.

Dnes Som bol na prechádzke a zaujala ma táto meditácia v chôdzi milo príjemne. Doteraz Som sa sústredil, koncentroval na dych a táto knižka pojednáva o tom, že treba byť všímavý, pozorný najme na chodidlá. A tak Som to aj okúsil.

Rýchlosť chôdze sa mi spomalovala, ba môžem povedať až o polovicu. Chodil Som ako starý pánko. Bolo dobre. Nič iné počas prechádzky Som (ne)robil, len sa sústredil a koncentroval, teda bol všímavy, pozorný na svoje chodidlá.

Meditácia počas dna je podobná, len tam sa všíma a pozoruje veškerý svoj pohyb, činnosť. Napr. pri jedle existujú tiež fázy všímavosti, pozornosti. Napr. naberanie, vkladanie do úst, prežúvanie, dýchanie....

Prikladám obrázok na rozfázované chodidlá. Knižka je zrozumeniteľná pre každého a len na samotnom čitateľovi záleží, či si teto metódy pána Suviju osvojí za svoje.

https://dusanfajnor.blogspot.com/2021/01/sujiva-jak-utisit-vulkany-uvod-do.html
Nikto a nič
9/1/2021, 15:53Nikto a nič
CaliBurn Simply Great - Elektronická cigareta

Ahoj
Tak dnes mi došla objednaná elektronická cigareta. Moje dojmy sú také, že sa ešte uvidí. Sľubujem si od toho zdravšie zdravie a úsporu na cigaretách. Ak ma vyjde jedna näplň najmenej na štyri dni, tak ušetrím na nikotíne 80€ a viac. Kúpil Som onen element a s troma náplňami. Celé ma to vyšlo cca. 35€.Jedna náplň s príchuťou stojí 2,8€. Jedna náplň obsahuje 12mg nikotínu v 10ml roztoku. Zatial Som od rána minul len 1/4 roztoku. Vypadá to slubne, nakoľko, keď budem (e)cigaretu raz za deň napĺňať, vychádza mi to jedna celá nápň na štyri dni. Čiže na miesto 105€/mes, ma nikotín vyjde 22.5€/mes. Čo je požehnane fajn.

Želám a prajem vám veľa zdravíčka a veľa čerstvého vzduchu.

S pozdravom Dušan.

https://dusanfajnor.blogspot.com/2021/01/caliburn-simply-great-elektronicka.html
Nikto a nič
Poviem vám príbeh o Bohovi:

Keď Boh stvoril všetko, faunu a flóru a tak isto i človeka, civilizáciu, ľudia začali za ním chodiť a stažovať sa. Začali mu klásť podmienky, nariekali. A tak Boh sa o tíchto ľudí začal starať. Vyhovel každému. Ale ľudom to (ne)stačilo a začali za ním chodiť pravidelne.

Pýtali sa ho, prečo (ne)spravil tamto tak, a tamto inak. Boh začal byť unavený. Nenáchadzal v sebe pokoj. A tak sa raz vypravil za múdrcami a spýtal sa ich, či by mu vedeli poradiť, ako dosiahnuť pokoja a zároveň aby vyhovel každému človeku.

Jeden mudrc sa ponúkol a navrhol mu, aby sa schoval v lese. Tam ho ľudia určite (ne)budú hladať. A tak Boh urobil. Ale čuduj sa svetu, aj tam za ním začali chodiť húfy zástupov ľudí, krorí od Boha požadovali ďalšie veci.

Tak sa Boh vybral za mudrcami, ktorí mu navrhli aby sa schoval na najvyššej hore sveta. A tak Boh aj urobil. Ale, ani tam nenašiel pokoj a kľud. Ľudia ho aj tam začali svojimi požiadavkami, modlitbami otravovať naďalej.

Tak mu jeden mudrc poradil, aby sa Boh schoval do tela človeka. Tam ho určite hľadať (ne)budú. A tak Boh urobil a od vtedy má viac menej pokoj, kľud, ticho, mier, jednotu a prázdnotu. Boh odišiel do Nirvány.

Pointou je tu Nirvána "pokoj, kľud, ticho, mier, jednota, prázdnota". každý by mal mať aspoň na pár hodín od všetkého pokoj a kľud. Sú ľudia ktorí sa modlia k Bohu prostredníctvom predstavy Boha ako bytosti na nebi, alebo prostredníctvom Krista na kríži, či nejakého predmetu, či veci, ktorá má v sebe magickú moc, ako napríklad amulety, či totemy...

Ale skutočnosť je taká, že Boh je v našom (pod)vedomí, ktoré je napojené na kozmickú (nad)vedomú myseľ, teda na naše Božské ja. V podvedomí je Boh našim subjektívným duchom ako duchovným služobníkom, spoločníkom, sprievodcom, teda našim prostredníkom.

Keď už sa modlíme k Bohovi, tak práve sa modliť k tomuto nášmu (pod)vedomiu. Len vtedy si nás Boh vypočuje a splní nám všetko to, o čo žiadame.

https://dusanfajnor.blogspot.com/2021/01/boh-jeho-prava-podstata-ja.html
Nikto a nič
Kto chce niekoho presvedčiť, mal by vložiť svoju vieru nie len do správnych argumentov, ale i do správnych slov. To ako sa tieto slová hovoria a znejú, má vždycky väčšiu váhu, ako logika argumentov.
Joseph Conrad

Nejde o to, ako si považujete svoju tému, ide o to, čo si o nej myslíte, keď ste skončili svoju prednášku.
Tím Salladay

Pokiaľ nedokážete napísať svoju myšlienku v podobe jednej vety, nemôžete o nej hovoriť hodinu.
Diana Booherova

https://dusanfajnor.blogspot.com/2020/11/dale-carnegie-vstan-hovor-ako-sa-naucit.html
Nikto a nič
V poslednom čase období kolujú psychickým svetom, tieto hlasy a slová:

On neni debilný ...!
Nechápem ...!
On neni debil!
Nechápem ho!
On neni ...!
On neni somár!
On padol!
On je porazený!
Nieje víťaz!
Je posraný!
On je posratý ...!
On je poštaný ...!
On sere!
On ští!
Jemu neni debilný mozog!
On nevidí ...!
Mozog je ...!
On je vyšpekulovaný ...!
On ho rozvíja!
On je panic!
Som debil
Som debilný ...!
Som ...!
Som jeho ...!
Som jeho ...!
On... on... on...!

https://dusanfajnor.blogspot.com/2020/11/hlasy-slova.html
Nikto a nič
(Ne)psychické hlasy a slová reprezentujú našu reč, náš prejav na verejnosti, ale aj v súkromí. Reč, prejav je teda logicky (ne)psychický, ochudobnený o odsudzujúce psychické hlasy a slová, myšlienky. Nikdo si (ne)trúfne hodiť druhému nejakú odsudzujúcu psychickú poznámku z očí do oči, v očnom kontakte. Priam je to (ne)možné

https://dusanfajnor.blogspot.com/2020/11/hlasy-slova.html
Nikto a nič
24/11/2020, 10:30Nikto a nič
Myseľ, to je fantastický nástroj, ale odtiaľ podtiaľ. V spoločnosti ľudí je ona tým nástrojom, ktorá dáva do chodu vlastný prejav na verejnosti. Dokáže správne pristupovať k ľudom. Dokáže sa stať oblúbenou osobnosťou. Dokáže si získať ludí na svoju stranu. Dokáže so seba urobiť vodcovskú osobnosť. Dokáže na verejnosti stať pred obecenstvom a odovzdávať im svoje myšlienky, zabávať ich...

https://dusanfajnor.blogspot.com/2020/11/mysel.html
Nikto a nič
JET-ko - jemné krehké energetické telo je v každom z nás, len si ho kedy málo uvedomujeme. Je priam (ne)viditeľné a (jemno)Pocitové, či (jemno)hmotné. JET-ko zpozorujeme, ako príjemný pocit v tele, ako psychické uvoľnenie.

JET-ko je najčastejšie dvojakého druhu. Prvé je duševné a druhé duchovné. Sú aj ďalšie, ale najväčší význam má jednotné, Nirvanické jemné, krehké energetické telo. Tu ide už o jednotu všetkých jemnotieľ, o osvietenie.

https://dusanfajnor.blogspot.com/2020/11/jemne-krehke-energeticke-telo.html
Nikto a nič
22/11/2020, 12:23Nikto a nič
Čo je to ničota, prázdnota? Ničota je (ne)konečný proces rozplývania a rozpúšťania prejaveného. Ničota je tak trancendenciou. Prázdnota znamená premena, zmena prejaveného v prázdnom priestore. Prázdnota je tak transformáciou. Prejavéné treba chápať ako prejav mysle, eGa, vedomia a emočného tela. Ale o tom už iná téma.

https://dusanfajnor.blogspot.com/2020/11/nepriestor.html
Sponsored content
Povolenie tohoto fóra:
Môžete odpovedať na témy v tomto fóre.