Diskusné fórum

Join the forum, it's quick and easy

Diskusné fórum
Diskusné fórum
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.

Fotón
Posts : 686
Join date : 06.11.2020
Zobrazit informácie o autorovi
07112021
2 Kráľov 20,1-6
V tom čase Chizkija smrteľne ochorel. Navštívil ho prorok Izaiáš, Ámocov syn, a povedal mu: Takto vraví Hospodin: Daj do poriadku dom, lebo zomrieš, nezostaneš nažive. Chizkija sa obrátil tvárou k stene a takto sa modlil k Hospodinovi: Ach, Hospodin, spomeň si, prosím, na to, že som verne a oddane chodil pred tebou a robil to, čo uznávaš za dobré. Nato sa Chizkija pustil do prenikavého náreku. Izaiáš ešte nevyšiel z prostredného nádvoria, keď ho oslovil Hospodin: Vráť sa a povedz Chizkijovi, vodcovi môjho ľudu: Takto vraví Hospodin, Boh tvojho praotca Dávida: Vypočul som si tvoju modlitbu a videl som tvoje slzy. Nuž uzdravím ťa. Na tretí deň vystúpiš do Hospodinovho domu. K tvojmu veku pridám pätnásť rokov.

....niekto by mohol povedať "nenaplnené proroctvo". Boh cez Izaiáša prorokoval, že kráľ Chizkija zomrie a nezomrel. Žil ešte 15 rokov. Prečo? Lebo Kráľ prosil Boha a on mu pridal ďalšie roky života. Žiadne proroctvo o súdoch vyrieknutých nad ľuďmi a mestami nie je fixné. Boh totiž dáva prednosť milosrdenstvu pred súdom, keď ľudia robia pokánie a prosia Boha o milosť. Iným príkladom je prorok Jonáš a súd nad mestom Ninive, ktorý sa neuskutočnil:

Jonáš 3,1-4
Potom zaznelo slovo Hospodina Jonášovi druhýkrát: Vstaň, choď do Ninive, do veľkého mesta, a zvestuj mu posolstvo, ktoré ti poviem. Jonáš vstal a šiel do Ninive podľa Hospodinovho slova. Ninive bolo veľké mesto pred Bohom, na tri dni chôdze. Jonáš vošiel do mesta, prešiel deň chôdze a volal: Ešte štyridsať dní a Ninive bude rozvrátené

....prešlo však 40 dní a nič... Proroctvo sa nenaplnilo. Prečo? Lebo neexistuje nič také ako pevný osud zapísaný kdesi vo hviezdach, ale všetko, čo Boh predpovedá robí sám. Hlavne čo sa týka proroctiev o zničení miest a rôznych súdov nad ľuďmi, nejedná sa o fixnú záležitosť, ale Boh dáva prednosť milosrdenstvu pred súdom. Tak sa stalo aj v tomto prípade. Obyvatelia Ninive robili pokánie, Boh sa zmiloval a odpustil. Nevykonal predpovedané zničenie:

v.5-10
Ninivčania uverili Bohu, vyhlásili pôst a obliekli sa do vrecoviny od najväčšieho až po najmenšieho. Táto vec sa dotkla ninivského kráľa. Ten vstal z trónu, zložil plášť, obliekol si vrecovinu a sadol si do prachu. Ninive dal vyhlásiť: Na základe nariadenia kráľa a jeho hodnostárov nech ani ľudia, ani zvieratá, ani dobytok, ani ovce nič neokúsia, nech sa nepasú a nepijú vodu! Nech sa aj ľudia aj zvieratá oblečú do vrecoviny a nech hlasno volajú k Bohu. Nech sa každý odvráti od svojej zlej cesty a od násilia, ktoré má na rukách. Kto vie? Boh môže zmeniť svoj zámer, aby sa zmiloval a môže sa odvrátiť od svojho pálčivého hnevu, aby sme nezahynuli. Boh videl ich konanie, že sa odvrátili od svojich zlých ciest. Potom Boh oľutoval zlo, o ktorom povedal, že ho vykoná nad nimi, a neurobil to.

Podobne nezničil aj niektoré iné mestá, ktorým predpovedal rozvrátenie.
Share this post on:redditgoogle

Komentáre

Fotón
Proroctvo bolo naplnené. Mesto Týrus, čiže to prístavné mesto na pobreží, bolo zničené. Viac netreba.

Lenže to časovo na Psametika III. jaksi nepasuje. Psametik III. panoval jeden rok medzi rokmi 526 BC to 525 BC. Rozpory v biblii. 1f609

Lenže Santorini i okolité ostrovy boli obývané.
.....Středně mínojské období III. – 1700 – 1550 př. n. l. , paláce byly nově postaveny komplexnější, stěny byly pokryté malbami a freskami, kresby na keramice znázorňovaly běžný život. Potom přišla další katastrofa - obrovský výbuch sopky na Théře (dnes Santorini) způsobil zemětřesení, které opět zničilo paláce (síla výbuchu sopky je odhadovaná na 2 400 megatun TNT)
.....Pozdně mínojské období I. a II. - 1550 - 1425 př. n. l., opětovná rekonstrukce paláců a výstavba nových, v umění se vyskytují přírodní náměty, přechod z hieroglyfického písma k lineárnímu

Čiže žiadni primitívni ľudia, ale vyspelá civilizácia stavajúca paláce, robiaca písomné záznamy.  Rozpory v biblii. 1f609

Stopy v letokruhoch stromov z tohto obdobia sa našli až v Grónsku, argumentuje. Klimatické následky boli zaznamenané v Egypte či dokonca až v Číne, kde spôsobili nezvyčajné javy ako žltá hmla, mráz v júli, tri slnká a pád vládnucej dynastie. Oblasť Stredozemného mora zasiahli zemetrasenia.
https://www.topky.sk/cl/13/1505811/Vybuch-sopky-na-There-sposobil-katastrofu--Tragicky-zanik-europskej-civilizacie

Neexistuje žiadna prekážka, že informačné médiá informujú o nových objavoch. Kto chce (ty samozrejme nie) si ľahko dohľadá podrobnejšie informácie v AJ. Všade sú na konci zdroje.

Paranormálne javy v biblii sú potvrdené podobnými paranormálnymi aktivitami z tisíciek pozorovaní dôveryhodných svedkov.

Vidno, že zase si mal panickú hrôzu z otvorenia apoň jedného z tých článkov.. Exodus je doložený  ďalšími dôkazmi:
https://www.topky.sk/cl/13/1740961/Potvrdzuje-nalez-pribeh-z-Biblie--Archeologovia-mozno-objavili-dokaz--ze-Exodus-sa-naozaj-stal
Svoje ďalšie klamstvá o akýchsi nepostavených mestách v Jozuových časoch si môžeš nechať k svojim hrám na pieskovisku.  Very Happy

Približne do konca starobabylonského obdobia (1531 BC) sa Sumeri úplne asimilovali (semitizovali). Staré Sumerské tradície či mená z čias Urskej dynastie vymizli zo záznamov = boli zabudnuté. Už sa nepoužívali. Celú tú oblasť zasiahla kultúrna výmena za Babylonsko-asýrske obdobie. V Ure už nebývali pôvodní obyvatelia.

Opakujem oznam:
Keby aj Zem bola plochá, nikto by bez ďalekohľadu ne dokázal pozorovať, všetky kráľovstvá sveta.

Čiže keď Kristus vystúpil na vrch Tábor (kde sa stretol s Mojžišom a Elijášom), išiel tam kvôli výhľadu? Ty sa čosi navymýšĺaš nezmyslov.  Rozpory v biblii. 1f600

Presne tak. Nepozoroval. Preto ten tvoj paškvil nemôže ani v najmenšom slúžiť ako dôkaz plochej zeme.

Ide o to, že v SZ zničenie Izraela nie je podmienené neprijatím Mesiáša, ale hrubým porušovaním desatora. Stačí len keď miesto vymýšľania mnohých nezmyslov si konečne prečítaš ten text. Prijatie (odporúčané aj v SZ) Mesiáša je nutné z iného dôvodu. Kvôli záchrane od toho, čo má na celý svet prísť a kôli odpusteniu všetkých (malých i veľkých) hriechov.

No veď a o čom ja od začiatku píšem? Tie časti biblie (texty) ktoré sú inšpirované Bohom, sú inšpirované Bohom. Napr väčšia časť proroka Jeremiáša, alebo celé Zjavenie Jána, celý Daniel od kapitoly 7 atď. Skrátka všetko, čo hovorí Boh, hovorí Boh. Obyčajne taká časť písma začína slovami: "Takto hovorí Hospodin:....."
...To nie je preklad, ale doslovné znenie originálu. Preklad by to bol, keby som sa to pokúšal upraviť v prospech zrozumiteľnosti. Ale to som nespravil.

Svoje choroby neschopnosti rozumieť jednoduchým vetám nepovažuj za nedostatok oponenta. Iba v tvojej chorej fantázii bol Týros prístavným mestom na pobreží iba pri zrode. Za Chírama bola postavená iba pevnosť na ostrove vzdialenom 600m od pobrežia, čiže od Týru, nie pokračovanie mesto Týros.

Svoje primitívne predstavy o autoroch si nechaj pre svoje hry s hračkami na piesočku. Už v čase Krista sa vedelo o Etiópii, Indii a ďaľších vzdialených kráľovstvá, o čom svedčia proroctvá prorokov od Izaiáša po Malacháša, adresované i ďalekým kráľovstvám. V Skutkoch Apoštolov sa píše o Španielsku, atď, atď. Tisíce a tisíce kilometrov na všetky svetové strany od Izraela - nemožné dovidieť bez ďalekohľadu ani len do desatiny týchto vzdialeností.
avatar
15/11/2021, 15:52Biblický skeptik
To čo bolo nutné spomenúť, spomenuté bolo. Nie je treba popisovať všetky dôležité udalosti naokolo. Ani tie, ktoré sa týkajú priamo proroctva. Úplne stačí, že bolo spomenuté to proroctvo, ktoré malo byť naplnené a naplnilo sa. Bodka. Viac okolo toho netreba maturovať.. Podobne sú na tom proroctvá o Kristovom narodení, živote a smrti. Veľa kľúčových udalostí v súvislosti s tým nebolo prorokovaných. Netreba. Boh nie je povinný sa riadiť tvojimi rozmarmi. 

Ani doležité veci neboli spomenuté, ani sa proroctvo nenaplnilo.


Cituj kde je spomenutý "faraon tej doby", za ktorého je možné dosadiť Psametika III.

Pozri si o kapitolu pred zničením Egypta, Boh tam hovorí "povedz faraonovi", takže pochopiteľne že faraonovi tej doby.


Výhovorky ti idú dobre. Daj historický záznam o sopke na Santorini. Celých 2000 rokov o nej nikto nič nevedel. Keby si sa narodil o 200 rokov prv, tiež by si o nej nič nevedel. Napriek tomu to bola jedna z najdôležitejších udalostí doby brodzovej, ktorá mala dopad dokonca na klímu v ďalekom okolí. A záznamy mlčia.

Nie som odborníkom ani som podrobne neštudoval historické spisy o Santorini. Mohol byť vtedajší ostrov neobývaný, preto nikto nevedel že vybuchla nejaká sopka na danom ostrove... Stúpajúci sopečný prach ktorý by sa postupne zriedoval s atmosférou a unášal na iné územia by náhodný človek nevediaci nič o Santorini nemal ako spoznať, a ešte k tomu hovoríme o primitívnych ľudoch neznalých vedy a techniky. Jediný, kto tu šíri rozprávky si ty - s detstkými predstavami o veciach, o vede, dôkazoch... Biblia sa dokazuje sama priamoúmerne s pokrokmi v archeológii. Niektoré z posledných:

https://www.interez.sk/prvy-fyzicky-dokaz-existencie-proroka-z-biblie/

https://www.topky.sk/cl/13/1740961/Potvrdzuje-nalez-pribeh-z-Biblie--Archeologovia-mozno-objavili-dokaz--ze-Exodus-sa-naozaj-stal

https://www.topky.sk/cl/13/1572719/Archeologicky-objav--Odkryli-pozostatky-biblickeho-palaca--patriaceho-kralovi-Salamunovi-

https://www.aktuality.sk/clanok/235731/v-izraeli-potvrdili-existenciu-bani-z-ery-krala-salamuna-no-iba-medenych/

https://www.irozhlas.cz/veda-technologie/historie/archeologie-izrael-biblicke-barvivo-kral-david_2101300931_ada

https://www.topky.sk/cl/13/1356082/Senzacny-objav-archeologov--Nasli-palac-biblickeho-krala-Davida-

Atď.... (dôkazov je mnoho)

Aktuality, topky, interez sú tvoje zdroje ?  Very Happy Tým by sa mnohé vysvetlovalo.. Ze občas nejaké historické stavby existovali, predsa neznamená že sú pravdivé paranormálne javy v biblii spomenutej. Zas splietaš hrušky s jablkami. A z historie, mnohé veci sa ukázali ako historický nesprávne, a nehovorím teraz len o pokáni Egyptu, Týru, ale aj o Exoduse, a roznych miest v knihe Jozie ktoré mali byť dobyte, ale historia ukázala že v tej dobe ešte ani neboli postavené alebo obývané, Atd... Proste aj v historii, niečo je v biblii pravda, iné zas nie....


Opakujem oznam:
Ur bolo na dlhé tisícročia zaviate pieskom a zabudnuté.
V texte nikde nepíšem, že bolo neznáme pred 6 storočím BC. Aspoň čítať si sa mal naučiť, keď ti tá ZŠ nič nepriniesla.  
....Za 2 odignoroval si, že pisateľ Genesis správne popisuje aj pomery tej doby, ktoré boli zakrátko zabudnuté. Napr. meno Abrahám je doložené v mezopotámskych klinopisných textoch z 2. polovice 3. tisícročia pred Kr., sa potom už nepoužívalo.
....Alebo akým spôsobom Abrahám kupoval jaskyňu Machpela:
"Podíváme-li se přesně na místo jako např. Gn 23,17 „Tak připadlo Efrónovo pole v Makpele naproti Mamre ... do Abrahamova majetku...“, pak máme dojem, jako by se tu jednalo o výňatek z doslovného textu kupní smlouvy. Přesně tak to často můžeme najít na tabulkách z doby Abrahamovy. ."
https://uloz.to/file/uy4KSkYAi/vznik-knihy-genesis-cela-kniha-doc#!ZJV0AQR2ZmDkL2SzZQp0AQp5BQuzLzyOJJgCszLgYKI0qmuuLj==

Zas si nepochopil, jeho známosť do 6 storočia som použil na to, aby si si uvedomil, že autor Genezis jednoducho mohol prísť za obyvateľmi mesta a zozbierať od nich Tradície ktoré si odovzdávali z generáciu na generácie, a v nich sa mohli objavovať zmienky o niekdajšom stave mesta a pomerov. Je to také ťažké na pochopenie ?Zas miešaš melóny s Reďkvičkami. Čo má Noach a archa spoločné so Satanom? Satan umožnil vidieť všetky kráľovstva cez videnie. Keby aj Zem bola plochá, dokázal by si pozorovať z Izraela nejaké detaily napr. Aksúmského kráľovstva?  Rozpory v biblii. 1f62f

V tom že si povedal že satan je paranormálna bytosť, tak len uvádzam že aj Boh je paranormálna bytosť, a predsa to neznamená že ak Boh niekoho niekam pošle, že ide o vidinu. 
Ak by išlo o vidinu nezobral by ho na vysoký vrch. Pozerať z vysokého vrchu sa chodí pre jeho výhľad dolu, a nie pre vidiny  scratch scratch scratch

Nepozoroval, ale vtedajší primitívny autor biblie si myslel že malá účasť jeho známeho územia je celý svet.


Ak neprijali Mesiáša, ale dodržujú aspoň Tóru, nehrešia takým hriechom, ktorý podľa SZ proroctva vyžaduje zničenie. Mysli. Zas typické: jednou biblickou témou vysvetľuješ inú a šróbuješ tam nasilu veci, ktoré do nej nepatria. Neprijatie mesiáša bude potrestané až druhým príchodom Krista. A nie iba židia, ale aj ostatné národy. To je úplne iná téma.

Ak SZ nevyžaduje prijatie Mesiáša, prečo by ho potom Izraeliti mali prijať v budúcnosti ? Ked Jahve na Sinaji nehovorí nič o prijatí Mesiáša Ježiša a následne povie "nič k tomu nepridáš", tak potom Izraeliti plným právom neprijali Ježiša za Mesiáša a nebudú nikdy potrestaní, ani na tomto svete ani v budúcom."Každé písmo, vdýchnuté Bohom, je aj užitočné na vynaučovanie, karhanie, naprávanie, na výchovné káznenie v spravedlivosti,"
Pre menej chápavých: "každé písmo, (ktoré je) vdýchnuté Bohom." Keby každé písmo bolo vdýchnuté Bohom, potom by to platilo aj o apokryfoch, či akéhokoľvek dokumentu, ktoré v staroveku niekto napísal. (Mysli.)
"pasa grafé theopneustos, kai ófelimos pros didaskalian, pros elenchon, pros epanorthósin, pros paideian tén en dikaiosyné"
pasa - každé
grafé - písmo
theopneustos, - vdýchnuté Bohom
kai - a, teda, tiež
ófelimos - užitočné, prospešné
pros - v prospech
didaskalian, - vyučovania, poučovania
...atď...

Reč nebola o tom, ktoré Písmo je inšpirované Bohom, ale o tom, že tá časť Písma ktorá je inšpirovaná Bohom je celá od Boha. To je tvoj osobný preklad, KJV aj RKC to preložili inak.Áno, zdroje hovoria jasne. "Rímsky historik Justin napísal, že pôvodní zakladatelia prišli z neďalekého severného mesta Sidon / Saida v snahe založiť nový prístav. Historik Herodotos (asi navštívil Týr okolo roku 450 pred Kristom na konci grécko-perzských vojen (499 – 449 pred Kristom) a vo svojich záznamoch napísal, že podľa tamojších kňazov bolo mesto založené okolo roku 2750 pred Kristom, ako opevnené miesto na pevnine"
https://en.wikipedia.org/wiki/Tyre,_Lebanon#Founding_millennium_(2750%E2%80%931700_BC)

Trpíš nejakou chorobou že ti treba opakovať jednú vec 10 krát ? Tak znovu, Pri zrode mesta bolo mesto len pevnina, v čase kráľa Chirama ostrov už tvoril časť mesta, ako uvádzal zdroj. To je také ťažké pochopiť ?


Ani keby Zem bola plochá, neexistoval by vrch, z ktorého by bolo možné bez ďalekohľadu pozorovať všetky kráľovstvá. Čiže sa asi jednalo o videnie, že? Naozaj myslenie - tak na 2 roky. A ešte čo s tým má spoločné návšteva obchodu? Ty sa dokážeš zhovadiť. Na záver si to zabil. 

Ziaľ, vtedajší primítívny autor ktorý bibliu spísal, si myslel že malá časť územia bol celý svet.....
Fotón
To čo bolo nutné spomenúť, spomenuté bolo. Nie je treba popisovať všetky dôležité udalosti naokolo. Ani tie, ktoré sa týkajú priamo proroctva. Úplne stačí, že bolo spomenuté to proroctvo, ktoré malo byť naplnené a naplnilo sa. Bodka. Viac okolo toho netreba maturovať.. Podobne sú na tom proroctvá o Kristovom narodení, živote a smrti. Veľa kľúčových udalostí v súvislosti s tým nebolo prorokovaných. Netreba. Boh nie je povinný sa riadiť tvojimi rozmarmi. 

Cituj kde je spomenutý "faraon tej doby", za ktorého je možné dosadiť Psametika III.

Výhovorky ti idú dobre. Daj historický záznam o sopke na Santorini. Celých 2000 rokov o nej nikto nič nevedel. Keby si sa narodil o 200 rokov prv, tiež by si o nej nič nevedel. Napriek tomu to bola jedna z najdôležitejších udalostí doby brodzovej, ktorá mala dopad dokonca na klímu v ďalekom okolí. A záznamy mlčia.

Jediný, kto tu šíri rozprávky si ty - s detstkými predstavami o veciach, o vede, dôkazoch... Biblia sa dokazuje sama priamoúmerne s pokrokmi v archeológii. Niektoré z posledných:

https://www.interez.sk/prvy-fyzicky-dokaz-existencie-proroka-z-biblie/

https://www.topky.sk/cl/13/1740961/Potvrdzuje-nalez-pribeh-z-Biblie--Archeologovia-mozno-objavili-dokaz--ze-Exodus-sa-naozaj-stal

https://www.topky.sk/cl/13/1572719/Archeologicky-objav--Odkryli-pozostatky-biblickeho-palaca--patriaceho-kralovi-Salamunovi-

https://www.aktuality.sk/clanok/235731/v-izraeli-potvrdili-existenciu-bani-z-ery-krala-salamuna-no-iba-medenych/

https://www.irozhlas.cz/veda-technologie/historie/archeologie-izrael-biblicke-barvivo-kral-david_2101300931_ada

https://www.topky.sk/cl/13/1356082/Senzacny-objav-archeologov--Nasli-palac-biblickeho-krala-Davida-

Atď.... (dôkazov je mnoho)Opakujem oznam:
Ur bolo na dlhé tisícročia zaviate pieskom a zabudnuté.
V texte nikde nepíšem, že bolo neznáme pred 6 storočím BC. Aspoň čítať si sa mal naučiť, keď ti tá ZŠ nič nepriniesla.  
....Za 2 odignoroval si, že pisateľ Genesis správne popisuje aj pomery tej doby, ktoré boli zakrátko zabudnuté. Napr. meno Abrahám je doložené v mezopotámskych klinopisných textoch z 2. polovice 3. tisícročia pred Kr., sa potom už nepoužívalo.
....Alebo akým spôsobom Abrahám kupoval jaskyňu Machpela:
"Podíváme-li se přesně na místo jako např. Gn 23,17 „Tak připadlo Efrónovo pole v Makpele naproti Mamre ... do Abrahamova majetku...“, pak máme dojem, jako by se tu jednalo o výňatek z doslovného textu kupní smlouvy. Přesně tak to často můžeme najít na tabulkách z doby Abrahamovy. ."
https://uloz.to/file/uy4KSkYAi/vznik-knihy-genesis-cela-kniha-doc#!ZJV0AQR2ZmDkL2SzZQp0AQp5BQuzLzyOJJgCszLgYKI0qmuuLj==

Zas miešaš melóny s Reďkvičkami. Čo má Noach a archa spoločné so Satanom? Satan umožnil vidieť všetky kráľovstva cez videnie. Keby aj Zem bola plochá, dokázal by si pozorovať z Izraela nejaké detaily napr. Aksúmského kráľovstva?  Rozpory v biblii. 1f62f

Ak neprijali Mesiáša, ale dodržujú aspoň Tóru, nehrešia takým hriechom, ktorý podľa SZ proroctva vyžaduje zničenie. Mysli. Zas typické: jednou biblickou témou vysvetľuješ inú a šróbuješ tam nasilu veci, ktoré do nej nepatria. Neprijatie mesiáša bude potrestané až druhým príchodom Krista. A nie iba židia, ale aj ostatné národy. To je úplne iná téma.

"Každé písmo, vdýchnuté Bohom, je aj užitočné na vynaučovanie, karhanie, naprávanie, na výchovné káznenie v spravedlivosti,"
Pre menej chápavých: "každé písmo, (ktoré je) vdýchnuté Bohom." Keby každé písmo bolo vdýchnuté Bohom, potom by to platilo aj o apokryfoch, či akéhokoľvek dokumentu, ktoré v staroveku niekto napísal. (Mysli.)
"pasa grafé theopneustos, kai ófelimos pros didaskalian, pros elenchon, pros epanorthósin, pros paideian tén en dikaiosyné"
pasa - každé
grafé - písmo
theopneustos, - vdýchnuté Bohom
kai - a, teda, tiež
ófelimos - užitočné, prospešné
pros - v prospech
didaskalian, - vyučovania, poučovania
...atď...


Áno, zdroje hovoria jasne. "Rímsky historik Justin napísal, že pôvodní zakladatelia prišli z neďalekého severného mesta Sidon / Saida v snahe založiť nový prístav. Historik Herodotos (asi navštívil Týr okolo roku 450 pred Kristom na konci grécko-perzských vojen (499 – 449 pred Kristom) a vo svojich záznamoch napísal, že podľa tamojších kňazov bolo mesto založené okolo roku 2750 pred Kristom, ako opevnené miesto na pevnine"
https://en.wikipedia.org/wiki/Tyre,_Lebanon#Founding_millennium_(2750%E2%80%931700_BC)

Tak tento záverečný je dobrý.  Rozpory v biblii. 1f602 Ty vole a ešte tú hlúposť vydáva za príklad dedukcie. Rozum zostáva stáť. Museli dlho hľadať, aby našli tak naivného neználka všetkého.  Rozpory v biblii. 1f600
Zdá sa, že súťažíš sám so sebou o najväčšiu hlúposť roka.
Ani keby Zem bola plochá, neexistoval by vrch, z ktorého by bolo možné bez ďalekohľadu pozorovať všetky kráľovstvá. Čiže sa asi jednalo o videnie, že? Naozaj myslenie - tak na 2 roky. A ešte čo s tým má spoločné návšteva obchodu? Ty sa dokážeš zhovadiť. Na záver si to zabil.  Rozpory v biblii. 1f600
avatar
14/11/2021, 20:50Biblický skeptik
Je úplne normálne, keď niekto nespomenie všetko, ale len kľúčové veci. Až raz vyjdeš zo svojej izby medzi ľudí, tiež na to možno prídeš.

Práveže mnoho kľúčových vecí tam spomenutých nie je, o tom bola predsa táto debata. Sranda ti ide, aspon niečo ked už nie biblia a veda.


No vidíš. Nie je spomenutý Psammetik III = nie je nutné, aby bolo spomenuté všetko.

Je tam spomenutý faraon tej doby takže je spomenutá nepriamo.Kto tu písal o vedeckých dôkazoch? Tu je reč o historických záznamoch. O sopke na Santorini nie je nič. (Nauč sa čítať.)

Hovoríme o dokazoch ako celku, všade existujú dokazy, len pri biblii neexistujú žiadne dokazy, čudné  MadStačilo povedať, že tam kde neexistujú dôkazy, nie je čo dokazovať.  Rozpory v biblii. 1f602

Takže rovno možeš prestať dokazovať rozprávkovú bibliu  WinkOpakujem oznam: mesto Ur bolo na dlhé tisícročia zaviate pieskom a zabudnuté. Zmienka o ňom bola len v biblii. Takže sa pýtam ešte raz:  odkiaľ mal pisateľ Genesis tak presné informácie o meste Ur, Abrahámovi a ďalších veciach?

Lúhanie ti ide na jednotka. Mesto Ur existovalo minimálne do 6 storočia pred n.l
https://en.wikipedia.org/wiki/Ur

Genezis bola napísaná zhruba v tom čase, nie je teda problém mať nejaké informácie o aktuálne existujúcom meste ! Zas len výhovorky. Ak sa niekde spomína nadprirodzená bytosť Satan, jedná sa o paranormálny jav. Môžeš sa postaviť na hlavu. Je to popis paranormálneho javu.

Ked poslal Boh Noeho do archy, bola archa len nejaké videnie ??? Mysli !No veď oni s tým odpadnutím od zákona prestali. Na to som jasne poukázal. Čím chceš ešte klamať?

Ak je Ježiš Mesiáš  a ak ho stále neprijali, tak stále odpadli od Zákona. Ved ty popieraš aj svoju samotnú vieru ! Originál nepoužíva výraz "celé písmo".

KJV to tak prekladá, ako si to vysvetluješ ?


To, že pevnosť na ostrove nebol Týrus nie sú moje pocity, ale realita. Akú výhovorku si teraz vymyslíš?

Zdroje hovoria jasne.A čo na tom? Veď bolo to len videnie, čiže názorná ukážka. Daj dôkaz kde vo videní bolo spomenuté, že sa jedná o popis ako vyzerá Zem?

Nikde nemuselo byť spomenuté nič, kedže išlo o normálny jav, spomína sa iba vždy mimoriadny jav a nie bežný jav. Ked dávaš opis že si išiel do obchodu, tak žiadne pisateš ktorý je pri zmysloch nedefinuje ked vstúpi do obyčajného obchodu že "vstúpil som do skutočného obchodu ktorý nebol len vidinou". Pokiaľ by však vstúpil do nejakej "vidiny" tak by to zadefinoval, "vstúpil som do obchodu, ktorý však bol len vidinou". 

Treba ťa učiť dedukcii ktorú ovláda už aj školkár ?
Fotón
Je úplne normálne, keď niekto nespomenie všetko, ale len kľúčové veci. Až raz vyjdeš zo svojej izby medzi ľudí, tiež na to možno prídeš.

No vidíš. Nie je spomenutý Psammetik III = nie je nutné, aby bolo spomenuté všetko.

Kto tu písal o vedeckých dôkazoch? Tu je reč o historických záznamoch. O sopke na Santorini nie je nič. (Nauč sa čítať.)

Stačilo povedať, že tam kde neexistujú dôkazy, nie je čo dokazovať.  Rozpory v biblii. 1f602

Opakujem oznam: mesto Ur bolo na dlhé tisícročia zaviate pieskom a zabudnuté. Zmienka o ňom bola len v biblii. Takže sa pýtam ešte raz:  odkiaľ mal pisateľ Genesis tak presné informácie o meste Ur, Abrahámovi a ďalších veciach?

Zas len výhovorky. Ak sa niekde spomína nadprirodzená bytosť Satan, jedná sa o paranormálny jav. Môžeš sa postaviť na hlavu. Je to popis paranormálneho javu.

No veď oni s tým odpadnutím od zákona prestali. Na to som jasne poukázal. Čím chceš ešte klamať?

Originál nepoužíva výraz "celé písmo".

To, že pevnosť na ostrove nebol Týrus nie sú moje pocity, ale realita. Akú výhovorku si teraz vymyslíš?

A čo na tom? Veď bolo to len videnie, čiže názorná ukážka. Daj dôkaz kde vo videní bolo spomenuté, že sa jedná o popis ako vyzerá Zem?
avatar
13/11/2021, 20:23Biblický skeptik
Nie je nutné, aby sa únik spomínal.

To som si u tvojho Jahveho už zvykol že trpí vypadkami "spomenúť doležité udalosti"Cituj kde je spomenutý Psammetik III.


Meno spomenuté nie je, je spomenutý len výraz "faraon". Ezechiel o kapitolu dalej pri zničení Egyptu.Z obdobia 1600 až 1550 p.n.l. nemáme o sopke na Santorini nič. Viem, že ťa to žgre. Ale nič.

Vedecké dokazy, nevymažeš ich  Razz

No dokáž tejto obci evolúciu. Máš priestor.

Tebe je zbytočné dačo dokazovať kedže si predpojatý fundamentalista ignorujúci dokazy protistrany, ale kvoli nestranným čítateľom tejto stránky poukážem.Už len kedy vysvetlíš, odkiaľ mal pisateľ Genesis tak presné informácie o meste Ur, Abrahámovi a ďalších veciach.

Autor vedel že v minulosti existovalo déke mesto Ur, a čo je akože na tom ? 


Ešte raz. Ak sa niekde spomína Satan a jeho činnosť, jedná sa asi o paranormálny jav, že? Alebo je Satan len tak nejaký obyčajný človek?

Absurdnosť tvojho zmýšlania som ti ukazoval na Noeho potope. A znova zopakujem, dávaš si tam vsuvky, v biblii sa žiadna Ježišova vidina nespomína. 


Podľa proroctva ak robia dobro, už nie sú predmetom súdu.

Prekrúcaš, nepíše sa tam nič o zle, hovorí sa tam konkrétne o odpadnutí od Zákona.


Výraz "každé písmo, vdýchnuté Bohom" neznamená, že  "všetko písmo je vdýchnuté Bohom". Už sa konečne nauč poriadne čítať a myslieť. Týka sa to iba toho písma, ktoré bolo vdýchnuté Bohom, nie všetkého písma.

Výraz "každé" používa Roháček, KJV používa "celé Písmo". Stačí keď tvoj mozog bude normálne myslieť a pochopí, že to nemohlo byť to isté mesto. To mesto bolo postavené inde.  =Nebolo to to isté mesto.

Tvoje pseudo pocity nikoho nezaujímajú, dokazy nemáš žiadne, iba čo existuje dokazy ktoré tvoje tvrdenia vyvracajú. A znova podotýkam že v zdroji ktorý som v predchádzajúcom príspevku dal sa písalo že ostrov bol časť mesta, nevymažeš to odtiaľ  WinkVedel si, že k plochej Zemi si dal len plochú odpoveď. Čiže nič.

Stačí keď si priznáš, že nič si nedal. Nechceš pokračovať v diskusii lebo nič nemáš. A ty to dobre vieš.

Žiaden časovo určený koniec sveta si nedal. Nebolo tam nič.

Viem že nechce sa ti písať, argumentovať. Lebo už nič nemáš. Prehral si. Ale nikdy si to nepriznáš.

Dal som odpoved priamo z biblie, to len ty si si tam domýšlaľ že Ján videl dáku 2D mapu :DDD
Nauč sa čo znamená "spustošenie svetého miesta" a "toto pokolenie" a nebudeš sa tak hlúpo pýtať.
Fotón
Nie je nutné, aby sa únik spomínal.

Cituj kde je spomenutý Psammetik III.

Z obdobia 1600 až 1550 p.n.l. nemáme o sopke na Santorini nič. Viem, že ťa to žgre. Ale nič.

No dokáž tejto obci evolúciu. Máš priestor.

Už len kedy vysvetlíš, odkiaľ mal pisateľ Genesis tak presné informácie o meste Ur, Abrahámovi a ďalších veciach.

Ešte raz. Ak sa niekde spomína Satan a jeho činnosť, jedná sa asi o paranormálny jav, že? Alebo je Satan len tak nejaký obyčajný človek?

Podľa proroctva ak robia dobro, už nie sú predmetom súdu.

Výraz "každé písmo, vdýchnuté Bohom" neznamená, že  "všetko písmo je vdýchnuté Bohom". Už sa konečne nauč poriadne čítať a myslieť. Týka sa to iba toho písma, ktoré bolo vdýchnuté Bohom, nie všetkého písma.

Stačí keď tvoj mozog bude normálne myslieť a pochopí, že to nemohlo byť to isté mesto. To mesto bolo postavené inde.  =Nebolo to to isté mesto.
Fotón
Vedel si, že k plochej Zemi si dal len plochú odpoveď. Čiže nič.

Stačí keď si priznáš, že nič si nedal. Nechceš pokračovať v diskusii lebo nič nemáš. A ty to dobre vieš.

Žiaden časovo určený koniec sveta si nedal. Nebolo tam nič.

Viem že nechce sa ti písať, argumentovať. Lebo už nič nemáš. Prehral si. Ale nikdy si to nepriznáš.


avatar
12/11/2021, 16:23Biblický skeptik
Tak som si povedal že v kratkosti na témy ktoré si ako tak sa držal kontextu odpoviem.

Nezachránili sa iba tí, čo boli v meste Týros. Podľa proroctva.

Ostrovy boli súčastou Týrusu. A únik obyvatelov sa nespomínal, zas si domýšlaš..
Nie je treba spomínať udalosti podľa tvojho pomýleného priania. Stačí spomenúť proroctvo.
...Tak teda spomeňme faraóna Psammetika III. (526–525). Biblia o ňom nepíše. Prečo?


Pozri si riadne Ezechiela, faraon tam spomenutý jeHlúpe výhovorky. Z obdobia 1600 až 1550 p.n.l. máme veľa písomných záznamov. Ale o sopke na Santorini nič.
Sú vedecké dokazyTy vieš o vede hovno nakoľko máš za sebou len základnú školu.  Hento nie sú vedecké dôkazy.
Aké potom ? A na vedu sa neodvolávaj, nie ty čo popieraš evolúciu, veríš v celosvetovú potopu, teda zcela proti názoru vedeckej obce.Ty vieš dobre, ako existencia Ur súvisí s pravdivosťou biblie. Ur bol niekoľko tisícročí iba v biblii. Nakoniec sa však ukázalo, že existoval reálne.


Genezis bolo napísané v 5 stor pred n.l, takže nič také že Ur bol niekolko tisícročí iba v biblii neplatí. Pravdepodobne aj existenciu toho Uru Izraeliti odniekoho odkukali, tak ako prevzali celosvetovú potopu Od Babylončanov, vrátane existencia neba/pekla, vzkriesenia v tom období.Už to, že nejaký Satan kamsi kohosi zobral, predikuje paranormálny jav. Preto videl všetky kráľovstvá.


Nikde sa tam nespomína to že to čo Ježiš videl nebol reálny pohľad, ale nejaká "vidina". Zas si domýšľaš a dávaš vsuvky.

Hmm, to je asi taká logika, ako keby si povedal že voda z potopy bola symbolická, pretože tú vodu dal poslať Boh....
Trepeš nezmysly ako vždy. Oni od zákona odpadli a robili zlo. Preto dostali trest.


Takže priznávaš že ked začali robiť dobro a neprijali Mesiáša tak stále zachovávajú Zákon ?
Ja som dal doslovný preklad originálu v ktorom sa píše, že "každé písmo, vdýchnuté Bohom, je užitočné". To úplne stačí.
pasa grafé theopneustos, kai ófelimos pros didaskalian, pros elenchon, pros epanorthósin, pros paideian tén en dikaiosyné,
(...Roháček to preložil dokonale...)

Čiže All znamená iba všetko to, čo vdýchol Boh.


ALL Scripture = celé Písmo, nemá zmysel to prekrúcať. Proste KJV preklad to takto prekladá. Roháčkov možno inak. Nedal si nič, len výhovorky. Pre nemysliaceho: ak sa to mesto postaví na rovnakom mieste, áno. Ale Týros nebol postavený na tom istom mieste. Bol postavený inde = bolo to iné mesto s rovnakým názvom. Mysli! Ten zdroj ktorý si uviedol si sa ani neunúval overiť. Je to blbosť. Násyp od pobrežia po ostrov bol vytvorený až v roku 332 p.n.l. Dovtedy bol ostrov oddelený od pobrežného prístavného mesta Týrus.
https://cs.wikipedia.org/wiki/T%C3%BDr_(m%C4%9Bsto)


To sa nikde nepíše že to bolo iné mesto. Cituj historický či biblický dokument ktorý o tom píše. Nič nemuselo byť spojené pevninou aby to bolo súčasťou Týru, už som ti to X krát vysvetloval.


 "Kráľ Chiram I., ktorý začal vládnuť v roku 969 pred Kr. najprv zlúčil OSTROV, ktorý BOL NAJSTARSOU CASTOU MESTA"


Ostrov bol súčasťou mesta. Nemáš zač.
avatar
12/11/2021, 15:50Biblický skeptik
Prešiel som tvoje argumenty zbežne, dal som ti biblické argumenty k plochej Zemi a k tomu mi napíšeš takúto odveci odpoved v ktorej je iba hanenie oponenta a nie logické protiargumenty ?Svoje katolícke bludy o tom "čo si si myslel" si nechaj pre seba. Biblia o plochej zemi nikde nepíše. Môžeš sa aj rozkrájať. Nepíše. Iba v tvojej pomýlenej fantázii.

Aký má zmysel pokračovať s niekým v diskusii ked ten ked je zatlačený argumentami, začne haniť oponenta namiesto toho aby si bud poctivo priznal "pomýlil som sa" alebo dal jednoducho logické protiargumenty priamo k téme ? 


Čiže žiaden časovo presne určený koniec sveta. Ty sa navymýšľaš blbostí zo svojej nudy.
Zas tu niekto nerozumie slovu "pokolenie".

Presne som ti dal protiargumenty, citovaním jednotlivých biblických veršov, a ty znovu namiesto toho žeby si dal k tomu nejaký rozumný protiargument si napísal len "ty sa navymýšlaš blbosti", a ako ináč n otázku "pokolenia" si zas a znova neodpovedal. 

Ostatné argumenty detto, iba zopár bolo k téme bez hanenie oponenta, takže bud priamo napíšeš protiargumenty na moje predošlé argumenty k jednotlivým témam, alebo nečakaj odo mna dalšie odpovede, lebo nechce sa mi písať polhodinové príspevky ked vidím že oponent na jednotlivé argumenty odpovedať odmieta, alebo ak nevie odpovedať tak bude haniť oponenta. 

Ked sa k nim normálne vyjadríš, vyjadrím sa aj ja k ostatným tvojim argumentom ktoré boli ako tak k téme.
Fotón
Iba v tvojej fantázii Boh nevykonal A a vykonal B. Nebol si obdarený schopnosťou myslieť, škoda... Tvoje škôlkarské "dedukcie" si nikto nevšíma.   Rozpory v biblii. 1f603

Nezachránili sa iba tí, čo boli v meste Týros. Podľa proroctva.

Nie je treba spomínať udalosti podľa tvojho pomýleného priania. Stačí spomenúť proroctvo.
...Tak teda spomeňme faraóna Psammetika III. (526–525). Biblia o ňom nepíše. Prečo?

Hlúpe výhovorky. Z obdobia 1600 až 1550 p.n.l. máme veľa písomných záznamov. Ale o sopke na Santorini nič.

Ty vieš o vede hovno nakoľko máš za sebou len základnú školu.  Hento nie sú vedecké dôkazy.

Ty vieš dobre, ako existencia Ur súvisí s pravdivosťou biblie. Ur bol niekoľko tisícročí iba v biblii. Nakoniec sa však ukázalo, že existoval reálne.

Už to, že nejaký Satan kamsi kohosi zobral, predikuje paranormálny jav. Preto videl všetky kráľovstvá.

Znovu sa dostávame k tvojej hlúposti, prečo by si mal Bohu určovať, čo má robiť? Hlavne neprekrúcaj jeho slová svojou infantilnou domýšľavosťou.

Svoje katolícke bludy o tom "čo si si myslel" si nechaj pre seba. Biblia o plochej zemi nikde nepíše. Môžeš sa aj rozkrájať. Nepíše. Iba v tvojej pomýlenej fantázii.

Pisateľ nebol povinný poznať všetko. Zas druhým vnucuješ svoje pomýlené bludy. Vedel to, čo vedel a z toho písal. ...A napísal správne.

Katolícke náboženstvo - tzv. ranné kresťanstvo sú bludy pomýlených, ako ty. Veď sa na seba pozri. Dopadol si podobne, ako oni.

Trepeš nezmysly ako vždy. Oni od zákona odpadli a robili zlo. Preto dostali trest.

Čiže žiaden časovo presne určený koniec sveta. Ty sa navymýšľaš blbostí zo svojej nudy.

Zas tu niekto nerozumie slovu "pokolenie".

Počuť o kresťanstve a počuť evanjelium sú 2 rozdielne veci.

Ja som dal doslovný preklad originálu v ktorom sa píše, že "každé písmo, vdýchnuté Bohom, je užitočné". To úplne stačí.
pasa grafé theopneustos, kai ófelimos pros didaskalian, pros elenchon, pros epanorthósin, pros paideian tén en dikaiosyné,
(...Roháček to preložil dokonale...)

Čiže All znamená iba všetko to, čo vdýchol Boh.

Z tvojich sračiek sa môže vzdelávať jedine papuánec. Nerozumieš totiž ničomu. Dokumenty katolíckej cirkvi sa využijú najlepšie keď si ich napíšeš na toaletný papier a následne i príslušne použiješ.

Zas ďalšia blbosť, ako je u teba zvykom. Koľko historických diel uznávaných historikmi nebolo vedených Duchom a sú uznávané ako fakty?  Herodotos, Tacitus.....
....Áno, Boh dohliadol na to, aby sa do biblie nedostali vymyslené príbehy. ....Ono tých "vymyslených" príbehov v skutočnosti existovalo omnoho menej, než si myslíš. To je len tvoj problém, že si spolu s inými pseudoskeptikmi odmietol existenciu istých vecí. Preto ti vychádzajú nezmysly.

Preto je biblia súhrn zápisov poctivých ľudí. Nie je nutné zapisovať všetko. Stačí len to, čo sa týka predmetu.

Celé je to len o tom, že ty máš o poctivosti ako inak skreslené predstavy. Ani nevieš, čo ten výraz znamená.

Nie je nutné písať v nepodstatných veciach bezchybne. Stačí písať presne v podstatných veciach.


Nedal si nič, len výhovorky. Pre nemysliaceho: ak sa to mesto postaví na rovnakom mieste, áno. Ale Týros nebol postavený na tom istom mieste. Bol postavený inde = bolo to iné mesto s rovnakým názvom. Mysli!

Ten zdroj ktorý si uviedol si sa ani neunúval overiť. Je to blbosť. Násyp od pobrežia po ostrov bol vytvorený až v roku 332 p.n.l. Dovtedy bol ostrov oddelený od pobrežného prístavného mesta Týrus.
https://cs.wikipedia.org/wiki/T%C3%BDr_(m%C4%9Bsto)

Scarlett Súhlasí

avatar
12/11/2021, 07:00Biblický skeptik
Ako škôlkar sa vyjadruješ ty, nie Boh. Nauč sa myslieť. Tí čo boli na pevnine, boli pozabíjaní, čo viac treba?

Tak nech tvoj Boh ked povie "A" nevykoná "B", a nebudem ho označovať za školkára. Sranda je však tá že aj ty si veľmi dobre uvedomuješ že tvoj Boh je vymyslený, a keby aj existoval tak by bol na úrovni školkara, ibaže tak strašne sa bojíš pekla, že si schopní prijať aj tie najabsurdnejšie príkazy a náuky od neho. Ziaľ u teba platí že účel svetí prostriedky. 

S tým by som nemal problém, kebyže sa časť obyvateľstva nezachráni útekom na pevninu, čo nijako z proroctvo nevyplýva !


Bezvýznamné. Biblia o Tutanchamónovi nepíše. Bodka.
Bavíme sa o zničení Egypta a Tutanchamón s Egyptom súvisí.
Máš s tým problém, pretože stále točíš o tom, že v proroctve majú byť uvedené všetky kľúčové udalosti. Nemusia.

To myslíš vážne ?? Tutanchamon žil dakedy v 14 stor. pred n.l a Ezechielove proroctvo o zničení Egyptu sa odohralo niekedy v 6 stor. pred n.l, prečo by ho teda mala biblia spomenúť ????
Ok, pokiaľ bibliu napísal niekto kto chce vyvolať u čitateľov zmetok a nevie sa normálne zrozumiteľne vyjadrovať, tak ten nemusí spomenúť kľúčové udalosti, ibaže mal som takú mienku že všemohúci Boh je vo vyjadrovacích schopnostiach tak o niečo lepšie než 5 ročný školkár........

Hrušky s jablkami miešaš ty. V rokoch 2000 p.n.l. sa už robili záznamy a napriek tomu nemáme nič o sopke na Santorini. O udalostiach v rokoch 500 n.l. sa tu vôbec nebavíme ty hruška. V skutočnosti sopka vybuchla medzi rokmi 1600 až 1550 p.n.l.. Z daného obdobia máme mnoho záznamov, ale nič o sopečnom zničení ostrova Santorini. Áno, keby nebolo vedeckého výskumu, nevedeli by sme o výbuchu na Santorini nič. Historické dokumenty mlčia. Koľko podobných dôležitých udalostí bolo, o ktorých história mlčí avšak sa už nedajú vedecky dokázať? Veľa.... Tento príklad úplne stačí.

Málo záznamov, čím ideš dalej do historie tým počet záznamov klesá. Cim ideš dalej do minulosti tým menej záznamov prekonalo trvanie "času" a nerozpadlo sa. Cim ideš dalej do minulosti tým existovalo menej obyvateľstva, takže aj menej potencionálnych spisov.... Spoj si tieto 3 veci dohromady, a nebudeš sa tak hlúpo pýtať.


Ano ale dalo sa to vedecky dokázať, to je podstatné, veda nám zachováva stopy milion rokov staré, tak o čo viac niekolko tisíc rokov staré. Zatiaľ si neukázal ani jeden príklad udalostí o ktorých historia mlčí a vedecky sa už nedajú dokázať, pretože aj o Sopke santorini existujú vedecké dokazy... takže prestan si vymýšlať a tvrdiť tu o "mnohých udalostiach" ked si sám tu nenapísal ani o jednej jedinej ktorá by bola významná a historia a veda by o nej nič nezmienili.

Za čias mesta Ur sa viedli záznamy, doba bola vyspelá, je jedno, kedy to bolo. Na základe výskumu Wooley dokonca nakreslil mapu mesta, ktorá ukazovala jeho pravidelné bulváre a načrtol plány priestranných obydlí s interiérovými kúpeľmi. Boli objavené školské triedy, v ktorých sa našli tabuľky s lekciami z gramatiky a aritmetiky. Bola to vzdelaná a vyspelá spoločnosť.No ale ako súvisí existencia mesta Ur s pravdivosťou o tom, čo povedal Boh Abrahámovi, a či mu vobec niečo povedal ?Nevedecké nezmysly tu šíriš jedine ty. Cituj, kde biblia hovorí, že Zem je plochá.Zas sprosté odvodenie a nezmysel. Keďže sa jednalo o paranormálny jav, bolo možné pozorovať všetky kráľovstvá sveta bez toho, aby Zem bola plochá. 4 uhly Zeme bolo videnie, nie popis Zeme. Keď si otvorím google mapu, tiež tam mám uhly. Názorné videnie nie je popis sveta. Hranice či končiny zeme bola len vzdialenosť ku koncu známeho sveta, nie dôkaz, že Zem je plochá. (mysli) Katolícke akože "kresťanstvo" ma nezaujíma.

Už som ti to citoval, načo to potrebuješ 2 krát ? Prosím ťa aký paranormálny jav čo si to tu vymýšlaš. Píše sa tam iba že ho satan zobral na veľmi vysoký vrch a odtiaľ mu ukázal všetky kráľovstva sveta, nič sa tam nepíše o tom že mu tam ukazoval nejaké videnie, iba mu ukazoval výhlad z hory. A keby mu tam aj ukazoval nejaké videnie, čo sa tam síce nikde nepíše, tak by to bolo trochu čudné, že prečo práve na veľmi vysokej hore (z ktorej sa len tak mimochodom dajú vidieť mnohé krášovstva aj bez videnia) a nie na inom mieste..... Vyplýva to jednoznačne z kontextu, že ho zobral na vysokú horu aby mali odtiaľ dobrý výhlad na všetky kráľovstva sveta. Všetko ostatné sú len vsuvky ktoré tam napísané nie sú !


Prečo by Boh ukazoval Jánovi zjavenie Zeme v 2D ??? Nezmysel, iba by ho tým presvedčil že Zem je plochá, čomu by následne verili všetci kresťania, a zlom prišiel až v neskorších storočiach ked Zem vedecky dokázala že Zem je gulatá. A sme pri tom samom. Zas ten tvoj Boh chce vytvárať zmetok, a dávať nám všetky indície aby sme verili vedeckým nepresnostiam ??? 


Teraz ked už nám veda vysvetlila že Zem je guľatá, sa ti to ľahko prekrúca že "Ján to takto nemyslel"... Ale kebyže žiješ pred 18 storočím ked sa ešte nedokázala gulatosť Zeme, tak by ťa ani nenapadlo uvažovať o gulatosti Zeme ale pri nezaujatom skúmaní tohto veršu by si dospel k tomu že Zem je plochá tak ako VSETCI kresťania v tej dobe po celý starovek-stredovek....... A padnutí na hlavu naozaj neboli.


Akože ku koncu známeho sveta ?? PIsateľ osvietený Božím poznaním predsa musel vedieť že aj inde existujú kontinenty a že jeho malá časť známeho územia netvorí celý svet, preto nemohol použiť ani výraz "hranice sveta". 
A výraz "hranice ZNAMEHO sveta" sa nikde nespomína, zas si tam dávaš vsuvky ktoré tam napísané nie sú ! Používa sa tam vo všeobecnosti slovo "svet".


To nie je len katolícke náboženstvo ale ranné krestanstvo do 4 storočia, to nemá moc s RKC čo spoločné.

Vtedy keď odpadli od zákona, boli trestaní. Keď sa k zákonu vrátili, mohli sa vrátiť do zasľúbenej zeme. Čo je na tom ťažké k pochopeniu?
...Tu nie je žiadna reč o spasení, ale o pustošení Izraela. Prečo máš zase potrebu klamať?

Vymýšlaš si zas, pokiaľ neodpadli od Zákona tak by mali byť spasení, lebo stále sa držia Jahveho Zákona a vy kresťania by ste potom mali byť prekliaty, lebo ste odpadli od Jahveho Zákona ktorý bol daný všetkým obyvatelom na Zemi na Sinaji.Kde je v tom proroctve napísaný krátky čas a definovaný niekoľkými rokmi?
29 súženie tých dní sa vôbec netýka zničenia Jeruzalema v roku 70.
34 slovo pokolenie vôbec neznamená Ježišových rovesníkov.

Mt 10: 11-23, príchod Krista nebude ešte koniec sveta. A je pravda, že ešte nie všetky izraelské mestá boli zevanjelizované.
Sk 2:16 hovoria len o posledných dňoch. Nedefinuje, kedy to bude.
Rim 16:20 hovorí len o tom, že Boh skoro skrúši satana pod ich nohy = žiadne určenie času konca.
1 Jn 2:18 nikde tam nie je definované, koľko tá hodina bude trvať.

A čoho sa potom týka "súženie tých dní" Ved učeníci sa ho na začiatku pýtali kedy nastane zničenie Jeruzalemského chrámu a Ježiš im potom hovoril o "spustošení sveteho miesta ako predpovedal prorok Daniel". O čom inom než Jeruzalemskom chráme je tam teda reč ??? Nepoznám biblistu ktorý by tam videl niečo iné než Jeruzalemský chrám, ale ok, dávam ti možnosť, prečo teda mlčíš a nedefinuješ o čom konkrétneho sa tam píše ?


"Ameň vám hovorím, že nepominie toto pokolenie, dokiaľ sa všetko nestane."Ježiš hovoril "hovorím VAM, toto pokolenie". čiže priamo to pokolenie ktorým hovoril..... prečo máš potrebu zase prekrúcať jasné slová ? A ako ináč vysvetlenie o ktoré iné pokolenie by malo ísť si nedal, typické.....
Ked idem do obchodu a poviem "chcem tieto paradajky" mám snád na mysli nejaké iné paradajky než ktoré aktuálne sú v obchode ?? Ved mysli už konečne !


Evanjelium sa ešte stále nerozšírilo do všetkých Izraelských miest ??? Existuje dnes Izraelské mesto ktoré ešte nepočulo o krestanstve ???


Klameš a zas ako obvykle prekrúcaš. v V 2 Tim 3:16 sa píše iba, že "každé písmo, vdýchnuté Bohom, je užitočné", nie že "celé Písmo je Bohom vnuknuté". Nauč sa čítať.

V preklade ktorý som dal sa píše "Celé Písmo". Co sa ti nezdá ? 
A je tomu tak aj v iných prekladoch dokonca aj v tvojom uznávanom KJV preklade 


16 All scripture is given by inspiration of God, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness: All znamená = celé


Žiadna textová kritika nikdy nedokázala, že podstatnú časť kníh Exodus, Deuteronium písalo viac autorov. Samozrejme vysvetlivky od iných autorov tam vsunuté sú. Ale to je normálne a je to max 1% celku.
...teologické, historické či vedecké nepresnosti sú iba v tvojej hlave.


Vzdelávaj sa... Hladaj v "povod Deuteronia" Podľa rekonštrukcie biblistov prebehla táto redakčná práca v troch vývojových etapách v tomto poradí:....


Deuteronium nenapísal Mojžiš, ale až stovky rokov PO Exode v 8 stor pred n.l začali prvé  spisovania, a tie sa delia na tri obdobia


https://dkc.kbs.sk/dkc.php?uvod=dt

Nikde sa nepíše, že tie deje "opisoval človek naplnený Duchom Božím".
Klameš o tom, že "celé Písmo je naplnené Bohom"
Pletieš si pojmy "poctivosť" a "chybovosť". To prvé je vedomé, druhé nevedomé.
Opakujem otázku:
Keď si na nejakej prednáške a potom máš podať referát, čo si lepšie zapamätáš, plno číselných a menných údajov, alebo popis nejakej udalosti? (Stačí odpovedať 1 alebo 2.)

Ak to nepísal človek naplnýn Duchom Božím potom je celé Písmo omylné, a samozrejme že aj historicko vedecky nepresné, a preto nespolahlivé. Pokiaľ by mal Boh dohladiať na správnosť Písma, tak nie je možné, aby sa v Jeho Písme nachádzala niekde čo i len najmenšia chybička....

Poctivosť nie je len vo "vedomých veciach". Poctivý človek nezabúda, a zapisuje všetky doležité veci, a nie že tamto nepíšem, a hento doležité nenapíšem, to je nepoctivá robota ! 

A pokiaľ by aj mal byť nepoctivý človek, tak azda Boh poctivý je. A sám Boh tvrdí, že KTO je nepoctivý v malom je nepoctivý aj vo veľkom. Takže aj tvoj Jahve, ked je nepoctivý dohladiať na to aby sa v biblii zachovali "malé veci" je nepoctivý aj v tom aby sa v biblii zachovali "veľké veci". 

Lepšie si zapametám danú udalosť, ale na to je tu predsa Boh, on mal na svoje ovečky dohliadať aby písali bezchybne, pretože biblia je údajne Božie slovo, je to Jeho kniha, a nie kniha človeka, a preto ked sa v tej Jeho knihe vyskytujú takéto chyby hoc čo i len najmenšie, tak to vyvoláva veľkú absurdnosť a nepochopenie žeby bol Boh taký nedosledný....

Lenže na tom istom mieste to mesto nebolo znovu postavené. Bodka. Viac k tomu netreba dodávať. 600 metrov vzdialená pevnosť na ostrove nebol Týrus. Týrus bolo prístavné mesto na pobreží, nie pevnosť na ostrove.Žiadne miešanie hrušiek s jablkami. Mesto Týrus bolo opevnené miesto na pevnine. Toto mesto bolo podľa proroctva zničené. Tvoje "pričlenenia" sú len v tvojej hlave.


Príklad som ti k tomu dal, ako vidím nevedel si dať k tomu normálny protiargument. Znova zopakujem, ak sa postaví nejaké nové mesto nezávisle od povodneho, neplatí o nom že to nové mesto bolo ZNOVU POSTAVENE. Mysli !  Nemožeš to takto vykladať !

Moje pričlenenia nie sú len v mojej hlave, ukazoval som ti zdroj kde sa píše : "Kráľ Chiram I., ktorý začal vládnuť v roku 969 pred Kr. najprv zlúčil ostrov, ktorý bol najstaršou časťou mesta"  
Tým je to jasné, nauč sa význam slova "zlúčiť" "pričleniť" Evil or Very Mad
Fotón
Ako škôlkar sa vyjadruješ ty, nie Boh. Nauč sa myslieť.

Tí čo boli na pevnine, boli pozabíjaní, čo viac treba?

Bezvýznamné. Biblia o Tutanchamónovi nepíše. Bodka.
Bavíme sa o zničení Egypta a Tutanchamón s Egyptom súvisí.

Máš s tým problém, pretože stále točíš o tom, že v proroctve majú byť uvedené všetky kľúčové udalosti. Nemusia.

Hrušky s jablkami miešaš ty. V rokoch 2000 p.n.l. sa už robili záznamy a napriek tomu nemáme nič o sopke na Santorini. O udalostiach v rokoch 500 n.l. sa tu vôbec nebavíme ty hruška. V skutočnosti sopka vybuchla medzi rokmi 1600 až 1550 p.n.l.. Z daného obdobia máme mnoho záznamov, ale nič o sopečnom zničení ostrova Santorini.

Áno, keby nebolo vedeckého výskumu, nevedeli by sme o výbuchu na Santorini nič. Historické dokumenty mlčia. Koľko podobných dôležitých udalostí bolo, o ktorých história mlčí avšak už sa nedajú vedecky dokázať? Veľa.... Tento príklad úplne stačí.

Za čias mesta Ur sa viedli záznamy, doba bola vyspelá, je jedno, kedy to bolo. Na základe výskumu Wooley dokonca nakreslil mapu mesta, ktorá ukazovala jeho pravidelné bulváre a načrtol plány priestranných obydlí s interiérovými kúpeľmi. Boli objavené školské triedy, v ktorých sa našli tabuľky s lekciami z gramatiky a aritmetiky. Bola to vzdelaná a vyspelá spoločnosť.

Biblia nie je povinná všetko spomenúť.
Nevedecké nezmysly tu šíriš jedine ty. Cituj, kde biblia hovorí, že Zem je plochá.

Zas sprosté odvodenie a nezmysel. Keďže sa jednalo o paranormálny jav, bolo možné pozorovať všetky kráľovstvá sveta bez toho, aby Zem bola plochá. A aj keby bola plochá i tak by neexistoval vrch, z ktorého by  bolo možné pozorovať všetky kráľovstvá. Skús si napr. položiť otázku, prečo kozmonauti z ISS nie sú schopní voľným okom pozorovať detaily na povrchu zeme. Možno na čosi prídeš....

4 uhly Zeme bolo videnie, nie popis Zeme. Keď si otvorím google mapu, tiež tam mám uhly. Názorné videnie nie je popis sveta.

Hranice či končiny zeme bola len vzdialenosť ku koncu známeho sveta, nie dôkaz, že Zem je plochá. (mysli)

Katolícke akože "kresťanstvo" ma nezaujíma.

Vtedy keď odpadli od zákona, boli trestaní. Keď sa k zákonu vrátili, mohli sa vrátiť do zasľúbenej zeme. Čo je na tom ťažké k pochopeniu?
...Tu nie je žiadna reč o spasení, ale o pustošení Izraela. Prečo máš zase potrebu klamať?

Kde je v tom proroctve napísaný krátky čas a definovaný niekoľkými rokmi?
29 súženie tých dní sa vôbec netýka zničenia Jeruzalema v roku 70.
34 slovo pokolenie vôbec neznamená Ježišových rovesníkov.

Mt 10: 11-23, príchod Krista nebude ešte koniec sveta. A je pravda, že ešte nie všetky izraelské mestá boli zevanjelizované.
Sk 2:16 hovoria len o posledných dňoch. Nedefinuje, kedy to bude.
Rim 16:20 hovorí len o tom, že Boh skoro skrúši satana pod ich nohy = žiadne určenie času konca.
1 Jn 2:18 nikde tam nie je definované, koľko tá hodina bude trvať.

Klameš a zas ako obvykle prekrúcaš. V 2 Tim 3:16 sa píše iba, že "každé písmo, vdýchnuté Bohom, je užitočné", nie že "celé Písmo je Bohom vnuknuté". Nauč sa čítať.

Žiadna textová kritika nikdy nedokázala, že podstatnú časť kníh Exodus, Deuteronium písalo viac autorov. Samozrejme vysvetlivky od iných autorov tam vsunuté sú. Ale to je normálne a je to max 1% celku.
...teologické, historické či vedecké nepresnosti sú iba v tvojej hlave.


Nikde sa nepíše, že tie deje "opisoval človek naplnený Duchom Božím".
Klameš o tom, že "celé Písmo je naplnené Bohom"
Pletieš si pojmy "poctivosť" a "chybovosť". To prvé je vedomé, druhé nevedomé.
Opakujem otázku:
Keď si na nejakej prednáške a potom máš podať referát, čo si lepšie zapamätáš, plno číselných a menných údajov, alebo popis nejakej udalosti? (Stačí odpovedať 1 alebo 2.)

Lenže na tom istom mieste to mesto nebolo znovu postavené. Bodka. Viac k tomu netreba dodávať.

600 metrov vzdialená pevnosť na ostrove nebol Týrus. Týrus bolo prístavné mesto na pobreží, nie pevnosť na ostrove.

Žiadne miešanie hrušiek s jablkami. Mesto Týrus bolo opevnené miesto na pevnine. Toto mesto bolo podľa proroctva zničené. Tvoje "pričlenenia" sú len v tvojej hlave.
avatar
11/11/2021, 08:44Biblický skeptik
Si príliš malý pán na to, aby si určoval Bohu o čom má písať. Veľa dôležitých vecí nebýva v proroctvách spomenutých. ....Jediné, čo je tu čudné, sú tvoje skreslené predstavy o Bohu + o skutočnom stave a povahe vecí.

Hlúposť, každému nezaujatému človeku je čudné, ked sa všemohúci Boh vyjadruje nepresnejšie než 5 ročný školkár. Už to ho usvedčuje že nie je žiadnym Bohom, lebo Boh by sa Božskejšie vyjadroval, a nie ako predpotopný človek z doby kamennej.Tí čo boli v meste, ale boli pobití. Tí čo stihli újsť nie = mesto bolo pobité. Stačí len rozumieť čítanému presne iba tak, ako je to napísané a nedomýšľať si.

Ano, porozumieť čítanemu textu ako je napísaný a nedomýšlať si znamená len veriť že ľud mal byť pobytý mečom, a domýšlanie je nasledovné - veriť že sa nejaký ľud mal zachrániť.

Kniha proroka Ezechiela 26:6-11
"A jeho dcéry, ktoré sú na pevnine, budú pozabíjané mečom a budú vedieť, že ja som Pán.......11 Kopytami svojich koní rozšliape všetky tvoje ulice, tvoj ľud pozabíja mečom a tvoje mocné stĺpy sa zrútia na zem."


Irelevantné. Nepíše sa o ňom v biblii, o tom je tu reč. Celé storočia nikto o Tuntanchamónovi ani netušil. Neexistovali o ňom záznamy. Neexistoval teda a začal existovať až keď ho objavili?
Tutanchamon vládol krátko a bol bezvýznamným vládcom, takže nečudo že sme sa o nom z historie dozvedeli až nedávno.... Porovnávať bezvýznamne deje s vysoko významnými dejmi, navyše oveľa skoršieho data je miešanie hrušiek s jablkami. 


A stále si mi nevysvetlil prečo by mala biblia spomínať Tutanchamona ked on s bibliou nijako nesúvisel ???Nejde o konkrétneho dobyvateľa, ale o dôležité udalosti, ktoré ten dobyvateľ v súvislosti s naplnením proroctva konal a nie sú v proroctve.

S tým nemám problém, pokiaľ ide o všeobecné proroctvo.
Existuje veľa významných dejov, o ktorých sa záznam nezachoval. Napríklad najväčší sopečný výbuch doby bronzovej na gréckom ostrove Santorini. Mohutný výbuch ho rozmetal na malé kúsky s dominujúcim väčším fliačikom súše, ostrovom Thira (Fira). Výbuch na Thére sa vyrovnal 160 000 bombám zhodených na Hirošimu.
......Totálny nezmysel. Napr. ani o meste Ur sa nezachovali žiadne historické zdroje. Preto pseudoskeptici, ako Theodor Nöldeke spochybnili existenciu Abraháma a Chaldejského Uru. Ur bol považovaný za mýtické mesto, pretože zmienka o ňom bola len v biblii. Spolu s ďalšími považoval rozprávanie Genezis o Abrahámovi a jeho potomstve za fikciu. Minulé storočie však prinieslo na svetlo množstvo dôkazov, ktoré podporujú biblický záznam o Abrahámovi. V roku 1922 Leonard Wooley dôkladne preskúmal mesto Úr v južnom Iraku a zistil, že okolo roku 2000 pred n. l. bolo prekvitajúcou metropolou. Bolo to presne v dobe Abraháma. Našiel v ňom aj záznamy rôznych variantov mena Abrahám, datované jedno alebo dve storočia po jeho smrti. International Standard Encyklopedia odmieta Nöldekeho teóriu, že Abrahám bol iba mýtickou figúrou: „Z archeologických dôkazov je zrejmé, že Abrahám bol produktom vyspelej kultúry. Bol typickým patriarchom vyššej spoločenskej triedy svojej doby. Keď jeho činy a jeho príbeh porovnáme s nebiblickými prameňmi, vidíme, že sa jednalo o typického predstaviteľa danej doby a nie o výplod predstavivosti neskorších izraelských pisateľov.“ Toto všetko boli veci po celé tisícročia svetu celkom nezáme a zmienka o nich sa nachádzala len v biblii.

Zas miešaš hrušky s jablkami a nerozlišuješ súvislosti. Treba rozlišovať aj to kedy sa daná udalosť odohrala, pretože ak sa odohrala nejaká udalosť v roku 2500 pred n.l je pravdepodobnejšie že sa nám o nej nezachovali dokumenty, než keby sa mala rovnaká udalosť odohrať trebars v roku 500 n.l. 

Výbuch sopky Thery nastal v roku 1730 pred n.l takže je pravdepodobnejšie že z tohto dalekého obdobia nám nezostanú záznamy, a je nezmysel to porovnávať s oveľa večšími udalostami ktoré sa stali o 1200 rokov skor ako bolo pokánie Ninivčanov, Týrčanov, Egyptu....

Dalej, tvrdíš že sa nám písomnosti nezachovali, ako potom vieš že výbuch nastal vtedy a vtedy ? Zrejme z archeologických a vedeckých výskumov... a zas sme pri tom istom.... Ten výbuch sa teda dá rukolapne dokázať, pomocou archeologie a vedy, takže to je dokaz, čo sa však o pokání Ninivčanov, Týrčanov, Egyptu, Exodusu povedať vobec nedá, kedže žiadne dokazy pre ne neexistujú !

Mesto Uru detto. Sotva možeš chcieť hromadu historických dokazov z doby starej 4200 rokov ! A že sa napokon nejaké mesto Uru našlo a že sa v nom nachádzali aj nejaký Abrahámovia, to predsa ešte neznamená že Boh sa zjavil Abrahámovi povedal "to a tamto" ako sa píše v biblii. Aj tá biblia obsahuje zopár historických presností, ale len zopár.Nie jednoduché, ale logické. Netreba, aby sa o tom písalo. Stačí, že vidíme, čo sa stalo v histórii. Egypt existoval ďalej. Nebol zničený = bol ušetrený. Je tejto rovnosti tak ťažké porozumieť?
....Zase vymýšľaš nezmysly. V biblii sa nepíše, že Zem je plochá.

Prečo teda potom biblia pokánie Ninivčanov spomenula, ale pokánie Egyptu a Týru nie ?
Ano, biblia učí že Zem je plochá a mnoho iných vedeckých nezmyslov.


Evanjelium podľa Matúša 4: 7-9

"7 Ježiš mu povedal: "Ale je aj napísané: »Nebudeš pokúšať Pána, svojho Boha.«" 8 A zasa ho diabol vzal na veľmi vysoký vrch, ukázal mu všetky kráľovstvá sveta a ich slávu 9 a vravel mu: "Toto všetko ti dám, ak padneš predo mnou a budeš sa mi klaňať."
Všetky kráľovstva z veľmi vysokého vrchu by bolo možné vidieť len vtedy ak by Zem bola plochá. Pri guľatej Zemi by takéto niečo nebolo možné vidno, pretože by nebolo vidieť za horizont.Zjavenie Jána 7:1

"1 Potom som videl štyroch anjelov, ako stoja na štyroch uhloch zeme a držia štvoro zemských vetrov, aby nevial vietor ani na zem, ani na more, ani na nijaký strom."
Uhol je v matematike sklon medzi dvoma stranami. 4 uhly má štvorec, obdĺžnik, alebo kosoštvorec, nikdy však nie guľa. Autor zjavenia teda veril tomu, že Zem je plochá a má tvar štvoruholníka.
Izaiáš 5:26

"26 I zdvihne znak národu zďaleka a zapíska mu až do končín zeme a hľa, príde náhle, honosne!"
List Rimanom 10:18

"Ale spytujem sa: Azda nepočuli? Ale áno, po celej zemi rozlieha sa ich hlas a ich slová až po hranice sveta."
Guľa nemá žiadne končiny ani hranice  scratch Stvorec však áno....

Teorii plochej Zeme vo všeobecnosti verilo aj ranné kresťanstvo 
https://en.wikipedia.org/wiki/Flat_EarthLenže proroctvo o ktorom je reč (týkajúce sa zničenia Palestíny), je v Starom Zákone. Nikde v ňom nečítame, že zničení budú za neprijatie mesiáša, ale za nemorálne skutky. Zas si domýšľaš, čo v texte nie je. Prekrúcaš bibliu, ako sa ti hodí.


V Dt sa píše len to že ak odpadnú od Zákona tak ich Boh bude ničiť... Takže bud Zidia odpadli alebo neodpadli od Zákona ktorý im dal Jahve... ak odpadli mal prísť trest ktorý neprišiel... no ak neodpadli potom stále plnia Jahveho zákon, a teda budú aj napriek odmietnutiu Mesiáša spasení....  Ak však stále plnia Zákon, potom to znamená to že v Jahveho Zákone sa nič nehovorí o príchode Mesiáša, takže ho potom Izraeliti ai nemuseli a nesmeli prijať a tým že ho neprijali stále plnia dokonale Zákon.  geek

Cituj proroctvo ktoré sa má udiať v krátkom čase, v ktorom je ten "krátky čas" definovaný.NZ Proroctvo o skorom príchode konca sveta


Evanjelium podľa Matúša 24: 1-36

1 Keď Ježiš vyšiel z chrámu a odchádzal, pristúpili k nemu jeho učeníci a ukazovali mu chrámové stavby. 2 On im však povedal: "Vidíte toto všetko? Veru, hovorím vám: Nezostane tu kameň na kameni; všetko bude zborené." 3 Keď potom sedel na Olivovej hore a boli sami, pristúpili k nemu učeníci a spýtali sa ho: "Povedz nám, kedy to bude a aké bude znamenie tvojho príchodu a konca sveta?" 4 Ježiš im odpovedal: "Dajte si pozor, aby vás niekto nezviedol. 5 Lebo prídu mnohí v mojom mene a budú hovoriť: »Ja som Mesiáš.« A mnohých zvedú. 6 Budete počuť o vojnách a chýry o bojoch. Dajte si pozor, aby ste sa neplašili. To musí prísť, ale ešte nebude koniec. 7 Lebo povstane národ proti národu a kráľovstvo proti kráľovstvu. Miestami bude hlad a zemetrasenie. 8 Ale to všetko bude len začiatok útrap. 9 Potom vás vydajú na mučenie, budú vás zabíjať, a všetky národy vás budú nenávidieť pre moje meno. 10 Vtedy mnohí odpadnú a budú sa navzájom udávať a nenávidieť. 11 Vystúpi mnoho falošných prorokov a zvedú mnohých. 12 A pretože sa rozmnoží neprávosť, v mnohých vychladne láska. 13 Ale kto vytrvá do konca, bude spasený. 14 Toto evanjelium o kráľovstve sa bude hlásať po celom svete na svedectvo všetkým národom. A potom príde koniec. 15 Keď uvidíte ohavnosť spustošenia na svätom mieste, ako predpovedal prorok Daniel - kto číta, nech pochopí: 16 vtedy tí, čo budú v Judei, nech utečú do hôr; 17 kto bude na streche, nech nezostupuje vziať si niečo z domu, 18 a kto bude na poli, nech sa nevracia vziať si plášť. 19 Beda ťarchavým ženám a tým, čo budú v tie dni pridájať! 20 Modlite sa, aby ste nemuseli utekať v zime alebo v sobotu, 21 lebo vtedy bude veľké súženie, aké nebolo od počiatku sveta až doteraz a už ani nebude. 22 A keby sa tie dni neskrátili, nezachránil by sa nik; ale kvôli vyvoleným sa tie dni skrátia. 23 Keby vám vtedy niekto povedal: »Hľa, tu je Mesiáš« alebo: »Tamto je,« neverte. 24 Lebo vystúpia falošní mesiáši a falošní proroci a budú robiť veľké znamenia a zázraky, aby zviedli, ak je to možné, aj vyvolených. 25 Hľa, hovorím vám to vopred. 26 Keby vám teda povedali: »Hľa, je na púšti,« nevychádzajte; »Hľa, skrýva sa v dome,« neverte. 27 Lebo ako blesk vzíde na východe a vidno ho až po západ, taký bude aj príchod Syna človeka. 28 Kde bude mŕtvola, tam sa zhromaždia aj orly. 29 HNED po súžení tých dní slnko sa zatmie, mesiac nevydá svoje svetlo, hviezdy budú padať z neba a nebeské mocnosti sa zachvejú. 30 Vtedy sa na nebi zjaví znamenie Syna človeka. Všetky kmene zeme budú nariekať a uvidia Syna človeka prichádzať na nebeských oblakoch s mocou a veľkou slávou. 31 On pošle svojich anjelov za mohutného zvuku poľnice a zhromaždia jeho vyvolených zo štyroch strán sveta, od jedného kraja neba až po druhý. 32 Od figovníka sa naučte podobenstvo. Keď jeho ratolesť mladne a vyháňa lístie, viete, že je blízko leto. 33 Tak aj vy; až uvidíte toto všetko, vedzte, že je blízko, predo dvermi. 34 Veru, hovorím vám: Nepominie sa toto pokolenie, kým sa to všetko nestane. 35 Nebo a zem sa pominú, ale moje slová sa nepominú. 36 Ale o tom dni a o tej hodine nevie nik, ani nebeskí anjeli, ani Syn, iba sám Otec.
V 15 verši hovorí Ježiš o spustošení Jeruzalemského chrámu (svätého miesta). Vo veršoch 16-28 sa hovorí o dňoch Jeruzalemského spustošenia. V 29 verši Ježiš hovorí, že príde hneď PO Jeruzalemskom spustošení. V 34 verši Ježiš ujasňuje, že tento koniec sveta príde ešte za života Ježišových rovesníkov - pokolenia.

Jeruzalemský chrám bol dobytý v roku 71 Rímanmi, no žiaden koniec sveta hneď po týchto dňoch nenastal. 
Skorý príchod konca sveta potvrdzujú aj ostatné NZ verše, V Mt 10: 11-23 Ježiš hovorí o tom, že skorej príde koniec sveta než kresťania stihnú rozhlásiť evanjelium po Izraelských mestách. V Sk 2:16 sa hovorí o posledných dnoch, v Rim 16:20 o tom že Boh príde "čoskoro", v 1 Jn 2:18 o "poslednej hodine". Znamenali tieto jednotlivé výrazy dobu dlhšiu než 2000 rokov ? scratchIba o prorokoch sa píše, že inšpirovaní Duchom Božím HOVORILI (2Pt 1:21). Slová prorokov zapisovali pisári - napr. Báruch (Jer 36:4). Výnimkou bol snáď iba Mojžiš, ktorý sa v Egypte naučil písať a osobne teda spísal väčšinu Tóry (Dt 31:24).


V 2 Tim 3:16 sa hovorí o tom, že celé Písmo je Bohom vnuknuté ! 

2. list Timotejovi 3:16
Celé Písmo je Bohom vnuknuté a užitočné na poúčanie, na usvedčovanie, na nápravu a na výchovu v spravodlivosti,To sú príliš zovšeobecňujúce reči cucané z prsta (...ako väčšina názorov pseudoskeptikov). Napr. knihy kráľovské a Kronické sú len výťah tých najdôležitejších udalostí z ďaleko obsiahlejších diel pod názvom "kniha letopisov kráľov Izraelových" a "kniha letopisov kráľov Júdových".
https://obohu.cz/bible/index.php?hledat=letopisov&k=2K&styl=ROH&kap=1&kde=1
https://obohu.cz/bible/index.php?hledat=knihe+kr%C3%A1%C4%BEov&k=2K&styl=ROH&kap=1&kde=1
...podobné kroniky písali aj iné národy - napr médovia a peržania (Est 10:2). Je samozrejme logické, že ich nemohol písať jeden človek, lebo by musel žiť stovky rokov. V ďaľšej generácii zapisoval udalosti už niekto iný.
Pisárske chyby (ktoré nesprávne nazývaš "rozpory"), sú bežnou súčasťou starovekých dokumentov. Keď si na nejakej prednáške a potom máš podať referát, čo si lepšie zapamätáš, plno číselných a menných údajov, alebo popis nejakej udalosti? Samozrejme to druhé. V tom prvom sa môžeš ľahko pomýliť, to ale nemá vplyv na spoľahlivosť popisu danej udalosti. Podstatné sú tie deje, zákony, mravné poučenia a pod..

Nemal som na myslí knihy kráľov a kronické, ale napríklad knihy jednotlivých prorokov, Exodus, Deuteronium, o ktorých biblickí fundamentalisti predpokladajú že ich napísal jeden autor, no textová kritika zistila že ich jeden autor nenapísal, ale sú súborom viacej autorov.
Ano, aj pisárske chyby nazývam rozpory, ale to by ešte nebola katastrofa, ja si predovšetkým chýbam veľké teologické, historické či vedecké nepresnosti v biblii.....

Pokiaľ by tie deje opisoval obyčajný človek, je jasné že tam urobil chyby.... ale pokiaľ to opisoval človek naplnený Duchom Božím nie je možné aby tam urobil čo i len najmenšiu chybičku, inak by to znamenalo že sa Duch Boží pomýlil, alebo nedával pozor..... absurdné....    a nakoniec celé Písmo je údajne naplnené Bohom 2 Tim 3:16 a kto je nepoctivý v najmenšom nie je poctivý ani vo veľkom Lk 16:10. Neexistuje teda nič také ako tu ty tvrdíš, že iba NIEKTORE písmo je Bohom neomylné, a že iba niektoré udalosti sú doležité, naopak.Áno, bylo během seleukovského období znovu postaveno, ale na inom mieste. Veď čítaj poriadne. Skúsim to ešte raz: Nie je to ten Týrus NA TOM MIESTE, o ktorom bolo prorokované, že bude zničený.

Ja čítam poriadne ako to tam je napísané. Ked sa o danom meste povie že bolo znovu postavené, tak to znamená to že na tom istom mieste bolo postavené a je to to ISTE mesto ! Aj Berlín bol počas ww2 rozbombardovaný, a bol ZNOVU vystavaný, na tom ISTOM mieste ! 


Keby sa niekde XY kilometrov postavilo niekde nejaké iné mesto tak už by to nebol povodný Berlín ale nejaké iné nové mesto a neplatilo by o nom že bolo znovu postavené. Nové mesto nezávisle od povodného mesta nemože byť ZNOVU VYSTAVANE kedže nebolo ešte ani nikdy spustošené..... to je základná logika, Mysli !

Násyp od pobrežia po ostrov bol vytvorený až v roku 332 p.n.l. Dovtedy bol ostrov oddelený od pobrežného prístavného mesta Týrus.
https://cs.wikipedia.org/wiki/T%C3%BDr_(m%C4%9Bsto)

Pevnosť na ostrove nepatrila k Týru. Týrus bol prístavné mesto na pobreží. Ostrov bol s pobrežím spojený až v roku 332 BC. -To je to isté, ako keby som tvrdil, že Kanárske ostrovy sú Afrika (Maroko).

Nezmysel. Nejaké územie nemusí byť nejakým spojovacím povrchom byť spojené aby tvorilo jedno územie. Vid. napríklad Grecko. Grécko netvorí len pevnina ale aj jednotlivé ostrovy, ktoré nie sú s pevninou nijako spojené, no predsa patria administratívne do štátu Grécko. Stačí teda úplne aby niekto nejaké územie dobyl a administratívne ho pričlenil.


"Rímsky historik Justin napísal, že pôvodní zakladatelia prišli z neďalekého severného mesta Sidon / Saida v snahe založiť nový prístav. Historik Herodotos (asi navštívil Týr okolo roku 450 pred Kristom na konci grécko-perzských vojen (499 – 449 pred Kristom) a vo svojich záznamoch napísal, že podľa tamojších kňazov bolo mesto založené okolo roku 2750 pred Kristom, ako opevnené miesto na pevnine"

K Justinovi, ved to nikto nepopiera že mesto Týrus bolo POVODNE založené ako prístavne mesto bez pričlenenia ostrova. Znova to isté k Herodotovi,  nikto nespochybnuje že okolo roku 2750 NOVOVZNIKNUTE mesto Týrus bolo mesto na pevnine. Miešaš hrušky s jablkami, týmito výrokmi si len dokázal to, ako vyzeralo mesto Týrus na počiatku, ale nie ako vyzeralo mesto 1750 rokov PO jeho vzniku.
Fotón
Si príliš malý pán na to, aby si určoval Bohu o čom má písať. Veľa dôležitých vecí nebýva v proroctvách spomenutých. ....Jediné, čo je tu čudné, sú tvoje skreslené predstavy o Bohu + o skutočnom stave a povahe vecí.

Tí čo boli v meste, ale boli pobití. Tí čo stihli újsť nie = mesto bolo pobité. Stačí len rozumieť čítanému presne iba tak, ako je to napísané a nedomýšľať si.

Irelevantné. Nepíše sa o ňom v biblii, o tom je tu reč. Celé storočia nikto o Tuntanchamónovi ani netušil. Neexistovali o ňom záznamy. Neexistoval teda a začal existovať až keď ho objavili?

Nejde o konkrétneho dobyvateľa, ale o dôležité udalosti, ktoré ten dobyvateľ v súvislosti s naplnením proroctva konal a nie sú v proroctve.

Existuje veľa významných dejov, o ktorých sa záznam nezachoval. Napríklad najväčší sopečný výbuch doby bronzovej na gréckom ostrove Santorini. Mohutný výbuch ho rozmetal na malé kúsky s dominujúcim väčším fliačikom súše, ostrovom Thira (Fira). Výbuch na Thére sa vyrovnal 160 000 bombám zhodených na Hirošimu.
......Totálny nezmysel. Napr. ani o meste Ur sa nezachovali žiadne historické zdroje. Preto pseudoskeptici, ako Theodor Nöldeke spochybnili existenciu Abraháma a Chaldejského Uru. Ur bol považovaný za mýtické mesto, pretože zmienka o ňom bola len v biblii. Spolu s ďalšími považoval rozprávanie Genezis o Abrahámovi a jeho potomstve za fikciu. Minulé storočie však prinieslo na svetlo množstvo dôkazov, ktoré podporujú biblický záznam o Abrahámovi. V roku 1922 Leonard Wooley dôkladne preskúmal mesto Úr v južnom Iraku a zistil, že okolo roku 2000 pred n. l. bolo prekvitajúcou metropolou. Bolo to presne v dobe Abraháma. Našiel v ňom aj záznamy rôznych variantov mena Abrahám, datované jedno alebo dve storočia po jeho smrti. International Standard Encyklopedia odmieta Nöldekeho teóriu, že Abrahám bol iba mýtickou figúrou: „Z archeologických dôkazov je zrejmé, že Abrahám bol produktom vyspelej kultúry. Bol typickým patriarchom vyššej spoločenskej triedy svojej doby. Keď jeho činy a jeho príbeh porovnáme s nebiblickými prameňmi, vidíme, že sa jednalo o typického predstaviteľa danej doby a nie o výplod predstavivosti neskorších izraelských pisateľov.“ Toto všetko boli veci po celé tisícročia svetu celkom nezáme a zmienka o nich sa nachádzala len v biblii.

Nie jednoduché, ale logické. Netreba, aby sa o tom písalo. Stačí, že vidíme, čo sa stalo v histórii. Egypt existoval ďalej. Nebol zničený = bol ušetrený. Je tejto rovnosti tak ťažké porozumieť?
....Zase vymýšľaš nezmysly. V biblii sa nepíše, že Zem je plochá.

Lenže proroctvo o ktorom je reč (týkajúce sa zničenia Palestíny), je v Starom Zákone. Nikde v ňom nečítame, že zničení budú za neprijatie mesiáša, ale za nemorálne skutky. Zas si domýšľaš, čo v texte nie je. Prekrúcaš bibliu, ako sa ti hodí.

Cituj proroctvo ktoré sa má udiať v krátkom čase, v ktorom je ten "krátky čas" definovaný.

Iba o prorokoch sa píše, že inšpirovaní Duchom Božím HOVORILI (2Pt 1:21). Slová prorokov zapisovali pisári - napr. Báruch (Jer 36:4). Výnimkou bol snáď iba Mojžiš, ktorý sa v Egypte naučil písať a osobne teda spísal väčšinu Tóry (Dt 31:24).

To sú príliš zovšeobecňujúce reči cucané z prsta (...ako väčšina názorov pseudoskeptikov). Napr. knihy kráľovské a Kronické sú len výťah tých najdôležitejších udalostí z ďaleko obsiahlejších diel pod názvom "kniha letopisov kráľov Izraelových" a "kniha letopisov kráľov Júdových".
https://obohu.cz/bible/index.php?hledat=letopisov&k=2K&styl=ROH&kap=1&kde=1
https://obohu.cz/bible/index.php?hledat=knihe+kr%C3%A1%C4%BEov&k=2K&styl=ROH&kap=1&kde=1
...podobné kroniky písali aj iné národy - napr médovia a peržania (Est 10:2). Je samozrejme logické, že ich nemohol písať jeden človek, lebo by musel žiť stovky rokov. V ďaľšej generácii zapisoval udalosti už niekto iný.
Pisárske chyby (ktoré nesprávne nazývaš "rozpory"), sú bežnou súčasťou starovekých dokumentov. Keď si na nejakej prednáške a potom máš podať referát, čo si lepšie zapamätáš, plno číselných a menných údajov, alebo popis nejakej udalosti? Samozrejme to druhé. V tom prvom sa môžeš ľahko pomýliť, to ale nemá vplyv na spoľahlivosť popisu danej udalosti. Podstatné sú tie deje, zákony, mravné poučenia a pod..

Áno, bylo během seleukovského období znovu postaveno, ale na inom mieste. Veď čítaj poriadne. Skúsim to ešte raz: Nie je to ten Týrus NA TOM MIESTE, o ktorom bolo prorokované, že bude zničený.

Násyp od pobrežia po ostrov bol vytvorený až v roku 332 p.n.l. Dovtedy bol ostrov oddelený od pobrežného prístavného mesta Týrus.
https://cs.wikipedia.org/wiki/T%C3%BDr_(m%C4%9Bsto)

Pevnosť na ostrove nepatrila k Týru. Týrus bol prístavné mesto na pobreží. Ostrov bol s pobrežím spojený až v roku 332 BC. -To je to isté, ako keby som tvrdil, že Kanárske ostrovy sú Afrika (Maroko).
"Rímsky historik Justin napísal, že pôvodní zakladatelia prišli z neďalekého severného mesta Sidon / Saida v snahe založiť nový prístav. Historik Herodotos (asi navštívil Týr okolo roku 450 pred Kristom na konci grécko-perzských vojen (499 – 449 pred Kristom) a vo svojich záznamoch napísal, že podľa tamojších kňazov bolo mesto založené okolo roku 2750 pred Kristom, ako opevnené miesto na pevnine"
https://en.wikipedia.org/wiki/Tyre,_Lebanon#Founding_millennium_(2750%E2%80%931700_BC)


Vysvetlivky:
Termín pseudoskepticismus popisuje myšlení, které se zdá být skeptické, ale skeptické není. Tento termín zpopularizoval Marcello Truzzi a definoval pseudoskeptiky jako osoby, jejichž názory jsou spíše negativní, než agnostické, a přesto se považují za skeptiky. Rektor arizonské univerzity Rochus Boerner popisuje pseudoskeptiky spíše jako "bez víry", než "nevěřící", a fyzik princetonské univerzity Gregory N. Derry popisuje myšlení pseudoskeptiků jako ".. směřující k myšlenkám, které souvisí s jejich předjímaným závěrem.
avatar
10/11/2021, 07:01Biblický skeptik
Nie je nutné, aby sa v proroctve spomínalo všetko. To, čo sa naplniť malo sa naplnilo. To stačí.. Je rozdiel, keď proroctvo nespomína všetky udalosti ktoré sa diali pomedzi prorokovaný dej - a vymýšľať si proroctvá nové. Porovnávaš hrušky s melónmi. Proroctvo o opakovanom zničení mesta je skrátka nezmysel, výmysel. Úplne iná vec je keď tvrdím, že proroctvo nepopisuje všetky udalosti, ktoré sa v súvislosti s jeho naplnením stali. Žiadne proroctvo nepopisuje všetko, čo sa v súvislosti s ním udialo/udeje.

Iste,. lebo také doležité veci ako zachránenie obyvatelov Týru, pokánie obyvatelov, potopenie Alexandrom by Boh nevtesnal aspon do jednej vety....... ved to je zcela naivná predstava.... Ten tvoj Boh je naozaj extrémne čudný, doležité veci nenapíše, a o nepodstatných veciach sa rozpisuje

Ked niekto vidí v proroctvo "pobije ľudí mečom"; "Nabuchodonozor"; a ak sa nikde nespomína útek obyvatelstva, tak každý nezaujatý čitateľ z toho pochopí tak že mesto bude pobité a ľudia sa nezachránia. Ked chcel Boh skrze proroctvo ukázať že časť ľudí sa zachráni, tak tým že sa vyjadril že "ľud bude pobitý mečom" a tým že nespomenul útek, to spravil veľmi negramotne, že aj 5 ročný školkár by sa vyjadril zrozumiteľnejšie. Tvoj Boh sa nevie normálne zrozumiteľne vyjadrovať ??? SadTakže pri tom Tutanchamónovi sám vidíš, že biblia nepopisuje všetko. Skrátka existuje mnoho historických udalostí, dejov, osôb, ktoré biblia nespomína a predsa existovali. Ako napr. aj nejaký dôvod, pre ktorý Boh ušetril Egypt pred spustošením. .....Samozrejme diali sa aj také deje, o ktorých neexistuje záznam v žiadnom rukopise a ani v biblii. Veď to je úplne samozrejmá vec. Biblia spomína len zlomok zo všetkého, čo Boh v histórii konal. Príklad.
2Pa 20:34
A ostatné deje Jozafatove, prvé i posledné, tie hľa, sú napísané v dejinách Jehu-va, syna Chananiho, čo bolo vnesené do knihy kráľov Izraelových.
....tieto ostatné deje nie sú ani v biblii ani v žiadnom inom dnes známom dokumente. To však nevadí. Udiali sa. Zápis o nich sa stratil.

Opakujem, pri Tutanchamonovi existujú egyptské historické ale dokonca i rukolapné dokazy ! To pri pokáni Týrčanov, Egyptanov neexistuje...Nie všetko, čo súvisí s proroctvami, proroctvá spomínajú. Napríklad proroctvo:
L 21:24
a budú padať ostrím meča a zajatí zavedení budú medzi všetky národy, a Jeruzalem bude šliapaný od pohanov, dokiaľ sa nenaplnia časy pohanov.

Ok, niektoré proroctvá su aj všeobecné, že sa nespomína žiaden konkrétny dobyvateľ, v takom prípade može vyplniť proroctvo hocijaký dobyvateľ. Ale je rozdieľ ked sa v nejakom proroctve konkrétny dobyvateľ spomína a nakoniec to proroctvo naplní nejaký zcela iný dobyvateľ ktorý sa nespomenul.....Biblia popisuje historické fakty. Boh ktorý existuje dohliadol na to, aby sa do jeho knihy nedostali vymyslené udalosti.
Poviem ti novinku: drvivá väčšina dejov ktoré sa v minulosti udiali, nie sú napísané nikde. Spísané sú len udalosti, ktoré stáli za napísanie - a aj to väčšina týchto textov je stratená. Zachoval sa len zlomok. Zdá sa že funguješ na princípe "čo nevidíme, to neexistuje", "čo nepoznáme, nemohlo sa udiať". Trošku slepé a krátkozraké myslenie.

Ano, ale ide o povečšine malé lokálne nevýznamné deje. Tie významnejšie deje sa nám zvykli zachovať. Je teda otázne prečo doležité historické deje ako pokánie Egypta, Týrčanov, Exodus, nie sú po nich žiadne historické stopy ? Ako keby nám snád Boh nechcel dať dovod aby sme v ne verili..... alebo druhý dovod je ten, a zastáva ho historická obet, že tieto významné deje sú len vymyslené mýty a preto sa o nich žiadne historické zdroje nezachovali, to by sedeloZdrojom je fakt, že Egypt zostal ušetrený = nebol zničený. V spojení s podobnými príkladmi ušetrenia v biblii sa pomocou dedukcie dá ľahko odvodiť, že i v prípade Egypta k tomu existoval nejaký dôvod. (Niečo si o slove "dedukcia"  preštuduj.)


To je veľmi jednoduché myslenie, takže naivne veríš niečomu čo sa ani nenapísalo v knihe Ezechiela, ale v stovky rokov staršej knihe ktorú napísal iný autor o pokání, a je ti úplne jedno že o tak významnej udalosti nie je žiadne zmienka v historii... Ty si typický biblický fundamentalista, to je podobne ako keby ty biblia písala o plochej Zemi, no veda by si s tým protirečila, a ty by si tvrdohlavo stál za svojim názorom že "ved to píše biblia, takže všetci vedci sa mýlia". Proste ty si sa dopredu nastavil, že to čo sa píše v biblii je 100% pravda, bez ohladu na to ako veľmi by to protirečilo historii, vede, alebo akokolvek by to bolo historicky naivné/nepravdepodobné...Ak by tu bolo pod pojmom "Izrael" myslené územie: má územie uši, aby počulo?  Aby sa bálo? Atď... Sú ale v Izraeli dnes mnohí, kvôli ktorým im Boh umožnil vrátiť sa a prosperovať. Kde som písal o kresťanoch v Izraeli? Mad  Cituj..... Písal som o Tóre a poslušnosti zákona. Prečo by mal Boh trestať tých, ktorí dodržujú desatoro? To, že neveria v Nový Zákon je druhá vec. Podstatné je, že neporušujú, alebo aspoň snažia sa neporušovať desatoro (hrešiť).

Myslia sa tam obyvatelia. Nepísal si o kresťanoch, no ani vo sne by ma nenapadlo že za Bohu milých považuješ už aj tých ktorý odmietli Mesiáša. Ježiš aj apoštoli sa vyjadrovali jasne k Izraelitom ktorí neprijali Ježiša, a to vo veľmi pesimistickom postoji Jn 8:24; Sk 18:6; Lk 23: 28-31, takže tvoja hypotéza o tom, že sú takýto Izraeliti Bohu milí je dokonca v rozpore aj so samotnou bibliou !
Proroctvo o konci sveta je len zlomok takých proroctiev, ktoré sa nemali naplniť hneď. Ďalšími sú napríklad proroctvá o mesiášovi. To mali napr. Izaiáša ukameňovať, keď napísal 53 kapitolu? Alebo proroctvá o Babylonskom zajatí, ktoré sa naplnilo až za Jeremiáša. (Izaiáš už nežil.) Mysli.Ak prorok, ktorý prorokuje niečo, čo sa má stať ešte za života dotyčného alebo lokalizuje miesto a čas kedy sa má udiať a neudeje, je to falošný prorok. Ale ako som už spomínal, týka sa to takých proroctiev, ktorých obsahom je nejaké znamenie alebo zázrak. Úplne iná kapitola sú proroctvá o Božích súdoch. (To sme už preberali.)

Ved hovorím nemám problémy s proroctvami v ktorých sa jasne definuje že sa majú udiať pri konci sveta alebo v budúcnosti. Ale pokiaľ ide o proroctvá z ktorého kontextu sa naznačuje že sa proroctva majú udiať v krátkom časovom slede a neudejú sa, tak tu vzniká problém.

Vôbec nie je pravda, že ak sa v biblii vyskytne údajová (číselná, menná a p.) chyba, že ju to diskvalifikuje. Takéto chyby sú naopak dôkaz, že biblia je autentický súbor historických dokumentov. Keby si niekto tie spisy vymyslel, dal by si záležať na tom, aby všetko bolo dokonale rovnaké. Údajové chyby sa však ľahko stanú.
Za 2: biblia nie je Božie slovo. Biblia OBSAHUJE Božie slovo - a to je poriadny rozdiel. Príklad:
Je tento text Božie slovo?:
Mat 4,6
a povedal mu: Ak si Syn Boží, hoď sa dolu,
Za 3: už spomínané Božie milosrdenstvo, na základe ktorého mnohým odpustil a nevykonal prorokovaný súd, nediskvalifikuje pravdivosť Božích slov. Nikde totiž nie je napísané, že prorokované súdy budú vykonané za každú cenu. Práve naopak: Boh vopred povedal, že keď povie bezbožníkovi: Istotne zomrieš; ale keby sa odvrátil od svojho hriechu istotne bude žiť, nezomrie.  (Ezechiel 33,14-16).

Ale ved ja netvrdím že všetko čo je v biblii vyslovil Boh, iba hovorím to, že biblia bola údajne spísaná autormi na ktorých stúpil Duch Boží, v takomto prípade by títo autori mali písať bezchybne, akákolvek chyba by značila tomu, že bibliu nenapísal Boží Duch ktorý sa nemože v ničom pomýliť, ale omylní autori.


Nie je to dokaz, jednotlivé knihy napísali rozni autori ktorí navzájom svoje spisy nepoznali. Preto je v nich vidno tolko rozporov medzi jednotlivými knihami navzájom. Dokonca niektoré knihy ani nemali jednotného autora, ale boli nejakou zmesou viacerých tradícii ktoré pochádzali od viacerých autorov. O tom sa dnes zaoberá a skúma biblická literárna kritika. Jednotlivé knihy boli teda napísané, a neexistoval ešte niečo ako pevný Kánon. Až po dlhom čase v neskorších storočiach ked už boli jednotlivé knihy napísané, sa Izraeliti rozhodli vytvoriť pevný kánon, zlúčiť navzájom knihy. Isteže v nich videli rozpory a teoreticky by niektoré rozpory mohli z biblie vyškrtnúť, ibaže v Izraeli existovalo v prvých storočiach pred n.l niečo ako úcta k menu JHV, takže Izraeliti aj ked videli rozpory, určite by ich nemazali, lebo nechceli proste zasahovať do slova ktoré začali považovať za Božie. A je dosť možné, že sa tak ako ty snažili dať aj tie največšie rozpory dať do súladu, áno, biblickým fundamentalistom nevadilo ani tie največšie rozpory, bud ich odignorovali, alebo si ich význam prekrútili podla seba aby to "pasovalo"-"Nemusíš písať o Michaelovi Jacksonovi. Stačí, že na jednu biblickú tému odpovedáš inou biblickou témou, ktorá s prvou nesúvisí, pri čom vymýšľaš nezmyselné súvislosti, porovnávaš neporovnateľné a vkladáš do textov to, čo v nich nie je. Často nevidíš rozdiel tam, kde rozdiel je a zlučuješ hrušky s jablkami (to si spravil aj v tomto príspevku hneď na začiatku). Časté sú u teba klamné analógie, lenivé indukcie, unáhlené zovšeobecňovania (vytváranie záverov na základe malej vzorky), atď, atď.... Zatiaľ sa však ako-tak držíš. Obávam sa ale, že  už onedlho to znovu príde. Potom mažem a blokujem bez varovania."


K tomu som sa už vyjadril.

Opakujem: Nie je to ten Týrus na tom mieste, o ktorom bolo prorokované, že bude zničený. To, čo postavili na ostrove bol iný Týrus. Proroctvo sa týkalo zničenia pôvodného Týru a to sa naplnilo.
Čo takto občas používať internet? Pýtaš sa na všeobecne známe veci.
"Na začiatku Chíramovho panovania sa hlavný prístav Týros rozkladal na pevnine, ale kráľovi stavitelia zistili, že šesťsto metrov od pobrežia je ostrov, ktorý by mohol byť pevnosťou"
https://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAr_(Libanon)


Používaš rád wiki, tu máš zdroj, ktorý som ti tu už dával 


"Zmiňují se o něm Řecká písma. Přestože Alexandr město úplně zničil, bylo během seleukovského období znovu postaveno a v prvním století n. l. bylo význačným přístavem Středozemního moře"
https://cs.wikipedia.org/wiki/T%C3%BDr_(m%C4%9Bsto)Alexander zničil povodný Týr, a ten bol znovu postavený.Zlatá doba Tyru začala začiatkom 1. tisícročia pred Kr., keď Filištínci zničili dovtedy významnejší Sidón. Kráľ Chiram I., ktorý začal vládnuť v roku 969 pred Kr. najprv zlúčil ostrov, ktorý bol najstaršou časťou mesta, s menším ostrovčekom a takto vzniknutý väčší ostrov spojil s pevninou násypom.

https://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAr_(Libanon)


Takže ten ostrovček bol súčastou Týru už v roku 969 pred. Kr, takže ešte dávno predtým ako vzniklo proroctvo o zničení Týrusu. Nebol to teda iný Týrus, bol to ten istý Týrus spojený s povodným mestom na pevnine.  Wink
Fotón
Nie je nutné, aby sa v proroctve spomínalo všetko. To, čo sa naplniť malo sa naplnilo. To stačí.

Je rozdiel, keď proroctvo nespomína všetky udalosti ktoré sa diali pomedzi prorokovaný dej - a vymýšľať si proroctvá nové. Porovnávaš hrušky s melónmi. Proroctvo o opakovanom zničení mesta je skrátka nezmysel, výmysel. Úplne iná vec je keď tvrdím, že proroctvo nepopisuje všetky udalosti, ktoré sa v súvislosti s jeho naplnením stali. Žiadne proroctvo nepopisuje všetko, čo sa v súvislosti s ním udialo/udeje.

Takže pri tom Tutanchamónovi sám vidíš, že biblia nepopisuje všetko. Skrátka existuje mnoho historických udalostí, dejov, osôb, ktoré biblia nespomína a predsa existovali. Ako napr. aj nejaký dôvod, pre ktorý Boh ušetril Egypt pred spustošením. .....Samozrejme diali sa aj také deje, o ktorých neexistuje záznam v žiadnom rukopise a ani v biblii. Veď to je úplne samozrejmá vec. Biblia spomína len zlomok zo všetkého, čo Boh v histórii konal. Príklad.
2Pa 20:34
A ostatné deje Jozafatove, prvé i posledné, tie hľa, sú napísané v dejinách Jehu-va, syna Chananiho, čo bolo vnesené do knihy kráľov Izraelových.
....tieto ostatné deje nie sú ani v biblii ani v žiadnom inom dnes známom dokumente. To však nevadí. Udiali sa. Zápis o nich sa stratil.

Nie všetko, čo súvisí s proroctvami, proroctvá spomínajú. Napríklad proroctvo:
L 21:24
a budú padať ostrím meča a zajatí zavedení budú medzi všetky národy, a Jeruzalem bude šliapaný od pohanov, dokiaľ sa nenaplnia časy pohanov.
....nikde v proroctve sa nepíše, že po tom, čo sa Vespasianus dozvie o Nerovej samovražde zastaví prípravy k útoku na Jeruzalem a až potom, čo sa stane cisárom vráti sa a dokončí zničenie Jeruzalema. To sú veci, ktoré priamo súvisia s proroctvom. Nikde v ňom však o tom nie je zmienka. ....V proroctve sa ďalej píše, že Jeruzalém bude obývaný ne-židmi (pohanmi), ale len do určitého času. Ten čas prišiel po 2. svetovej vojne. 2 svetová vojna súvisí s proroctvom a jeho naplnením. Prečo sa tam o nej nepíše? Lebo ako som povedal, nie je nutné, aby proroctvo spomínalo všetky udalosti, ktoré sa v súvislosti s jeho naplnením majú udiať.

Biblia popisuje historické fakty. Boh ktorý existuje dohliadol na to, aby sa do jeho knihy nedostali vymyslené udalosti.
Poviem ti novinku: drvivá väčšina dejov ktoré sa v minulosti udiali, nie sú napísané nikde. Spísané sú len udalosti, ktoré stáli za napísanie - a aj to väčšina týchto textov je stratená. Zachoval sa len zlomok. Zdá sa že funguješ na princípe "čo nevidíme, to neexistuje", "čo nepoznáme, nemohlo sa udiať". Trošku slepé a krátkozraké myslenie.

Zdrojom je fakt, že Egypt zostal ušetrený = nebol zničený. V spojení s podobnými príkladmi ušetrenia v biblii sa pomocou dedukcie dá ľahko odvodiť, že i v prípade Egypta k tomu existoval nejaký dôvod. (Niečo si o slove "dedukcia"  preštuduj.)

Poviem ti ďalšiu novinku: počas holokaustu v Palestíne židia neboli. Pod pojmom "Izrael" sa vo väčšine prípadov myslia "obyvatelia Izraela". To už som ti raz písal. Príklady:
Dt 13:11
A počuje to celý Izrael, a budú sa báť a neurobia viacej nijakej takej zlej veci v tvojom strede.
Dt 21:21
Vtedy ho ukameňujú všetci mužovia jeho mesta, a zomrie. A odpraceš také zlo zo svojho stredu. A počujú to, celý Izrael, a budú sa báť.
Dt 31:11
keď prijde celý Izrael ukázať sa pred JHVH, tvojím Bohom, na mieste, ktoré si vyvolí, budeš čítať tento zákon pred celým Izraelom, v ich uši.
....Ak by tu bolo pod pojmom "Izrael" myslené územie: má územie uši, aby počulo?  Aby sa bálo? Atď...

Kde som písal o kresťanoch v Izraeli? Mad  Cituj.....
Písal som o Tóre a poslušnosti zákona. Prečo by mal Boh trestať tých, ktorí dodržujú desatoro? To, že neveria v Nový Zákon je druhá vec. Podstatné je, že neporušujú, alebo aspoň snažia sa neporušovať desatoro (hrešiť).

Proroctvo o konci sveta je len zlomok takých proroctiev, ktoré sa nemali naplniť hneď. Ďalšími sú napríklad proroctvá o mesiášovi. To mali napr. Izaiáša ukameňovať, keď napísal 53 kapitolu? Alebo proroctvá o Babylonskom zajatí, ktoré sa naplnilo až za Jeremiáša. (Izaiáš už nežil.) Mysli.

Ak prorok, ktorý prorokuje niečo, čo sa má stať ešte za života dotyčného alebo lokalizuje miesto a čas kedy sa má udiať a neudeje, je to falošný prorok. Ale ako som už spomínal, týka sa to takých proroctiev, ktorých obsahom je nejaké znamenie alebo zázrak. Úplne iná kapitola sú proroctvá o Božích súdoch. (To sme už preberali.)

Vôbec nie je pravda, že ak sa v biblii vyskytne údajová (číselná, menná a p.) chyba, že ju to diskvalifikuje. Takéto chyby sú naopak dôkaz, že biblia je autentický súbor historických dokumentov. Keby si niekto tie spisy vymyslel, dal by si záležať na tom, aby všetko bolo dokonale rovnaké. Údajové chyby sa však ľahko stanú.
Za 2: biblia nie je Božie slovo. Biblia OBSAHUJE Božie slovo - a to je poriadny rozdiel. Príklad:
Je tento text Božie slovo?:
Mat 4,6
a povedal mu: Ak si Syn Boží, hoď sa dolu,
Za 3: už spomínané Božie milosrdenstvo, na základe ktorého mnohým odpustil a nevykonal prorokovaný súd, nediskvalifikuje pravdivosť Božích slov. Nikde totiž nie je napísané, že prorokované súdy budú vykonané za každú cenu. Práve naopak: Boh vopred povedal, že keď povie bezbožníkovi: Istotne zomrieš; ale keby sa odvrátil od svojho hriechu istotne bude žiť, nezomrie.  (Ezechiel 33,14-16).

Nemusíš písať o Michaelovi Jacksonovi. Stačí, že na jednu biblickú tému odpovedáš inou biblickou témou, ktorá s prvou nesúvisí, pri čom vymýšľaš nezmyselné súvislosti, porovnávaš neporovnateľné a vkladáš do textov to, čo v nich nie je. Často nevidíš rozdiel tam, kde rozdiel je a zlučuješ hrušky s jablkami (to si spravil aj v tomto príspevku hneď na začiatku). Časté sú u teba klamné analógie, lenivé indukcie, unáhlené zovšeobecňovania (vytváranie záverov na základe malej vzorky), atď, atď.... Zatiaľ sa však ako-tak držíš. Obávam sa ale, že  už onedlho to znovu príde. Potom mažem a blokujem bez varovania.
....O tvoje súhlasy nikto nestojí. Ani Ruwolf mi nedáva súhlas. Miesto toho mi dokonca vulgárne nadáva. To je ale jedno. Ruwolf uvedené argumentačné klamy nerobí. Vždy diskutuje k veci. Aj keď odbehne, zmení tému a potom sa bavíme na inú tému. To je v pohode. Naštuduj si tradičnú logiku, ak nie si schopný vidieť, kedy a prečo sú často tvoje argumentácie celkom mimo. Tu to máš aj s príkladmi (v tom sa ľahko sám nájdeš):
https://en.wikipedia.org/wiki/Term_logic#Basics
Rovnako mi nevadí ani tvoj biblický skepticizmus. Ty si tak diskutoval aj vtedy, keď bol z teba akože "protestant". O tvoj postoj k biblii vôbec nejde, ale o tvoju pokrivenú argumentáciu. Veď si toho museli všimnúť aj účastníci na df nie raz a niečo ti na to povedať. Mnohí to vidia, len ty nie.

Opakujem: Nie je to ten Týrus na tom mieste, o ktorom bolo prorokované, že bude zničený. To, čo postavili na ostrove bol iný Týrus. Proroctvo sa týkalo zničenia pôvodného Týru a to sa naplnilo.

Čo takto občas používať internet? Pýtaš sa na všeobecne známe veci.
"Na začiatku Chíramovho panovania sa hlavný prístav Týros rozkladal na pevnine, ale kráľovi stavitelia zistili, že šesťsto metrov od pobrežia je ostrov, ktorý by mohol byť pevnosťou"
https://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAr_(Libanon)
avatar
9/11/2021, 17:36Biblický skeptik
Tí, čo zostali na pevnine samozrejme neušli a boli pobití

Ibaže v proroctve sa nespomína nič o tom že nejaký ľudia sa zachránia útekom na ostrovy..... Namiesto toho sa spomína iba pobytie obyvatelstva mečom ! Takže každý kto číta bibliu nezaujato a nie s ružovými okuliarmi tomu pochopí tak ako to tam je napísané a nepridáva si tam vsuvky......

Je naopak nelogika vkladať do proroctva niečo, čo v ňom nie je. Nie je tam nikde, že ak sa v budúcnosti nové generácie odvrátia od pokánia, mesto bude aj tak zničené. Vyhlásenie zničenia platilo pre čas a spôsob, pre ktorý bolo oznámené.

Súhlas, a práve preto by si nemal vkladať do proroctiev to čo tam napísané nie je, a teda pokánie Týru a Egypta, zachránenie Týrčanov spred Nabuchodonozora, potopenie Týru Alexandrom.


Nepíše sa ani o Tutanchamónovi. Takže podľa teba nemá zmysel predpokladať, že v Egypte niekto taký existoval?

O tutanchamonovi sa zmienuje egyptská historia a našla sa aj jeho hrobka, takže to je tak trochu rozdieľ medzi tým ak sa o nejakej udalosti nezmenuje vobec žiaden historický zdroj a neexistujú o nom ani rukolapné dokazy.


A tnavyše utanchamon nijako nesúvisí s bibliou, ale pokánie Egyptu a Týru je priamo spojené proroctvami, takže to úzko súvisí.

Niet žiadnej historickej zmienky ani o pokání Ninivčanov. A predsa prebehlo. ....Za 2: nikde sa nepíše, že biblia musí všetky dôležité historické udalosti zaznamenať. Skrátka existoval nejaký dôvod, prečo Boh Egyptu odpustil a nebol spustošený.

Možno neprebehlo, neviem prečo automaticky predpokladáš že niečo prebehlo len preto že sa o tom píše v biblii.....Ak by udalosť prebehla bola by zaznamenaná či už v biblii alebo v historii, no nie je po takejto veľkej udalosti ani stopa. Vyzerá to teda tak ako keby Jahve chcel aby sme si mysleli že jednotlivé udalosti sa nestali, dáva nám preto všetky možné dovody.....

To hovorím ja, ktorý som zmenu správania Egypťanov nevsunul do Ezechielovho proroctva, ale do histórie.
(Predtým než čosi napíšeš sa nad tým aspoň 2 razy zamysli.)

Predtým než niečo uvedieš tak skús dať zdroj. Cakám na ten tvoj historický dokaz o zmene Egyptského správania.

Zrejme ti asi nič nehovorí slovo "holokaust". Izraeliti v ňom trpeli viac, ako ktokoľvek iný. Po vojne sa však začali radikalizovať smerom k Tóre a vrátili do zasľúbenej zeme. Tým sa naplnili hlasy mnohých prorokov. Nikdy samozrejme nebudú všetci veriaci. Sú ale v Izraeli dnes mnohí, kvôli ktorým im Boh umožnil vrátiť sa a prosperovať.

V holokauste trpeli Zidia co  boli v Europe a nie tí čo boli v Izraeli. Proroctvo hovorí o neustálom ničení Izraela, a nie o 5 ročnom morbodovaní časti Izraelu.....


Izrael nie je krestanský, počet krestanov v Izraeli je okolo 2%, a aj z týchto 2% majoritnú večšinu tvoria tvoji neoblúbení katolíci a pravoslávni. Počet protestantov sa teda odhaduje pod 0,5% ! Takže používaš vysoko zavádzajúce pojmy že "mnohí". Pravda je taká, že nie mnohí, ale "mizivé" % v Izraeli sú kresťania. Proste Jahve svoj slub nesplnil, klamal. Načo potom Izraelitov varoval pred ničením, ked Izraeliti sa ako celok na Jahveho vykašlali a aj tak tresty neprišli ? 
https://en.wikipedia.org/wiki/Christianity_in_Israel
To iba v tvojej fantázii fungujú proroctvá tak, že sa majú naplniť krátko po ich vyslovení. To, čo píšeš sa týka iba proroctiev, ktoré sú časovo určené. Mnohé však nie sú:
Dan 12,4
Ty však, Daniel, zachovaj tieto slová v tajnosti a zapečať knihu až po koniec času.
Da 12:9
A riekol: Choď Daniel, lebo slová sú zavrené a zapečatené až do času konca.
Da 8:17
....A povedal mi: Rozumej, synu človeka, lebo videnie sa vzťahuje na čas konca.
1 Kron 17:17
Bolo to však málo v Tvojich očiach, Bože, nuž dal si zasľúbenie o dome svojho služobníka do ďalekej budúcnosti

Nerozlišuješ medzi proroctvami ktoré hovoria o konci sveta. Samozrejme že proroctvo o konci sveta sa nevyplní hned, ale vyplní sa až krátko pred koncom sveta alebo počas konca sveta ! 


A neodpovedal si mi na otázku, ako rozlíšiš pravého proroka od falošného ? Lebo ak stačí aby vyšlo zopár proroctiev, a ostatné vyjsť v danej dobe nemusia, potom nie je možné zistiť ktorý je pravý prorok a ktorý falošný, lebo každý by sa mohol po neúspešnom proroctve vyhovárať že "ono to vyjde niekedy neskor"........Veď ty si tú stránku ani nečítal. Väčšina tých blábolov nie sú nenaplnené proroctvá, ale iba akési vraj "nezrovnalosti", výroky proti etike a pod.. (v skutočnosti však iba hrubé nepochopenia, založené na selektívnej slepote autora).
...A aj tie kvázi "nenaplnené proroctvá" sú iba hrubé nepochopenia biblie. Napr. hneď prvé:

Neboj sa čítal som ju, aj som si z nej vypísal jednotlivé proroctvá a body, ktoré sa naozaj nevyplnili alebo sa vyplnili inak ako mali. Ešte pred mesiacom ked som tu písal som hovoril o tom, že nie všetky veci ktoré sa uvádzajú na danej stránke sú nutne rozpory, niektoré z nich nie  sú, ale MNOHE z nich sú ! Ci už je tých rozporov 100% alebo "len" 70%, nič to nemení na pointe, že ak by sa v biblii našiel čo i len jeden teologický/prorocký/vedecký/historický rozpor, už to bibliu diskvalifikuje z Božieho diela. Takže z tých stoviek bodov vypísaných na stránke, keby čo i len 30% z nich boli skutočnými rozpory, tak by to činilo stovky biblických rozporov !

Iba zo začiatku píšeš k meritu veci. Potom keď ti dám argumenty na ktoré nevieš odpovedať, odbiehaš ďaleko mimo predmet a píšeš od veci. Ruwolf, Scarlett, nepíšu mimo merita veci. Píšu vždy k téme - a to i vtedy, keď s tým čo som napísal nesúhlasia a sú proti. Píšu k téme a k obsahu. Preto ich nemažem. Ovládajú totiž zásady tradičnej logiky:
https://sk.wikipedia.org/wiki/Tradi%C4%8Dn%C3%A1_logika

Píšem odveci ? Už sa stalo niekedy že sme trebárs hovorili o biblii, a ja som začal písať napr. o Michaelovi Jacksonovi ? Vždy teda píšem k meritu veci, "problém" je len to, že tvoje argumenty nepovažujem za relevantné a nedávam ti k tomu automaticky súhlas. A samozrejme, takého diskutéra ktorý by sa navážal do biblie a skepticky ju hodnotil tu na fore nemáš, preto som pre teba veľmi nepohodlným členom, lebo skrátka vytahujem také témy ktoré veľmi účinne ohrozujú tvoju vieru.

Vôbec to neprotirečí s Jahveho proroctvom. Týrus bol zničený a nebol postavený. Na tom mieste kde Týrus stál, už žiadne mesto postavené nebolo. Týrčania postavili iné mesto a na inom mieste. To, že ho nazvali rovnakým menom nijako neprotirečí proroctvu. Keď si postavím mesto dakde v Amazónii a nazvem ho Týrus, neporuším tým proroctvo. Nie je to totiž ten Týrus a na tom mieste, o ktorom bolo prorokované, že bude zničený. To sa však stalo. Proroctvo bolo naplnené.

Hmm, keby to mesto bolo postavené niekde mimo centra starovekého Týrusu tak by sa pochopiteľne že nenazývalo Týrus  Sad Z hladiska štatistiky je to mimoriadne nepravdepodobné, skús sa teda držať štatistiky a neobhajovať tie najmenej pravdepodobné teorie.... Odkiaš máš tu tvoju teoriu že dnešný Týrus leží inde než staroveký Týrus ???


Staroveká poloha Týrusu :


Rozpory v biblii. 5

Dnešná mapa Týru :
Rozpory v biblii. Plattegrond
Fotón
Tí, čo zostali na pevnine samozrejme neušli a boli pobití.

Je naopak nelogika vkladať do proroctva niečo, čo v ňom nie je. Nie je tam nikde, že ak sa v budúcnosti nové generácie odvrátia od pokánia, mesto bude aj tak zničené. Vyhlásenie zničenia platilo pre čas a spôsob, pre ktorý bolo oznámené.

Nepíše sa ani o Tutanchamónovi. Takže podľa teba nemá zmysel predpokladať, že v Egypte niekto taký existoval?

Niet žiadnej historickej zmienky ani o pokání Ninivčanov. A predsa prebehlo. ....Za 2: nikde sa nepíše, že biblia musí všetky dôležité historické udalosti zaznamenať. Skrátka existoval nejaký dôvod, prečo Boh Egyptu odpustil a nebol spustošený.

To hovorím ja, ktorý som zmenu správania Egypťanov nevsunul do Ezechielovho proroctva, ale do histórie.
(Predtým než čosi napíšeš sa nad tým aspoň 2 razy zamysli.)

Zrejme ti asi nič nehovorí slovo "holokaust". Izraeliti v ňom trpeli viac, ako ktokoľvek iný. Po vojne sa však začali radikalizovať smerom k Tóre a vrátili do zasľúbenej zeme. Tým sa naplnili hlasy mnohých prorokov. Nikdy samozrejme nebudú všetci veriaci. Sú ale v Izraeli dnes mnohí, kvôli ktorým im Boh umožnil vrátiť sa a prosperovať.

To iba v tvojej fantázii fungujú proroctvá tak, že sa majú naplniť krátko po ich vyslovení. To, čo píšeš sa týka iba proroctiev, ktoré sú časovo určené. Mnohé však nie sú:
Dan 12,4
Ty však, Daniel, zachovaj tieto slová v tajnosti a zapečať knihu až po koniec času.
Da 12:9
A riekol: Choď Daniel, lebo slová sú zavrené a zapečatené až do času konca.
Da 8:17
....A povedal mi: Rozumej, synu človeka, lebo videnie sa vzťahuje na čas konca.
1 Kron 17:17
Bolo to však málo v Tvojich očiach, Bože, nuž dal si zasľúbenie o dome svojho služobníka do ďalekej budúcnosti

Veď ty si tú stránku ani nečítal. Väčšina tých blábolov nie sú nenaplnené proroctvá, ale iba akési vraj "nezrovnalosti", výroky proti etike a pod.. (v skutočnosti však iba hrubé nepochopenia, založené na selektívnej slepote autora).
...A aj tie kvázi "nenaplnené proroctvá" sú iba hrubé nepochopenia biblie. Napr. hneď prvé:
"Ale zo stromu poznania dobra a zla nejedz, lebo v deň, keď by si z neho jedol, istotne zomrieš."
Autor píše: "Boh hovorí, že ak Adam bude jesť zo stromu poznania dobra a zla, v deň, keď tak urobí, zomrie. Ale neskôr Adam zje zakázané ovocie a predsa žije ďalších 930 rokov." ....lebo nepochopil, o akej smrti tu Boh hovorí. Keby poznal bibliu, vedel by to. Atď... (plno nezmyslov a nepochopení, porovnávaní hrušiek s jablkami a pod..)

Iba zo začiatku píšeš k meritu veci. Potom keď ti dám argumenty na ktoré nevieš odpovedať, odbiehaš ďaleko mimo predmet a píšeš od veci. Ruwolf, Scarlett, nepíšu mimo merita veci. Píšu vždy k téme - a to i vtedy, keď s tým čo som napísal nesúhlasia a sú proti. Píšu k téme a k obsahu. Preto ich nemažem. Ovládajú totiž zásady tradičnej logiky:
https://sk.wikipedia.org/wiki/Tradi%C4%8Dn%C3%A1_logika
(To sa nauč a nebudeš mazaný.)

Vôbec to neprotirečí s Jahveho proroctvom. Týrus bol zničený a nebol postavený. Na tom mieste kde Týrus stál, už žiadne mesto postavené nebolo. Týrčania postavili iné mesto a na inom mieste. To, že ho nazvali rovnakým menom nijako neprotirečí proroctvu. Keď si postavím mesto dakde v Amazónii a nazvem ho Týrus, neporuším tým proroctvo. Nie je to totiž ten Týrus a na tom mieste, o ktorom bolo prorokované, že bude zničené. To sa však stalo. Proroctvo bolo naplnené.
avatar
9/11/2021, 10:33Biblický skeptik
Navyše mesto Týrus bolo znovu postavené. 
Přestože Alexandr město úplně zničil, bylo během seleukovského období znovu postaveno a v prvním století n. l. bylo význačným přístavem Středozemního moře, kam obvykle mířily lodě. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/T%C3%BDr_(m%C4%9Bsto)

Takže to si protirečí s Jahveho proroctvom o tom, že Týrus bude zničený a nikdy viac nepostavený ! Rolling Eyes
avatar
9/11/2021, 09:57biblický skeptik
V roku 583 p.n.l. začal babylonský kráľ Nabuchodonozor obliehať mesto a obyvatelia sa presťahovali na neďaleký ostrov, kde vybudovali nové mesto. Nabuchodonozor následne staré mesto zrovnal so zemou.

 To nesedí s proroctvom, v ktorom sa hovorí o tom že Nabuchodonozor pozabíja Týrčanov mečom, a nijaký únik Týrčanov sa nespomína ! 


Ez 27 : 7-15
7 Lebo toto hovorí Pán, Jahve: Hľa, ja privediem proti Týru Nabuchodonozora, babylonského kráľa, od severu, kráľa kráľov s koňmi, vozmi, jazdcami a zástupom početných národov. 8 Tvoje dcéry na pevnine pozabíja mečom, proti tebe však postaví val, nakopí proti tebe násyp a zhotoví proti tebe štít. 9 Údermi svojich baranov sa pustí do tvojich múrov a svojimi zbraňami zrúca tvoje veže.
 Ez 26, 9
 10 Pre nával jeho koní pokryje ťa prach, od lomozu jazdcov, kolies a vozov zatrasú sa ti múry, keď vtiahne do tvojich brán, ako sa tiahne do dobytého mesta. 11 Kopytami svojich koní rozšliape všetky tvoje ulice, tvoj ľud pozabíja mečom a tvoje mocné stĺpy sa zrútia na zem.


Trosky mesta ležali ďalších vyše dvesto rokov na pevnine a popierali biblické proroctvo. Avšak v roku 332 p.n.l. sa rýchlo postupujúca armáda Alexandra Macedónskeho zastavila, lebo nemohla dobiť mesto Týr na ostrove. Keďže voda bola pomerne plytká, Alexander nariadil aby jeho vojaci zmietli trosky starého Týru do mora a postavili z nich prístupovú cestu pre armádu, čím sa naplnilo proroctvo napísané vyše 250 rokov pred udalosťami.

Ok.Kde si zobral nezmysel, že by mal v pokání zostať až doteraz? Ani Ninive nezostalo. Ďalšie generácie Ninivčanov boli o5 krutí a Boh ho nezničil. Opäť si vymýšľaš svoje vlastné výmysly, ktoré v proroctve niesú.


Z logiky veci. Aká spravodlivosť je v tom, že generáciu X ktorá robí zlo idem zničiť, ale generáciu ktorá príde o pár rokov po nej a robí to isté zlo nezničím ? 

Áno, Egypt mal byť potrestaný, ale Boh ho z nejakého dôvodu ušetril, odpustil. Je celkom jedno, že sa v biblii nepíše o pokání Egypťanov. V biblii sa nepíše ani o Tutanchamónovi a ďalších veciach... Skrátka Boh Egypt z nejakého dôvodu ušetril a nie je nutné, aby sa o ňom písalo.

Nie je to celkom jedno, proste sa o tom nič nepíše, a ked sa o tom nič nepíše nemá zmysel si tam dávať nejaké vsuvky a tváriť sa že sa niečo takého stalo ! Alebo azda takúto doležitú vec zabudol Boží duch spomenúť, alebo to považoval takú doležitú vec za nepotrebného spomenutia čo i len na jednom riadku ? To je tak naivná predstava .......


Navyše takúto doležitú udalosť kedy by sa celý Egypt a Týrus dal na pokánie k Izralskému Jahveovi spomenula aj historia, lenže niet žiadnej historickej zmienky o takejto významnej historickej udalosti !

"Opäť si vymýšľaš svoje vlastné výmysly, ktoré v proroctve niesú."

To hovoríš ty ktorý si do Ezechielovho proroctva dávaš vsuvky, teda vlastné výmysly o pokání Egyptu a Týru ???

..teda ak niekto, o kom Boh povedal (prorokoval), že sa bude mať dobre, ale on by sa stal bezbožný, dopadne zle.

Ani toto viac krát neplatilo Razz Napríklad Boh povedal že ak Izraeliti nebudú zachovávať Zákon budú sa mať zlé, budú utláčaní, budú mať hladomor, budú obklopení vredmi Dt 28 :16-60, zostane z nich len malé množstvo Dt 28:62; budú znovu otrokmi v Egypte Dt 28:68.

Izraeliti sú dnes jedným z najvyspelejších národov a najbohatších národov na svete. Podľa vás krestanov Izraeliti ukrižovali Mesiáša, dodnes neprijali Krista a  tým pádom odpadli od Zákona. V takom prípade by však Boh mal Izraelitov biť ranami, mali by sa mať zle, byť otrokmi, malo by z nich zostať len malinké množstvo, ibaže nič takého sa dnes nedeje !
Áno, existujú v biblii proroctvá ktoré sa ešte nenaplnili a čakajú na svoje naplnenie. Mnohé sa už naplnili.

To nedáva žiadny zmysel aby takto fungovali proroctvá. V staroveku fungovali proroctvá na báze že sa mali udiať krátko po ich vyslovení ! Vari snád Izrael tvoril výnimku ??? 

V Dt 28: 21-22 Jahve hovorí o tom, že znamením falošného proroka je to ak sa to čo povie nesplní ! Takže ak príde prorok ktorý povie 10 proroctiev, z čoho sa vyplnia len 3 a ostatné zostanú nevyplnené, tak sa identifikuje ako falošný prorok...... určite to nemože byť tak že treba čakať stovky až tisícky rokov dokiaľ sa ostatné prorocrtvá vyplnia.... v takomto prípade by si nemal ako identifikovať pravého proroka od toho falošného, lebo každý falošný prorok by mohol z toho množstva proroctiev čo povedal splniť len zopár, a ostatné by mu nevychádzali, a vyhováral by sa že "tieto proroctvá sa splnia niekedy neskor".....

Preto napríklad aj Ježiš kedže nesplnil mnohé proroctvá sa okamžite identifikuje ako falošný prorok.  Hocikto v Izraeli by zo 30 Mesiášských proroctiev mohol splniť trebárs 3-4, a ostatné by nesplnil, takže výsledkom toho by bolo to, že by existovala cez tisícka roznych potencionálnych adeptov na Mesiáša, kedže každý z nich nejaké to Mesiášske proroctvo splnil, takto sa teda nedá identifikovať to kto je pravý či falošný prorok. Je to zcela nezmysel.

A že sa mnohé proroctvá naplnili tiež nie je pravda. Len na stránke https://www.skepticsannotatedbible.com/proph/long.html 
je vymenovaných okolo 225 proroctiev ktoré sa nenaplnili. Realita je teda taká že len malinké % proroctiev sa naplnilo, a večšina sa nenaplnila.
Kresťanská propaganda vytvára dojem že sa mnohé proroctvá naplnili, lenže racionálny skeptik ked údajne jednotlivé naplnené proroctvá preskúma bližšie, tak zistí že sú úplne mimo kontextu a teda nie sú naplnené, a to platí obzvlášť napríklad o proroctvách ktoré Ježiš údajne naplnil, ale ked sa človek pozrie do kontextu proroctiev, tak zistí že ide o zle napasované proroctvo a dané proroctvo nehovorilo nič o Ježišovi - vid Matúšove proroctváDávaj pozor, aby si reagoval k meritu veci. Ak budeš písať znovu od veci nevšímajúc si napísaných argumentov, hneď ťa zmažem a zablokujem prístup. Bude teraz rýchle a bez varovania.

Ja píšem vždy k veci, no za to že mám iný názor než ty predsa nevidím dovod na ban. Hocikto má iný názor na tvoje protiargumenty, či už je to Ruwolf, Scarlett, Enax, a im ban nedávaš... neviem o tom že by títo ľudia dávali súhlasné názory na tvoje biblické "vyjadrenia" a predsa sa im nevyhrážaš banom. Prečo teda u mna robíš výnimku ? 
Fotón
Ezechiel napísal o meste:
1. že bude zničené
2. jeho trosky aj prach budú zvrhnuté do mora
3. nebude viac vystavané a bude miestom, kde si rybári sušia siete.
V roku 583 p.n.l. začal babylonský kráľ Nabuchodonozor obliehať mesto a obyvatelia sa presťahovali na neďaleký ostrov, kde vybudovali nové mesto. Nabuchodonozor následne staré mesto zrovnal so zemou. Trosky mesta ležali ďalších vyše dvesto rokov na pevnine a popierali biblické proroctvo. Avšak v roku 332 p.n.l. sa rýchlo postupujúca armáda Alexandra Macedónskeho zastavila, lebo nemohla dobiť mesto Týr na ostrove. Keďže voda bola pomerne plytká, Alexander nariadil aby jeho vojaci zmietli trosky starého Týru do mora a postavili z nich prístupovú cestu pre armádu, čím sa naplnilo proroctvo napísané vyše 250 rokov pred udalosťami.

Kde si zobral nezmysel, že by mal v pokání zostať až doteraz? Ani Ninive nezostalo. Ďalšie generácie Ninivčanov boli o5 krutí a Boh ho nezničil. Opäť si vymýšľaš svoje vlastné výmysly, ktoré v proroctve niesú.

Áno, Egypt mal byť potrestaný, ale Boh ho z nejakého dôvodu ušetril, odpustil. Je celkom jedno, že sa v biblii nepíše o pokání Egypťanov. V biblii sa nepíše ani o Tutanchamónovi a ďalších veciach... Skrátka Boh Egypt z nejakého dôvodu ušetril a nie je nutné, aby sa o ňom písalo.
Ezechiel 33,14-16
keď poviem bezbožníkovi: Istotne zomrieš; ale keby sa odvrátil od svojho hriechu a činil by súd a spravodlivosť; keď navráti bezbožník záloh; to, čo vzal násilne, nahradí a bude chodiť v ustanoveniach života nerobiac neprávosti, istotne bude žiť, nezomrie. Nespomenú sa mu niktoré jeho hriechy, ktorými hrešil; činí súd a spravedlivosť, istotne bude žiť.
.....čiže aj napriek proroctvu "Istotne zomrieš!" sa môže bezbožný zachrániť, keď sa odvráti od svojho zla. Platí to ale aj naopak:
1S 2:30:
Preto takto hovorí JHVH, Boh Izraelov: Zaiste som bol povedal, že tvoj dom i dom tvojho otca budú chodiť predo mnou až na veky. Ale teraz hovorí JHVH: Kdeže by som to urobil! Lebo tých, ktorí ma ctia, poctím; a tí, ktorí mnou pohŕdajú, budú znevážení.
Ezechiel 33,13
Keď poviem spravodlivému: Istotne bude žiť; ale on nadejúc sa na svoju spravodlivosť páchal by neprávosť, nespomenú sa niktoré jeho skutky spravodlivosti, ale pre svoju neprávosť, ktorú spáchal, pre tú zomrie.
.....teda ak niekto, o kom Boh povedal (prorokoval), že sa bude mať dobre, ale on by sa stal bezbožný, dopadne zle.

Áno, existujú v biblii proroctvá ktoré sa ešte nenaplnili a čakajú na svoje naplnenie. Mnohé sa už naplnili.

Dávaj pozor, aby si reagoval k meritu veci. Ak budeš písať znovu od veci nevšímajúc si napísaných argumentov, hneď ťa zmažem a zablokujem prístup. Bude teraz rýchle a bez varovania.
avatar
7/11/2021, 19:11Biblický skeptik
Ezechiel 26: 1-21 prorokoval zničenie Týru Nabuchodnozorom a súčasne mal byť Týr spustošeny a nikdy viac nepostavený a zaplavený vodou. Ibaže mesto Týrus dodnes stále existuje, a existovalo aj v čase Ježiša Sk 12:20; Mk 7:31; Sk 21:3 ! A tu moc neobstojí argument, že Týrus sa dal na pokánie, pretože v biblii sa nikde nespomína pokánie Týru, hoci pri iných mestách ako napr. Ninive sa to spomenulo.  Ak by sa teoreticky aj Týrus dal na pokánie, musel by zostať v pokáni po celý čas až dodnes ! Pretože ak by odpadol od pokánia, Jahve by Týrus zničil, ibaže mesto Týrus existovalo za čias Ježiša a existuje dodnes ! Vari azda mesto Týrus činí pokánie ? No asi ťažko, ved to je mesto na územi dnešného libanonu, ktoré nikdy nebolo ani židovské, ani kresťanské, takže Jahve by mal toto mesto už dávno zrovnať so zemou a zaplaviť vodami.....

Alebo iný príklad. Podľa proroctva sprostredkovaného Ezechielom mal Boh zmeniť Egypt na neobývanú pustinu na 40 rokov (Ez 29,10-14), pričom krajinu mal spustošiť Nebukadnesar (Ez 29,19-20). Nič z toho sa nestalo. Vari sa Egypt dal na pokánie ? No to sotva, Egypt nebol nikdy kresťanským ani židovským.
Na tejto stránke máš 225 biblických proroctiev ktoré sa nevyplnili, a netýkajú sa len zničenia miest ale aj vo všeobecnosti.
https://www.skepticsannotatedbible.com/proph/long.html
Sponsored content
Povolenie tohoto fóra:
Môžete odpovedať na témy v tomto fóre.