Diskusné fórum

Join the forum, it's quick and easy

Diskusné fórum
Diskusné fórum
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.

Fotón
Posts : 686
Join date : 06.11.2020
Zobrazit informácie o autorovi
16112021
Virtuálne častice nevznikajú z ničoho, ale stojí za nimi energia vákua. Dôkazom jej prítomnosti je Casimirova sila. -Casimirova sila je prejav existencie párov virtuálnych častíc vo vákuu. Nastáva v prípade, keď sa ocitnú veľmi blízko seba napríklad dve rovnobežné nenabité dosky. Tie sa potom vzájomne priťahujú malou, ale nenulovou silou. Ako v okolitom prostredí, tak aj medzi týmito doskami totiž vznikajú vákuové fluktuácie (virtuálne páry častíc a antičastíc). Tie, ktoré vznikajú medzi doskami, majú obmedzený súbor možných vlnových dĺžok. To znamená, že virtuálnych párov častíc vzniká v priestore medzi doskami o niečo menej než mimo nich, kde už môžu nadobúdať ľubovoľných vlnových dĺžok. Táto prevaha častíc mimo dosiek vytvára tlak na dosky z vonku.


Virtuálne častice a energia vákua. Casimir_plates

Z toho vyplýva, že ani prázdne vákuum nie je bez energie. Energia vákua sa neustále premieňa na páry častica-antičastica, ktoré vzápätí anihilujú a znovu sa premieňajú na fotóny (energiu). Tento cyklus sa neustále opakuje. Čiže nie je vôbec pravda, že virtuálne páry vznikajú z ničoho. Pretože táto energia je uzamknutá v spomínanom kruhu premien, nedá sa čerpať pre nejaké využitie. Jej existenciu však dokazuje priamo Casimirov jav.

Scarlett Súhlasí

Share this post on:redditgoogle

Komentáre

Fotón
@Scarlett napísal:https://cs.wikipedia.org/wiki/Van_der_Waalsovy_s%C3%ADly

Áno, aj táto sila má veľa spoločné s Casimirovým javom:

https://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/1507/1507.02393.pdf
Fotón
Tie zdroje sú samozrejme vedecké. To malé chudiatko si však v záujme svojej hlúpej slepoty vždy navymýšľa plno nezmyslov a výhovoriek. Už stačí len prestať sa vyhovárať, ako obvykle a začať postupne tie zdrojeotvárať a študovať. (Čo samozrejme nikdy nespraví, ako ho už poznáme. Radšej sa bude miesto toho utápať vo svojich utopických výmysloch.)


Naposledy upravil Fotón dňa 18/11/2021, 18:26, celkom upravené 3 krát.
Scarlett
https://cs.wikipedia.org/wiki/Van_der_Waalsovy_s%C3%ADly

Fotón Súhlasí

Fotón
Ešte niekoľko dôležitých poznatkov, zdrojov a podporných citátov k téme:

http://hp.ujf.cas.cz/~wagner/popclan/vakuum/vakuum.html
"Virtuální částice se může přeměnit na reálnou, pokud příroda získá potřebnou energii, aby zajistila splnění výše zmíněného relativistického vztahu a zákona zachování energie.
.........Virtuální částice existují tak krátce, že je díky Heisenbergově principu neurčitosti nemůžeme pozorovat.
.......Projevem existence virtuálních částic je také Casimirův jev, který nastává v případě, že máme velmi blízko sebe dvě vodivé nenabité desky. ...... To znamená, že virtuálních částic (fluktuací vakua) vzniká v prostoru mezi deskami méně než mimo ně. To se projeví silou, která tlačí na desky z vnějšku dovnitř, a tuto sílu opravdu pozorujeme a měříme.
.......Dalším příkladem je Lambův posuv spektrálních čar. Jedná se o velmi jemné rozštěpení energetických hladin elektronu v atomu vodíku, které mají stejné hlavní kvantové číslo a liší se v orbitálním. Velmi malý rozdíl ( v řádu 10-6 eV ) v energii hladin vzniká v procesu, který lze popsat pomocí složitějších výměn, kreací a anihilací virtuálních částic.
"
Vladimír Wagner, Ústav jaderné fyziky AVČR Řež

https://arxiv.org/pdf/1502.07429v1.pdf
https://physics.aps.org/articles/v8/s23
"Dve zrkadlá umiestnené niekoľko nanometrov od seba vo vákuu pociťujú príťažlivú silu. Tento takzvaný Casimirov efekt je dôsledkom toho, ako zrkadlá narúšajú fluktuácie vákua"


https://physicsworld.com/a/the-casimir-effect-a-force-from-nothing/
"Hoci sa Casimirova sila zdá úplne neintuitívna, v skutočnosti je dobre pochopená. V starých časoch klasickej mechaniky bola myšlienka vákua jednoduchá. Vákuum bolo to, čo zostalo, ak ste nádobu vyprázdnili od všetkých častíc a znížili teplotu na absolútnu nulu. Príchod kvantovej mechaniky však úplne zmenil našu predstavu o vákuu. Všetky polia – najmä elektromagnetické polia – majú fluktuácie. Inými slovami, v každom danom okamihu sa ich skutočná hodnota pohybuje okolo konštantnej strednej hodnoty. Dokonca aj dokonalé vákuum pri absolútnej nule má kolísavé polia známe ako „fluktuácie vákua“, ktorých stredná energia zodpovedá polovičnej energii fotónu.
........Fluktuácie vákua však nie sú abstrakciou mysle fyzika. Majú pozorovateľné dôsledky, ktoré možno priamo vizualizovať v experimentoch v mikroskopickom meradle. Napríklad atóm v excitovanom stave tam nezostane nekonečne dlho, ale vráti sa do základného stavu spontánnym vyžiarením fotónu. Tento jav je dôsledkom fluktuácii vákua.
..........Dôležitou fyzikálnou veličinou pri diskusii o Casimirovej sile je „tlak žiarenia poľa“. Každé pole – dokonca aj vákuové pole – nesie energiu.
"

https://physics.yale.edu/people/steve-lamoreaux
"Steve Lamoreaux:
roku 1996 urobil prvé meranie Casimirovej sily s vysokou presnosťou.
"

https://www.aps.org/publications/apsnews/201205/physicshistory.cfm
"Nakoniec, v roku 1996, mladému vedcovi z Washingtonskej univerzity, Stevovi Lamoreauxovi, sa podarilo vybudovať experiment dostatočne citlivý na to, aby zmeral Casimirov efekt s presnosťou piatich percent jeho predpokladanej hodnoty.
Zatiaľ čo Casimirov efekt je na makroúrovni nevýznamný, na submikrónovej úrovni sa stáva dominantnou silou. Napríklad v mikroelektromechanických systémoch (MEMS) môže spôsobiť zlepenie ultra malých komponentov. Oddeľte kovové platne napríklad len na 10 nanometrov a sila lepiaceho efektu bude na úrovni tlaku približne 1 atmosféry. Takže riešenie Casimirovho efektu je nevyhnutné pre ďalší technologický pokrok v nanoúrovni.
Výskumníci z University of St. Andrews navrhli, že je možné manipulovať s Casimirovým efektom tak, že „lepkavosť“ sa namiesto toho stane odpudivou silou, jednoducho umiestnením špeciálne navrhnutej šošovky medzi dva objekty. To by znamenalo, že namiesto toho, aby sa zlepili, mikroobrobené časti by mohli namiesto toho levitovať, čím by sa vyriešil problém s trením.
"

https://physicsworld.com/a/gold-spheres-feel-the-casimir-force/

https://physicsworld.com/a/casimir-effect-goes-negative/

Matematické odvodenie Casimirovej sily:
https://www.dwc.knaw.nl/DL/publications/PU00018547.pdf

Dynamický Casimirov jav (=vytváranie reálnych fotónov z energie vákua pomocou supravodivého kvantového interferenčného zariadenia SQUID):
https://arxiv.org/abs/1105.4714
https://www.technologyreview.com/2011/05/26/194436/first-observation-of-the-dynamical-casimir-effect/
https://www.nature.com/articles/nature10561
https://arxiv.org/pdf/physics/0303108.pdf

Scarlett Súhlasí

Povolenie tohoto fóra:
Môžete odpovedať na témy v tomto fóre.